EST : ENG : RUS
Kiirelt leitav > Statistika 2008-2011 > Põhikooli lõpueksamite statistika 2009 > Eesti keel ja kirjandus

» Põhikooli lõpueksam eesti keelest ja kirjandusest 2009

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Üldandmed

Maakonniti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 47 3.97 59.56 63.70 67.84 63.70 30 63 95 14.11
Hiiumaa 90 7.60 68.85 71.76 74.67 71.76 44 72 96 13.89
Ida-Virumaa 64 5.41 64.40 68.23 72.06 68.23 36 70 95 15.34
Jõgevamaa 150 12.67 64.23 66.81 69.40 66.81 32 68 99 16.03
Järvamaa 52 4.39 65.75 70.17 74.60 70.17 38 74 95 15.90
Lääne-Virumaa 59 4.98 61.49 65.46 69.42 65.46 38 65 98 15.21
Läänemaa 87 7.35 69.70 72.71 75.73 72.71 39 74 98 14.15
Põlvamaa 121 10.22 65.79 68.28 70.77 68.28 40 70 94 13.83
Pärnumaa 76 6.42 59.18 62.67 66.16 62.67 24 59 95 15.29
Raplamaa 100 8.45 70.50 73.35 76.20 73.35 37 74 98 14.37
Saaremaa 95 8.02 70.00 73.15 76.30 73.15 0 75 96 15.47
Tartumaa 72 6.08 64.69 68.64 72.59 68.64 32 70 100 16.81
Valgamaa 89 7.52 60.68 63.65 66.63 63.65 36 64 96 14.12
Viljandimaa 47 3.97 66.62 71.15 75.68 71.15 41 70 100 15.42
Võrumaa 35 2.96 67.05 70.49 73.92 70.49 46 71 90 9.99
Kokku 1184 100.00 67.89 68.75 69.62 68.75 0 70 100 15.18

Asukoha järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 430 36.32 68.73 70.13 71.54 70.13 0 72 98 14.83
Suurlinn 53 4.48 58.06 62.28 66.51 62.28 40 56 95 15.34
Teeninduspiirkonnata koolid 13 1.10 78.01 84.15 90.30 84.15 62 86 100 10.16
Valla- ja väikelinnakoolid 678 57.26 67.02 68.17 69.32 68.17 24 70 100 15.22
Õhtukoolid 10 0.84 54.72 63.30 71.88 63.30 46 63 84 12.00
Kokku 1184 100.00 67.89 68.75 69.62 68.75 0 70 100 15.18

Kooli tüübi järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
lasteaed-põhikool 30 2.56 69.03 74.60 80.17 74.60 44 77 100 14.91
põhikool 325 27.68 64.61 66.37 68.12 66.37 24 67 100 16.09
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 819 69.76 68.54 69.55 70.56 69.55 0 70 99 14.72
Kokku 1184 100.00 67.89 68.75 69.62 68.75 0 70 100 15.18

Soo järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 661 55.87 63.79 64.92 66.05 64.92 24 64 98 14.84
Tüdruk 522 44.13 72.55 73.74 74.93 73.74 36 74 100 13.84
Kokku 1184 100.00 67.89 68.75 69.62 68.75 0 70 100 15.18

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

  Poisid Tüdrukud Kokku
[0,5] 0 0 1
(5,10] 0 0 0
(10,15] 0 0 0
(15,20] 0 0 0
(20,25] 1 0 1
(25,30] 1 0 1
(30,35] 5 0 5
(35,40] 24 2 26
(40,45] 30 5 35
(45,50] 67 30 97
(50,55] 61 27 88
(55,60] 81 40 121
(60,65] 73 36 109
(65,70] 76 60 136
(70,75] 65 81 146
(75,80] 68 67 135
(80,85] 47 50 97
(85,90] 35 57 92
(90,95] 23 50 73
(95,100] 4 17 21
Kokku 661 522 1184

Protsentides

  Poisid Tüdrukud Kokku
[0,5] 0.00 0.00 0.08
(5,10] 0.00 0.00 0.00
(10,15] 0.00 0.00 0.00
(15,20] 0.00 0.00 0.00
(20,25] 0.15 0.00 0.08
(25,30] 0.15 0.00 0.08
(30,35] 0.76 0.00 0.42
(35,40] 3.63 0.38 2.20
(40,45] 4.54 0.96 2.96
(45,50] 10.14 5.75 8.19
(50,55] 9.23 5.17 7.43
(55,60] 12.25 7.66 10.22
(60,65] 11.04 6.90 9.21
(65,70] 11.50 11.49 11.49
(70,75] 9.83 15.52 12.33
(75,80] 10.29 12.84 11.40
(80,85] 7.11 9.58 8.19
(85,90] 5.30 10.92 7.77
(90,95] 3.48 9.58 6.17
(95,100] 0.61 3.26 1.77
Kokku 100.00 100.00 100.00

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakondade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 47 45 18 95.7 38.3
Hiiumaa 90 89 53 98.9 58.9
Ida-Virumaa 64 61 34 95.3 53.1
Jõgevamaa 150 136 72 90.7 48.0
Järvamaa 52 48 31 92.3 59.6
Lääne-Virumaa 59 54 22 91.5 37.3
Läänemaa 87 86 53 98.9 60.9
Põlvamaa 121 117 65 96.7 53.7
Pärnumaa 76 69 29 90.8 38.2
Raplamaa 100 97 66 97.0 66.0
Saaremaa 95 92 66 96.8 69.5
Tartumaa 72 64 37 88.9 51.4
Valgamaa 89 82 37 92.1 41.6
Viljandimaa 47 46 26 97.9 55.3
Võrumaa 35 35 20 100.0 57.1
Kokku 1184 1121 629 94.7 53.1

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 661 604 272 91.4 41.1
Tüdruk 522 517 357 99.0 68.4
Kokku 1184 1121 629 94.7 53.1

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohatüüpade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Maakonnakeskus 430 417 252 97.0 58.6
Suurlinn 53 47 20 88.7 37.7
Teeninduspiirkonnata koolid 13 13 12 100.0 92.3
Valla- ja väikelinnakoolid 678 634 341 93.5 50.3
Õhtukoolid 10 10 4 100.0 40.0
Kokku 1184 1121 629 94.7 53.1

Statistika osade lõikes

Osa1 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 661 55.87 22.07 22.39 22.71 74.63 6 23 30 4.19
Tüdruk 522 44.13 23.66 23.97 24.27 79.89 12 24 30 3.53
Kokku 1184 100.00 22.83 23.07 23.30 76.88 0 24 30 4.05

Osa1 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
lasteaed-põhikool 30 2.56 24.46 25.60 26.74 85.33 18 26 30 3.05
põhikool 325 27.68 22.05 22.51 22.97 75.04 9 23 30 4.22
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 819 69.76 22.94 23.22 23.49 77.39 0 24 30 3.97
Kokku 1184 100.00 22.83 23.07 23.30 76.88 0 24 30 4.05

Osa1 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 430 36.32 22.88 23.25 23.62 77.51 0 24 30 3.91
Suurlinn 53 4.48 20.56 21.62 22.68 72.08 13 22 30 3.84
Teeninduspiirkonnata koolid 13 1.10 25.61 27.08 28.55 90.26 20 27 30 2.43
Valla- ja väikelinnakoolid 678 57.26 22.70 23.01 23.32 76.70 6 24 30 4.12
Õhtukoolid 10 0.84 18.68 21.10 23.52 70.33 14 22 26 3.38
Kokku 1184 100.00 22.83 23.07 23.30 76.88 0 24 30 4.05

Osa2 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 661 55.87 41.64 42.55 43.46 60.78 14 42 70 11.92
Tüdruk 522 44.13 48.78 49.76 50.73 71.08 22 50 70 11.37
Kokku 1184 100.00 44.99 45.69 46.39 65.27 0 46 70 12.28

Osa2 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
lasteaed-põhikool 30 2.56 44.35 48.97 53.59 69.95 24 51 70 12.37
põhikool 325 27.68 42.43 43.86 45.30 62.66 14 44 70 13.15
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 819 69.76 45.52 46.34 47.15 66.19 0 47 70 11.87
Kokku 1184 100.00 44.99 45.69 46.39 65.27 0 46 70 12.28

Osa2 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 430 36.32 45.75 46.88 48.01 66.97 0 48 68 11.95
Suurlinn 53 4.48 37.02 40.69 44.36 58.13 22 38 68 13.30
Teeninduspiirkonnata koolid 13 1.10 52.21 57.08 61.95 81.54 42 58 70 8.06
Valla- ja väikelinnakoolid 678 57.26 44.23 45.16 46.09 64.51 14 45 70 12.30
Õhtukoolid 10 0.84 35.47 42.30 49.13 60.43 28 42 58 9.55
Kokku 1184 100.00 44.99 45.69 46.39 65.27 0 46 70 12.28

Osade korrelatsioon omavahel ja tulemusega

  osa1 osa2 tulemus
osa1 1.00 0.63 0.78
osa2 0.63 1.00 0.98
tulemus 0.78 0.98 1.00

Statistika ülesannete lõikes


Ülesannete koondstatistika

  miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st.hälve
ül1.1 0.00 13.34 74.12 18.00 3.07
ül1.2 0.00 9.72 81.02 12.00 1.64
ül2.1 0.00 24.63 61.57 40.00 9.37
ül2.2 0.00 7.55 75.46 10.00 1.47
ül2.3 0.00 2.80 55.96 5.00 1.60
ül2.4 0.00 3.20 64.01 5.00 1.04
ül2.5 0.00 3.37 67.43 5.00 1.10
ül2.6 0.00 4.15 82.93 5.00 0.72

Ülesannete statistika sooti
  M min M keskm M keskm(%) M max M st.hälve N min N keskm N keskm(%) N max N st.hälve
ül1.1 0.00 12.74 70.77 18.00 3.19 4.00 14.13 78.51 18.00 2.66
ül1.2 4.00 9.65 80.42 12.00 1.70 5.00 9.83 81.94 12.00 1.51
ül2.1 0.00 22.18 55.45 40.00 9.21 4.00 27.77 69.43 40.00 8.55
ül2.2 3.00 7.39 73.87 10.00 1.47 3.50 7.76 77.61 10.00 1.40
ül2.3 0.00 2.47 49.36 5.00 1.61 0.00 3.22 64.43 5.00 1.48
ül2.4 0.00 3.10 61.98 5.00 0.99 0.00 3.34 66.70 5.00 1.07
ül2.5 0.00 3.35 67.02 5.00 1.07 0.00 3.40 68.08 5.00 1.13
ül2.6 0.00 4.06 81.23 5.00 0.75 2.00 4.26 85.25 5.00 0.64

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

  ül1.1 ül1.2 ül2.1 ül2.2 ül2.3 ül2.4 ül2.5 ül2.6 tulemus
ül1.1 1.00 0.42 0.53 0.47 0.53 0.36 0.20 0.27 0.73
ül1.2 0.42 1.00 0.39 0.39 0.40 0.28 0.19 0.18 0.56
ül2.1 0.53 0.39 1.00 0.50 0.54 0.40 0.22 0.30 0.93
ül2.2 0.47 0.39 0.50 1.00 0.56 0.43 0.21 0.29 0.66
ül2.3 0.53 0.40 0.54 0.56 1.00 0.46 0.23 0.31 0.71
ül2.4 0.36 0.28 0.40 0.43 0.46 1.00 0.23 0.25 0.54
ül2.5 0.20 0.19 0.22 0.21 0.23 0.23 1.00 0.10 0.33
ül2.6 0.27 0.18 0.30 0.29 0.31 0.25 0.10 1.00 0.39
tulemus 0.73 0.56 0.93 0.66 0.71 0.54 0.33 0.39 1.00

Eksamitöö tulemuste võrdlus aastahindega (ignoreeritud on kirjeid, kus aastahinded puudusid)


Aastahinde (veegude pealkirjad) ning eksamitöö hinnete (ridade pealkirjad) sagedused.

  2 3 4 5 Kokku
1 0 0 0 0 0
2 6 52 3 0 61
3 7 377 100 4 488
4 0 106 296 93 495
5 0 1 28 105 134
Kokku 13 536 427 202 1178

Eksamitöö punktivahemike (ridade pealkirjad) ning aastahinnete (veergude pealkirjad) sagedused.
  2 3 4 5 Kokku
[0,5] 0 0 0 0 0
(5,10] 0 0 0 0 0
(10,15] 0 0 0 0 0
(15,20] 0 0 0 0 0
(20,25] 0 1 0 0 1
(25,30] 1 0 0 0 1
(30,35] 0 4 1 0 5
(35,40] 4 20 1 0 25
(40,45] 1 32 2 0 35
(45,50] 2 90 5 0 97
(50,55] 3 72 12 0 87
(55,60] 1 93 23 2 119
(60,65] 1 70 36 1 108
(65,70] 0 74 57 5 136
(70,75] 0 45 89 12 146
(75,80] 0 27 85 23 135
(80,85] 0 7 60 30 97
(85,90] 0 0 43 49 92
(90,95] 0 1 11 61 73
(95,100] 0 0 2 19 21
Kokku 13 536 427 202 1178

Hinnete võrdlus sooti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
Poiss 661 3.46 3.39
Tüdruk 522 3.98 3.85
Kokku 1184 3.69 3.59

Korrelatsioon aastahinnete keskmise ja eksamitöö hinde vahel: 0.70

Graafikud

viimati muudetud: 24.08.2009
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Riigieksamite statistika 2008
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine