EST : ENG : RUS
Kiirelt leitav > Statistika 2008-2011 > Põhikooli lõpueksamite statistika 2009 > Bioloogia

» Põhikooli lõpueksam bioloogiast aastal 2009

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Üldandmed

Maakonniti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 89 9.00 53.50 55.76 58.03 74.35 30 57 74 10.77
Hiiumaa 23 2.33 49.65 53.91 58.17 71.88 30 57 69 9.85
Ida-Virumaa 85 8.59 51.86 53.80 55.74 71.73 34 54 70 8.99
Jõgevamaa 55 5.56 46.37 49.25 52.14 65.67 31 50 74 10.69
Järvamaa 51 5.16 44.58 47.53 50.48 63.37 22 48 64 10.50
Lääne-Virumaa 91 9.20 48.84 51.22 53.60 68.29 21 52 74 11.41
Läänemaa 54 5.46 46.98 50.17 53.35 66.89 18 50 71 11.66
Põlvamaa 97 9.81 47.14 49.37 51.60 65.83 24 49 73 11.06
Pärnumaa 64 6.47 48.21 50.91 53.60 67.88 28 49 74 10.79
Raplamaa 53 5.36 52.41 55.47 58.54 73.96 30 56 74 11.12
Saaremaa 55 5.56 48.57 51.89 55.21 69.19 22 50 73 12.28
Tartumaa 80 8.09 51.82 54.36 56.90 72.48 8 56 75 11.42
Valgamaa 74 7.48 47.59 50.35 53.11 67.14 24 49 72 11.91
Viljandimaa 47 4.75 48.70 51.96 55.21 69.28 23 53 72 11.08
Võrumaa 71 7.18 49.86 52.15 54.45 69.54 34 53 72 9.69
Kokku 989 100.00 51.22 51.91 52.60 69.21 8 53 75 11.09

Õppekeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 889 89.89 51.08 51.82 52.55 69.09 18 52 75 11.17
vene 100 10.11 50.69 52.75 54.81 70.33 8 55 70 10.38
Kokku 989 100.00 51.22 51.91 52.60 69.21 8 53 75 11.09

Asukoha järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 149 15.07 50.72 52.51 54.30 70.01 22 54 74 11.03
Suurlinn 130 13.14 53.16 54.95 56.75 73.27 30 56 74 10.35
Teeninduspiirkonnata koolid 38 3.84 48.60 52.74 56.87 70.32 32 52 75 12.58
Valla- ja väikelinnakoolid 644 65.12 50.71 51.55 52.38 68.73 18 52 74 10.83
Õhtukoolid 28 2.83 36.94 41.86 46.77 55.81 8 42 69 12.67
Kokku 989 100.00 51.22 51.91 52.60 69.21 8 53 75 11.09

Kooli tüübi järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 25 2.54 37.29 43.20 49.11 57.60 8 42 69 14.32
lasteaed-põhikool 29 2.94 47.95 52.00 56.05 69.33 31 52 75 10.64
põhikool 396 40.16 49.39 50.45 51.52 67.27 18 50 74 10.81
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 536 54.36 52.43 53.35 54.27 71.13 21 54 74 10.87
Kokku 989 100.00 51.22 51.91 52.60 69.21 8 53 75 11.09

Soo järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 461 46.61 49.48 50.46 51.44 67.28 8 50 74 10.68
Tüdruk 528 53.39 52.21 53.18 54.14 70.90 18 54 75 11.30
Kokku 989 100.00 51.22 51.91 52.60 69.21 8 53 75 11.09

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

  Poisid Tüdrukud eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,5] 0 0 0 0 0
(5,10] 1 0 0 1 1
(10,15] 0 0 0 0 0
(15,20] 0 1 1 0 1
(20,25] 4 4 8 0 8
(25,30] 7 10 16 1 17
(30,35] 19 25 42 2 44
(35,40] 58 39 89 8 97
(40,45] 59 62 107 14 121
(45,50] 91 60 139 12 151
(50,55] 73 74 135 12 147
(55,60] 67 104 141 30 171
(60,65] 37 71 98 10 108
(65,70] 31 61 82 10 92
(70,75] 14 17 31 0 31
Kokku 461 528 889 100 989

Protsentides

  Poisid Tüdrukud eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,5] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(5,10] 0.22 0.00 0.00 1.00 0.10
(10,15] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(15,20] 0.00 0.19 0.11 0.00 0.10
(20,25] 0.87 0.76 0.90 0.00 0.81
(25,30] 1.52 1.89 1.80 1.00 1.72
(30,35] 4.12 4.73 4.72 2.00 4.45
(35,40] 12.58 7.39 10.01 8.00 9.81
(40,45] 12.80 11.74 12.04 14.00 12.23
(45,50] 19.74 11.36 15.64 12.00 15.27
(50,55] 15.84 14.02 15.19 12.00 14.86
(55,60] 14.53 19.70 15.86 30.00 17.29
(60,65] 8.03 13.45 11.02 10.00 10.92
(65,70] 6.72 11.55 9.22 10.00 9.30
(70,75] 3.04 3.22 3.49 0.00 3.13
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakondade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 89 86 58 96.6 65.2
Hiiumaa 23 22 15 95.7 65.2
Ida-Virumaa 85 85 50 100.0 58.8
Jõgevamaa 55 54 17 98.2 30.9
Järvamaa 51 48 19 94.1 37.3
Lääne-Virumaa 91 86 44 94.5 48.4
Läänemaa 54 51 23 94.4 42.6
Põlvamaa 97 94 42 96.9 43.3
Pärnumaa 64 61 30 95.3 46.9
Raplamaa 53 52 33 98.1 62.3
Saaremaa 55 54 26 98.2 47.3
Tartumaa 80 79 48 98.8 60.0
Valgamaa 74 69 31 93.2 41.9
Viljandimaa 47 45 24 95.7 51.1
Võrumaa 71 71 38 100.0 53.5
Kokku 989 957 498 96.8 50.4

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 461 447 197 97.0 42.7
Tüdruk 528 510 301 96.6 57.0
Kokku 989 957 498 96.8 50.4

Edukuse ja kvaliteedi näitajad õppekeele järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
eesti 889 859 441 96.6 49.6
vene 100 98 57 98.0 57.0
Kokku 989 957 498 96.8 50.4

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohatüüpade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Maakonnakeskus 149 145 83 97.3 55.7
Suurlinn 130 127 80 97.7 61.5
Teeninduspiirkonnata koolid 38 37 19 97.4 50.0
Valla- ja väikelinnakoolid 644 623 311 96.7 48.3
Õhtukoolid 28 25 5 89.3 17.9
Kokku 989 957 498 96.8 50.4

Statistika ülesannete lõikes


Ülesannete koondstatistika
  miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st.hälve
ül1 0.00 3.16 78.92 4.00 1.04
ül2 0.00 3.49 87.29 4.00 0.96
ül3 0.00 3.35 66.99 5.00 1.47
ül4 0.00 2.71 67.72 4.00 0.69
ül5 0.00 3.34 83.46 4.00 0.81
ül6 0.00 2.52 63.09 4.00 1.30
ül7 0.00 0.96 48.10 2.00 0.82
ül8 0.00 2.88 71.93 4.00 1.38
ül9 0.00 4.38 73.03 6.00 1.39
ül10 0.00 1.92 47.90 4.00 1.44
ül11 0.00 3.01 75.20 4.00 1.23
ül12 0.00 1.35 67.47 2.00 0.74
ül13 0.00 2.16 72.06 3.00 0.83
ül14 0.00 3.01 75.13 4.00 1.07
ül15 0.00 1.71 56.84 3.00 0.81
ül16 0.00 2.39 79.51 3.00 0.87
ül17 0.00 1.00 49.80 2.00 0.73
ül18 0.00 0.69 34.50 2.00 0.85
ül19 0.00 1.08 53.82 2.00 0.75
ül20 0.00 2.98 74.60 4.00 1.18
ül21 0.00 1.46 73.10 2.00 0.67
ül22 0.00 2.37 79.09 3.00 0.85

Ülesannete statistika sooti
  M min M keskm M keskm(%) M max M st.hälve N min N keskm N keskm(%) N max N st.hälve
ül1 0.00 2.98 74.43 4.00 1.09 0.00 3.31 82.84 4.00 0.97
ül2 0.00 3.46 86.58 4.00 0.97 0.00 3.52 87.90 4.00 0.96
ül3 0.00 3.34 66.88 5.00 1.46 0.00 3.35 67.08 5.00 1.48
ül4 0.00 2.65 66.16 4.00 0.71 0.50 2.76 69.08 4.00 0.67
ül5 0.00 3.18 79.47 4.00 0.87 0.50 3.48 86.93 4.00 0.73
ül6 0.00 2.51 62.69 4.00 1.30 0.00 2.54 63.45 4.00 1.30
ül7 0.00 0.88 44.14 2.00 0.83 0.00 1.03 51.56 2.00 0.82
ül8 0.00 2.82 70.47 4.00 1.35 0.00 2.93 73.20 4.00 1.40
ül9 0.00 4.28 71.40 6.00 1.41 0.00 4.47 74.45 6.00 1.37
ül10 0.00 1.77 44.17 4.00 1.42 0.00 2.05 51.16 4.00 1.44
ül11 0.00 2.98 74.48 4.00 1.31 0.00 3.03 75.83 4.00 1.16
ül12 0.00 1.32 66.16 2.00 0.74 0.00 1.37 68.61 2.00 0.75
ül13 0.00 2.12 70.68 3.00 0.84 0.00 2.20 73.26 3.00 0.81
ül14 0.00 2.99 74.78 4.00 1.09 0.00 3.02 75.43 4.00 1.07
ül15 0.00 1.65 55.06 3.00 0.83 0.00 1.75 58.40 3.00 0.79
ül16 0.00 2.32 77.37 3.00 0.92 0.00 2.44 81.38 3.00 0.83
ül17 0.00 0.91 45.66 2.00 0.73 0.00 1.07 53.41 2.00 0.72
ül18 0.00 0.55 27.28 2.00 0.79 0.00 0.82 40.81 2.00 0.89
ül19 0.00 1.02 51.25 2.00 0.74 0.00 1.12 56.06 2.00 0.75
ül20 0.00 2.88 72.02 4.00 1.21 0.00 3.07 76.85 4.00 1.16
ül21 0.00 1.45 72.72 2.00 0.66 0.00 1.47 73.44 2.00 0.68
ül22 0.00 2.37 78.99 3.00 0.85 0.00 2.38 79.17 3.00 0.86

Ülesannete statistika õppekeeleti
  E min E keskm E keskm(%) E max E st.hälve V min V keskm V keskm(%) V max V st.hälve
ül1 0.00 3.12 78.01 4.00 1.07 1.00 3.48 87.00 4.00 0.73
ül2 0.00 3.47 86.84 4.00 0.97 0.00 3.65 91.25 4.00 0.85
ül3 0.00 3.39 67.80 5.00 1.46 0.00 2.99 59.80 5.00 1.48
ül4 0.50 2.67 66.65 4.00 0.67 0.00 3.09 77.25 4.00 0.74
ül5 0.50 3.32 83.03 4.00 0.80 0.00 3.49 87.25 4.00 0.88
ül6 0.00 2.48 61.92 4.00 1.30 0.00 2.94 73.50 4.00 1.30
ül7 0.00 0.95 47.69 2.00 0.83 0.00 1.03 51.75 2.00 0.81
ül8 0.00 2.89 72.16 4.00 1.37 0.00 2.79 69.88 4.00 1.44
ül9 0.00 4.44 74.02 6.00 1.37 0.00 3.85 64.25 6.00 1.54
ül10 0.00 1.82 45.56 4.00 1.40 0.00 2.75 68.75 4.00 1.46
ül11 0.00 2.97 74.30 4.00 1.26 0.00 3.33 83.25 4.00 0.93
ül12 0.00 1.40 70.16 2.00 0.72 0.00 0.87 43.50 2.00 0.76
ül13 0.00 2.14 71.22 3.00 0.83 1.00 2.38 79.50 3.00 0.75
ül14 0.00 3.07 76.66 4.00 1.06 0.00 2.46 61.50 4.00 1.06
ül15 0.00 1.72 57.44 3.00 0.78 0.00 1.54 51.50 3.00 1.03
ül16 0.00 2.41 80.41 3.00 0.85 0.00 2.14 71.50 3.00 1.05
ül17 0.00 0.98 49.18 2.00 0.73 0.00 1.10 55.25 2.00 0.68
ül18 0.00 0.71 35.29 2.00 0.87 0.00 0.55 27.50 2.00 0.72
ül19 0.00 1.05 52.67 2.00 0.75 0.00 1.28 64.00 2.00 0.70
ül20 0.00 2.98 74.49 4.00 1.18 0.00 3.02 75.50 4.00 1.19
ül21 0.00 1.44 72.13 2.00 0.67 0.00 1.64 81.75 2.00 0.61
ül22 0.00 2.38 79.21 3.00 0.86 0.00 2.34 78.00 3.00 0.81

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

  ül1 ül2 ül3 ül4 ül5 ül6 ül7 ül8 ül9 ül10 ül11 ül12 ül13 ül14 ül15 ül16 ül17 ül18 ül19 ül20 ül21 ül22 tulemus
ül1 1.00 0.20 0.23 0.26 0.31 0.28 0.30 0.27 0.31 0.16 0.39 0.15 0.22 0.21 0.21 0.20 0.18 0.26 0.26 0.28 0.37 0.23 0.57
ül2 0.20 1.00 0.21 0.18 0.18 0.21 0.20 0.15 0.18 0.08 0.25 0.13 0.17 0.13 0.14 0.10 0.13 0.11 0.15 0.15 0.24 0.20 0.40
ül3 0.23 0.21 1.00 0.20 0.23 0.30 0.28 0.19 0.34 0.08 0.28 0.28 0.22 0.33 0.22 0.29 0.30 0.27 0.29 0.24 0.28 0.28 0.59
ül4 0.26 0.18 0.20 1.00 0.22 0.26 0.23 0.20 0.21 0.20 0.26 0.05 0.18 0.17 0.19 0.11 0.28 0.23 0.28 0.20 0.28 0.23 0.46
ül5 0.31 0.18 0.23 0.22 1.00 0.29 0.22 0.18 0.26 0.16 0.30 0.06 0.17 0.19 0.21 0.09 0.21 0.21 0.20 0.25 0.29 0.23 0.48
ül6 0.28 0.21 0.30 0.26 0.29 1.00 0.30 0.17 0.28 0.16 0.31 0.16 0.26 0.19 0.24 0.14 0.29 0.25 0.26 0.24 0.34 0.29 0.57
ül7 0.30 0.20 0.28 0.23 0.22 0.30 1.00 0.23 0.29 0.12 0.28 0.25 0.23 0.25 0.18 0.22 0.28 0.33 0.27 0.27 0.31 0.26 0.55
ül8 0.27 0.15 0.19 0.20 0.18 0.17 0.23 1.00 0.26 0.16 0.25 0.09 0.16 0.20 0.17 0.16 0.18 0.21 0.18 0.21 0.21 0.19 0.48
ül9 0.31 0.18 0.34 0.21 0.26 0.28 0.29 0.26 1.00 0.11 0.30 0.27 0.20 0.34 0.19 0.28 0.27 0.29 0.31 0.26 0.32 0.35 0.62
ül10 0.16 0.08 0.08 0.20 0.16 0.16 0.12 0.16 0.11 1.00 0.16 0.04 0.12 0.07 0.15 0.01 0.17 0.10 0.12 0.17 0.18 0.11 0.36
ül11 0.39 0.25 0.28 0.26 0.30 0.31 0.28 0.25 0.30 0.16 1.00 0.17 0.21 0.22 0.19 0.19 0.23 0.32 0.29 0.31 0.37 0.33 0.61
ül12 0.15 0.13 0.28 0.05 0.06 0.16 0.25 0.09 0.27 0.04 0.17 1.00 0.12 0.28 0.07 0.27 0.15 0.24 0.21 0.13 0.14 0.20 0.39
ül13 0.22 0.17 0.22 0.18 0.17 0.26 0.23 0.16 0.20 0.12 0.21 0.12 1.00 0.18 0.19 0.19 0.23 0.20 0.22 0.08 0.20 0.20 0.43
ül14 0.21 0.13 0.33 0.17 0.19 0.19 0.25 0.20 0.34 0.07 0.22 0.28 0.18 1.00 0.15 0.24 0.21 0.20 0.21 0.15 0.20 0.28 0.49
ül15 0.21 0.14 0.22 0.19 0.21 0.24 0.18 0.17 0.19 0.15 0.19 0.07 0.19 0.15 1.00 0.14 0.19 0.19 0.18 0.19 0.20 0.16 0.42
ül16 0.20 0.10 0.29 0.11 0.09 0.14 0.22 0.16 0.28 0.01 0.19 0.27 0.19 0.24 0.14 1.00 0.22 0.22 0.20 0.19 0.20 0.22 0.43
ül17 0.18 0.13 0.30 0.28 0.21 0.29 0.28 0.18 0.27 0.17 0.23 0.15 0.23 0.21 0.19 0.22 1.00 0.32 0.31 0.25 0.24 0.25 0.51
ül18 0.26 0.11 0.27 0.23 0.21 0.25 0.33 0.21 0.29 0.10 0.32 0.24 0.20 0.20 0.19 0.22 0.32 1.00 0.31 0.19 0.24 0.22 0.52
ül19 0.26 0.15 0.29 0.28 0.20 0.26 0.27 0.18 0.31 0.12 0.29 0.21 0.22 0.21 0.18 0.20 0.31 0.31 1.00 0.19 0.33 0.29 0.52
ül20 0.28 0.15 0.24 0.20 0.25 0.24 0.27 0.21 0.26 0.17 0.31 0.13 0.08 0.15 0.19 0.19 0.25 0.19 0.19 1.00 0.28 0.23 0.51
ül21 0.37 0.24 0.28 0.28 0.29 0.34 0.31 0.21 0.32 0.18 0.37 0.14 0.20 0.20 0.20 0.20 0.24 0.24 0.33 0.28 1.00 0.27 0.56
ül22 0.23 0.20 0.28 0.23 0.23 0.29 0.26 0.19 0.35 0.11 0.33 0.20 0.20 0.28 0.16 0.22 0.25 0.22 0.29 0.23 0.27 1.00 0.53
tulemus 0.57 0.40 0.59 0.46 0.48 0.57 0.55 0.48 0.62 0.36 0.61 0.39 0.43 0.49 0.42 0.43 0.51 0.52 0.52 0.51 0.56 0.53 1.00

Eksamitöö tulemuste võrdlus aastahindega (ignoreeritud on kirjeid, kus aastahinded puudusid)


Aastahinde (veegude pealkirjad) ning eksamitöö hinnete (ridade pealkirjad) sagedused.
  0 2 3 4 5 Kokku
1 0 0 1 0 0 1
2 0 3 22 5 0 30
3 1 5 303 128 12 449
4 0 0 86 215 94 395
5 0 0 0 17 75 92
Kokku 1 8 412 365 181 967

Eksamitöö punktivahemike (ridade pealkirjad) ning aastahinnete (veergude pealkirjad) sagedused.
  0 2 3 4 5 Kokku
[0,5] 0 0 0 0 0 0
(5,10] 0 0 1 0 0 1
(10,15] 0 0 0 0 0 0
(15,20] 0 1 0 0 0 1
(20,25] 0 1 7 0 0 8
(25,30] 0 1 12 3 0 16
(30,35] 1 2 32 9 0 44
(35,40] 0 2 79 16 0 97
(40,45] 0 0 80 34 3 117
(45,50] 0 1 93 45 6 145
(50,55] 0 0 55 77 13 145
(55,60] 0 0 40 96 34 170
(60,65] 0 0 11 55 39 105
(65,70] 0 0 2 28 58 88
(70,75] 0 0 0 2 28 30
Kokku 1 8 412 365 181 967

Hinnete võrdlus sooti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
Poiss 461 3.50 3.47
Tüdruk 528 3.95 3.66
Kokku 989 3.74 3.57

Hinnete võrdlus õppekeeleti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
eesti 889 3.74 3.56
vene 100 3.74 3.61
Kokku 989 3.74 3.57


Korrelatsioon aastahinnete keskmise ja eksamitöö hinde vahel: 0.62

Graafikud

viimati muudetud: 24.08.2009
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Riigieksamite statistika 2008
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine