EST : ENG : RUS
Kiirelt leitav > Statistika 2008-2011 > Põhikooli lõpueksamite statistika 2009 > Eesti keel teise keelena

» Põhikooli lõpueksam - eesti keel teise keelena aastal 2009

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Üldandmed

Maakonniti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 452 43.25 62.41 63.94 65.47 63.94 24 61 98 16.57
Ida-Virumaa 422 40.38 61.76 63.58 65.39 63.58 0 62 99 18.98
Jõgevamaa 19 1.82 61.33 72.13 82.92 72.13 0 73 96 22.39
Järvamaa 2 0.19 79.41 88.30 97.19 88.30 88 88 89 0.99
Lääne-Virumaa 20 1.91 47.64 58.50 69.36 58.50 24 58 99 23.20
Läänemaa 5 0.48 31.38 46.28 61.18 46.28 26 50 58 12.00
Põlvamaa 4 0.38 42.30 58.90 75.50 58.90 45 62 68 10.43
Pärnumaa 55 5.26 59.86 65.01 70.17 65.01 18 65 98 19.07
Tartumaa 58 5.55 63.14 68.64 74.15 68.64 29 68 98 20.94
Valgamaa 8 0.77 29.98 42.93 55.87 42.93 25 40 73 15.49
Kokku 1045 100.00 62.82 63.94 65.05 63.94 0 62 99 18.35

Kooli õppekeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
mitme 94 9.03 65.41 68.93 72.45 68.93 26 68 97 17.18
vene 947 90.97 62.19 63.36 64.53 63.36 0 62 99 18.38
Kokku 1045 100.00 62.82 63.94 65.05 63.94 0 62 99 18.35

Asukoha järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 28 2.68 50.70 59.24 67.78 59.24 25 57 99 22.02
Suurlinn 729 69.76 62.45 63.77 65.10 63.77 4 61 98 18.20
Teeninduspiirkonnata koolid 59 5.65 67.06 71.23 75.40 71.23 30 74 99 16.01
Valla- ja väikelinnakoolid 204 19.52 60.42 62.97 65.52 62.97 0 63 98 18.49
Õhtukoolid 25 2.39 56.64 64.71 72.79 64.71 0 63 95 19.56
Kokku 1045 100.00 62.82 63.94 65.05 63.94 0 62 99 18.35

Kooli tüübi järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium 7 0.67 34.85 51.00 67.15 51.00 30 45 76 17.46
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 35 3.36 56.76 61.23 65.69 61.23 42 59 95 13.00
lasteaed-põhikool 3 0.29 28.33 65.00 101.67 65.00 55 58 82 14.76
põhikool 69 6.63 56.56 60.54 64.51 60.54 36 56 96 16.54
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 927 89.05 63.10 64.30 65.50 64.30 0 63 99 18.61
Kokku 1045 100.00 62.82 63.94 65.05 63.94 0 62 99 18.35

Soo järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 580 55.61 58.71 60.10 61.50 60.10 4 59 99 17.12
Tüdruk 463 44.39 67.36 69.02 70.68 69.02 22 72 99 18.22
Kokku 1045 100.00 62.82 63.94 65.05 63.94 0 62 99 18.35

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

  Mehed Naised vene õppekeel mitme õppekeelega Kokku
[0,15] 1 0 3 0 3
(15,30] 22 7 28 1 29
(30,45] 76 29 100 5 105
(45,60] 208 131 309 30 339
(60,75] 157 93 226 23 250
(75,90] 81 131 191 19 212
Kokku 545 391 857 78 938

Protsentides

  Mehed Naised vene õppekeel mitme õppekeelega Kokku
[0,15] 0.18 0.00 0.35 0.00 0.32
(15,30] 4.04 1.79 3.27 1.28 3.09
(30,45] 13.94 7.42 11.67 6.41 11.19
(45,60] 38.17 33.50 36.06 38.46 36.14
(60,75] 28.81 23.79 26.37 29.49 26.65
(75,90] 14.86 33.50 22.29 24.36 22.60
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 580 488 181 84.1 31.2
Tüdruk 463 433 249 93.5 53.8
Kokku 1045 921 430 88.1 41.1

Edukuse ja kvaliteedi näitajad õppekeele järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
mitme 94 90 46 95.7 48.9
vene 947 827 381 87.3 40.2
Kokku 1045 921 430 88.1 41.1

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakonniti järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 452 406 171 89.8 37.8
Ida-Virumaa 422 369 184 87.4 43.6
Jõgevamaa 19 18 12 94.7 63.2
Järvamaa 2 2 2 100.0 100.0
Lääne-Virumaa 20 14 7 70.0 35.0
Läänemaa 5 4 0 80.0 0.0
Põlvamaa 4 4 0 100.0 0.0
Pärnumaa 55 50 25 90.9 45.5
Tartumaa 58 52 28 89.7 48.3
Valgamaa 8 2 1 25.0 12.5
Kokku 1045 921 430 88.1 41.1

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohatüüpade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Maakonnakeskus 28 20 10 71.4 35.7
Suurlinn 729 644 291 88.3 39.9
Teeninduspiirkonnata koolid 59 56 39 94.9 66.1
Valla- ja väikelinnakoolid 204 177 83 86.8 40.7
Õhtukoolid 25 24 7 96.0 28.0
Kokku 1045 921 430 88.1 41.1

Statistika osade lõikes

Osa1 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP min keskm(%) mediaan max st. hälve
Poiss 580 55.61 11.20 11.55 11.89 0.00 77 12 20 4.23
Tüdruk 463 44.39 13.81 14.18 14.56 2.00 95 15 20 4.10
Kokku 1045 100.00 12.42 12.69 12.96 0.00 85 13 20 4.40

Osa2 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 580 55.61 12.29 12.57 12.85 83.79 0 13 20 3.45
Tüdruk 463 44.39 13.40 13.71 14.03 91.42 4 14 20 3.46
Kokku 1045 100.00 12.84 13.05 13.27 87.01 0 13 20 3.54

Osa3 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 580 55.61 13.00 13.38 13.75 89.17 0 14 20 4.63
Tüdruk 463 44.39 14.03 14.46 14.89 96.41 2 16 20 4.71
Kokku 1045 100.00 13.54 13.83 14.12 92.21 0 15 20 4.73

Osa4 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 580 55.61 10.61 10.97 11.32 73.11 0 11 20 4.37
Tüdruk 463 44.39 12.07 12.48 12.89 83.19 2 13 20 4.51
Kokku 1045 100.00 11.34 11.62 11.89 77.44 0 11 20 4.52

Osa5 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 580 55.61 11.23 11.64 12.06 77.63 0 12 20 5.09
Tüdruk 463 44.39 13.74 14.19 14.63 94.57 0 15 20 4.89
Kokku 1045 100.00 12.43 12.75 13.06 84.99 0 13 20 5.18

Osa1 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium 7 0.67 7.08 11.57 16.07 77.14 6 11 18 4.86
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 35 3.36 9.57 10.97 12.37 73.14 4 11 18 4.07
lasteaed-põhikool 3 0.29 -0.96 8.00 16.96 53.33 5 7 12 3.61
põhikool 69 6.63 10.28 11.33 12.39 75.56 4 11 20 4.39
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 927 89.05 12.59 12.87 13.16 85.83 0 13 20 4.37
Kokku 1045 100.00 12.42 12.69 12.96 84.61 0 13 20 4.40

Osa2 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium 7 0.67 9.17 12.11 15.06 80.76 9 12 18 3.18
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 35 3.36 12.73 13.49 14.24 89.90 9 14 18 2.20
lasteaed-põhikool 3 0.29 7.23 14.40 21.57 96.00 11 15 17 2.88
põhikool 69 6.63 12.55 13.26 13.98 88.43 5 14 19 2.98
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 927 89.05 12.76 12.99 13.23 86.63 0 13 20 3.61
Kokku 1045 100.00 12.84 13.05 13.27 87.01 0 13 20 3.54

Osa3 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium 7 0.67 3.25 9.29 15.32 61.90 2 9 20 6.52
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 35 3.36 12.36 13.74 15.13 91.62 2 14 20 4.04
lasteaed-põhikool 3 0.29 12.16 17.33 22.50 115.56 15 18 19 2.08
põhikool 69 6.63 13.25 14.20 15.15 94.69 4 15 20 3.96
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 927 89.05 13.50 13.81 14.12 92.07 0 15 20 4.78
Kokku 1045 100.00 13.54 13.83 14.12 92.21 0 15 20 4.73

Osa4 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium 7 0.67 3.56 7.31 11.07 48.76 3 7 14 4.06
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 35 3.36 10.79 12.00 13.21 80.00 5 12 20 3.51
lasteaed-põhikool 3 0.29 5.97 14.93 23.89 99.56 11 15 18 3.61
põhikool 69 6.63 11.36 12.23 13.10 81.55 3 13 20 3.61
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 927 89.05 11.25 11.55 11.84 76.99 0 11 20 4.59
Kokku 1045 100.00 11.34 11.62 11.89 77.44 0 11 20 4.52

Osa5 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium 7 0.67 7.80 10.71 13.62 71.43 7 11 15 3.15
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 35 3.36 9.46 11.03 12.59 73.52 1 11 20 4.56
lasteaed-põhikool 3 0.29 -8.48 10.33 29.14 68.89 5 7 19 7.57
põhikool 69 6.63 8.10 9.51 10.91 63.38 1 8 20 5.85
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 927 89.05 12.75 13.07 13.40 87.15 0 14 20 5.07
Kokku 1045 100.00 12.43 12.75 13.06 84.99 0 13 20 5.18

Osa1 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 28 2.68 10.64 12.21 13.78 81.43 4 13 20 4.05
Suurlinn 729 69.76 12.17 12.49 12.80 83.25 0 13 20 4.37
Teeninduspiirkonnata koolid 59 5.65 13.53 14.42 15.32 96.16 6 15 20 3.44
Valla- ja väikelinnakoolid 204 19.52 12.58 13.22 13.85 88.10 0 14 20 4.58
Õhtukoolid 25 2.39 8.78 10.84 12.90 72.27 0 11 19 4.99
Kokku 1045 100.00 12.42 12.69 12.96 84.61 0 13 20 4.40

Osa2 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 28 2.68 11.42 12.86 14.30 85.71 7 12 20 3.71
Suurlinn 729 69.76 12.92 13.17 13.43 87.82 0 14 20 3.52
Teeninduspiirkonnata koolid 59 5.65 13.47 14.22 14.98 94.82 8 14 19 2.90
Valla- ja väikelinnakoolid 204 19.52 11.70 12.18 12.66 81.20 0 12 19 3.45
Õhtukoolid 25 2.39 12.08 14.05 16.01 93.65 0 14 20 4.76
Kokku 1045 100.00 12.84 13.05 13.27 87.01 0 13 20 3.54

Osa3 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 28 2.68 9.42 11.54 13.65 76.90 4 12 20 5.45
Suurlinn 729 69.76 13.55 13.89 14.22 92.57 0 15 20 4.66
Teeninduspiirkonnata koolid 59 5.65 14.36 15.58 16.79 103.84 2 17 20 4.67
Valla- ja väikelinnakoolid 204 19.52 12.55 13.20 13.85 88.01 0 14 20 4.70
Õhtukoolid 25 2.39 14.00 15.84 17.68 105.60 0 18 19 4.46
Kokku 1045 100.00 13.54 13.83 14.12 92.21 0 15 20 4.73

Osa4 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 28 2.68 9.21 11.20 13.19 74.67 4 10 20 5.13
Suurlinn 729 69.76 11.39 11.73 12.06 78.17 0 11 20 4.58
Teeninduspiirkonnata koolid 59 5.65 11.22 12.24 13.26 81.63 3 13 20 3.91
Valla- ja väikelinnakoolid 204 19.52 10.24 10.83 11.42 72.18 0 11 20 4.26
Õhtukoolid 25 2.39 12.01 13.82 15.64 92.16 0 14 20 4.40
Kokku 1045 100.00 11.34 11.62 11.89 77.44 0 11 20 4.52

Osa5 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 28 2.68 9.26 11.43 13.60 76.19 3 10 20 5.60
Suurlinn 729 69.76 12.12 12.50 12.88 83.35 0 13 20 5.19
Teeninduspiirkonnata koolid 59 5.65 13.71 14.76 15.81 98.42 7 15 20 4.02
Valla- ja väikelinnakoolid 204 19.52 12.84 13.54 14.25 90.29 0 14 20 5.12
Õhtukoolid 25 2.39 7.99 10.16 12.33 67.73 0 8 20 5.25
Kokku 1045 100.00 12.43 12.75 13.06 84.99 0 13 20 5.18

Osa1 - kooli õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
mitme 94 9.03 12.96 13.78 14.60 2.07 4 14 20 4.00
vene 947 90.97 12.30 12.58 12.86 1.89 0 13 20 4.42
Kokku 1045 100.00 12.42 12.69 12.96 1.90 0 13 20 4.40

Osa2 - kooli õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
mitme 94 9.03 13.45 14.11 14.77 94.07 6 14 19 3.24
vene 947 90.97 12.69 12.92 13.14 86.13 0 13 20 3.54
Kokku 1045 100.00 12.84 13.05 13.27 87.01 0 13 20 3.54

Osa3 - kooli õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
mitme 94 9.03 14.00 14.83 15.66 98.87 5 16 20 4.05
vene 947 90.97 13.41 13.71 14.02 91.43 0 14 20 4.78
Kokku 1045 100.00 13.54 13.83 14.12 92.21 0 15 20 4.73

Osa4 - kooli õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
mitme 94 9.03 12.08 12.97 13.86 86.47 4 12 20 4.34
vene 947 90.97 11.17 11.45 11.74 76.36 0 11 20 4.50
Kokku 1045 100.00 11.34 11.62 11.89 77.44 0 11 20 4.52

Osa5 - kooli õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
mitme 94 9.03 12.20 13.24 14.29 88.30 1 14 20 5.12
vene 947 90.97 12.36 12.69 13.02 84.63 0 13 20 5.19
Kokku 1045 100.00 12.43 12.75 13.06 84.99 0 13 20 5.18

Osade korrelatsioon omavahel ja tulemusega

  osa1 osa2 osa3 osa4 osa5 tulemus
osa1 1.00 0.56 0.49 0.58 0.71 0.82
osa2 0.56 1.00 0.69 0.72 0.54 0.84
osa3 0.49 0.69 1.00 0.73 0.44 0.81
osa4 0.58 0.72 0.73 1.00 0.49 0.85
osa5 0.71 0.54 0.44 0.49 1.00 0.79
tulemus 0.82 0.84 0.81 0.85 0.79 1.00

Statistika ülesannete lõikes


Ülesannete koondstatistika
  miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st.hälve
ül1.1 0.00 6.30 78.77 8.00 1.40
ül1.2 0.00 6.39 53.25 12.00 3.59
ül2.1 0.00 2.91 72.63 4.00 1.05
ül2.2 0.00 3.46 86.56 4.00 0.78
ül2.3 0.00 4.03 72.02 5.60 1.27
ül2.4 0.00 2.65 41.41 6.40 1.66
ül3.1 0.00 3.68 73.61 5.00 1.20
ül3.2 0.00 6.50 64.98 10.00 2.86
ül3.3 0.00 3.65 73.07 5.00 1.61
ül4.1 0.00 5.06 63.28 8.00 1.89
ül4.2 0.00 6.55 54.61 12.00 3.21
ül5.1 0.00 12.75 63.74 20.00 5.18

Ülesannete statistika sooti
  M min M keskm M keskm(%) M max M st.hälve N min N keskm N keskm(%) N max N st.hälve
ül1.1 0.00 6.07 75.86 8.00 1.47 2.00 6.62 82.75 8.00 1.18
ül1.2 0.00 5.48 45.65 12.00 3.45 0.00 7.56 63.01 12.00 3.42
ül2.1 0.00 2.85 71.21 4.00 1.08 0.00 2.99 74.73 4.00 0.98
ül2.2 0.00 3.42 85.52 4.00 0.82 0.80 3.53 88.25 4.00 0.70
ül2.3 0.00 3.93 70.25 5.60 1.25 0.80 4.17 74.54 5.60 1.26
ül2.4 0.00 2.37 36.96 6.40 1.62 0.00 3.02 47.17 6.40 1.63
ül3.1 0.00 3.59 71.76 5.00 1.24 1.00 3.81 76.24 5.00 1.11
ül3.2 0.00 6.25 62.47 10.00 2.84 0.00 6.84 68.40 10.00 2.83
ül3.3 0.00 3.54 70.83 5.00 1.63 0.00 3.81 76.20 5.00 1.56
ül4.1 0.00 4.95 61.88 8.00 1.88 0.80 5.23 65.31 8.00 1.87
ül4.2 0.00 6.02 50.14 12.00 3.16 0.00 7.25 60.45 12.00 3.11
ül5.1 0.00 11.64 58.22 20.00 5.09 0.00 14.19 70.93 20.00 4.89

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

  ül1.1 ül1.2 ül2.1 ül2.2 ül2.3 ül2.4 ül3.1 ül3.2 ül3.3 ül4.1 ül4.2 ül5.1 tulemus
ül1.1 1.00 0.45 0.22 0.20 0.30 0.40 0.26 0.38 0.34 0.30 0.47 0.38 0.57
ül1.2 0.45 1.00 0.24 0.25 0.42 0.54 0.33 0.40 0.36 0.31 0.56 0.72 0.78
ül2.1 0.22 0.24 1.00 0.25 0.49 0.40 0.40 0.42 0.43 0.46 0.42 0.28 0.53
ül2.2 0.20 0.25 0.25 1.00 0.32 0.25 0.27 0.22 0.30 0.28 0.29 0.23 0.39
ül2.3 0.30 0.42 0.49 0.32 1.00 0.49 0.48 0.50 0.47 0.44 0.50 0.45 0.67
ül2.4 0.40 0.54 0.40 0.25 0.49 1.00 0.41 0.50 0.49 0.46 0.65 0.52 0.75
ül3.1 0.26 0.33 0.40 0.27 0.48 0.41 1.00 0.45 0.42 0.38 0.44 0.33 0.57
ül3.2 0.38 0.40 0.42 0.22 0.50 0.50 0.45 1.00 0.59 0.55 0.63 0.40 0.73
ül3.3 0.34 0.36 0.43 0.30 0.47 0.49 0.42 0.59 1.00 0.49 0.53 0.34 0.66
ül4.1 0.30 0.31 0.46 0.28 0.44 0.46 0.38 0.55 0.49 1.00 0.54 0.31 0.63
ül4.2 0.47 0.56 0.42 0.29 0.50 0.65 0.44 0.63 0.53 0.54 1.00 0.51 0.82
ül5.1 0.38 0.72 0.28 0.23 0.45 0.52 0.33 0.40 0.34 0.31 0.51 1.00 0.79
tulemus 0.57 0.78 0.53 0.39 0.67 0.75 0.57 0.73 0.66 0.63 0.82 0.79 1.00

Eksamitöö tulemuste võrdlus aastahindega (ignoreeritud on kirjeid, kus aastahinded puudusid)


Aastahinde (veegude pealkirjad) ning eksamitöö hinnete (ridade pealkirjad) sagedused.
  2 3 4 5 Kokku
1 0 4 0 0 4
2 9 97 10 1 117
3 3 357 123 8 491
4 0 47 203 69 319
5 0 1 29 81 111
Kokku 12 506 365 159 1042

Eksamitöö punktivahemike (ridade pealkirjad) ning aastahinnete (veergude pealkirjad) sagedused.
  2 3 4 5 Kokku
[0,15] 0 1 0 0 1
(15,30] 4 25 0 0 29
(30,45] 5 88 10 1 104
(45,60] 2 265 70 2 339
(60,75] 1 109 120 20 250
(75,90] 0 17 137 58 212
Kokku 12 505 337 81 935

Hinnete võrdlus sooti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
Poiss 580 3.43 3.21
Tüdruk 463 3.91 3.63
Kokku 1045 3.64 3.39


Korrelatsioon aastahinnete keskmise ja eksamitöö hinde vahel: 0.69

graafikud_pohikooli_lopueksam_-_eesti_keel_kui_teine_keel_aastal_2009_veebi.pdf

viimati muudetud: 24.08.2009
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Riigieksamite statistika 2008
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine