EST : ENG : RUS
Kiirelt leitav > Statistika 2008-2011 > Põhikooli lõpueksamite statistika 2009 > Ajalugu

» Põhikooli lõpueksam ajaloost aastal 2009

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Üldandmed

Maakonniti

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 139 32.40 55.95 57.91 59.88 22 60 75 11.72
Hiiumaa 1 0.23   59.00   59 59 59  
Ida-Virumaa 31 7.23 50.59 54.94 59.28 34 56 69 11.85
Jõgevamaa 7 1.63 40.67 51.57 62.47 36 56 68 11.79
Järvamaa 19 4.43 58.92 63.26 67.61 45 68 72 9.02
Lääne-Virumaa 16 3.73 50.78 56.00 61.22 37 58 71 9.79
Läänemaa 13 3.03 54.94 61.15 67.36 38 65 74 10.28
Põlvamaa 12 2.80 56.55 62.58 68.62 38 64 71 9.50
Pärnumaa 31 7.23 57.17 61.00 64.83 34 63 74 10.44
Raplamaa 8 1.86 47.67 57.00 66.33 40 58 74 11.16
Saaremaa 6 1.40 55.25 64.17 73.08 49 67 72 8.50
Tartumaa 78 18.18 55.09 57.64 60.19 28 60 74 11.33
Valgamaa 19 4.43 47.80 54.26 60.73 29 51 72 13.41
Viljandimaa 40 9.32 53.02 56.70 60.38 20 58 72 11.51
Võrumaa 9 2.10 58.43 63.56 68.68 50 63 72 6.67
Kokku 429 100.00 57.00 58.08 59.15 20 60 75 11.34

Õppekeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
eesti 361 84.15 58.51 59.62 60.73 20 62 75 10.72
vene 68 15.85 47.20 49.88 52.56 22 47 71 11.07
Kokku 429 100.00 57.00 58.08 59.15 20 60 75 11.34

Asukoha järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 70 16.32 56.73 58.99 61.24 34 61 74 9.45
Suurlinn 154 35.90 53.98 55.90 57.82 22 58 75 12.06
Teeninduspiirkonnata koolid 18 4.20 60.61 64.89 69.17 39 68 74 8.61
Valla- ja väikelinnakoolid 180 41.96 57.17 58.84 60.52 20 61 74 11.41
Õhtukoolid 7 1.63 53.60 59.86 66.12 48 62 66 6.77
Kokku 429 100.00 57.00 58.08 59.15 20 60 75 11.34

Kooli tüübi järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 9 2.10 55.37 61.44 67.52 48 62 74 7.91
lasteaed-põhikool 7 1.63 53.81 63.14 72.47 45 65 74 10.09
põhikool 98 22.84 56.37 58.66 60.96 28 60 74 11.46
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 315 73.43 56.43 57.69 58.95 20 60 75 11.40
Kokku 429 100.00 57.00 58.08 59.15 20 60 75 11.34

Soo järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Poiss 255 59.44 55.20 56.54 57.87 22 58 75 10.83
Tüdruk 174 40.56 58.59 60.34 62.09 20 64 74 11.70
Kokku 429 100.00 57.00 58.08 59.15 20 60 75 11.34

Omandivormi järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
eraomand 6 1.40 60.35 67.67 74.99 54 70 74 6.98
munitsipaal 419 97.67 56.93 58.01 59.09 20 60 75 11.28
riigiomandus 4 0.93 25.38 51.00 76.62 34 51 68 16.10
Kokku 429 100.00 57.00 58.08 59.15 20 60 75 11.34

Teemade valiku järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
- 4 0.96 19.09 34.75 50.41 22 37 43 9.84
1 208 49.76 58.35 59.75 61.16 20 62 75 10.26
2 47 11.24 50.02 53.38 56.74 33 52 73 11.44
3 50 11.96 56.29 59.38 62.47 35 62 74 10.87
4 109 26.08 55.12 57.37 59.62 23 60 74 11.86
Kokku 429 100.00 57.00 58.08 59.15 20 60 75 11.34

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 255 251 174 98.4 68.2
Tüdruk 174 169 136 97.1 78.2
Kokku 429 420 310 97.9 72.3

Edukuse ja kvaliteedi näitajad õppekeele järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
eesti 361 355 282 98.3 78.1
vene 68 65 28 95.6 41.2
Kokku 429 420 310 97.9 72.3

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakonniti järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 139 136 96 97.8 69.1
Hiiumaa 1 1 1 100.0 100.0
Ida-Virumaa 31 31 17 100.0 54.8
Jõgevamaa 7 7 4 100.0 57.1
Järvamaa 19 19 16 100.0 84.2
Lääne-Virumaa 16 16 11 100.0 68.8
Läänemaa 13 13 11 100.0 84.6
Põlvamaa 12 12 11 100.0 91.7
Pärnumaa 31 31 26 100.0 83.9
Raplamaa 8 8 6 100.0 75.0
Saaremaa 6 6 5 100.0 83.3
Tartumaa 78 75 59 96.2 75.6
Valgamaa 19 18 9 94.7 47.4
Viljandimaa 40 38 30 95.0 75.0
Võrumaa 9 9 8 100.0 88.9
Kokku 429 420 310 97.9 72.3

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohtade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Maakonnakeskus 70 70 52 100.0 74.3
Suurlinn 154 150 96 97.4 62.3
Teeninduspiirkonnata koolid 18 18 17 100.0 94.4
Valla- ja väikelinnakoolid 180 175 139 97.2 77.2
Õhtukoolid 7 7 6 100.0 85.7
Kokku 429 420 310 97.9 72.3

Arutlusülesanne (keskmine tulemus protsentides koos usaldusvahemikhinnanguga usaldusnivool 95%)

  Poiss Tüdruk kokku
1 72.03 ± 3.95 (N = 123) 82.51 ± 4.22 (N = 85) 76.31 ± 2.96 (N = 208)
2 58.33 ± 9.65 (N = 24) 70.14 ± 10.53 (N = 23) 64.11 ± 7.08 (N = 47)
3 68.06 ± 11.74 (N = 24) 76.67 ± 7.59 (N = 26) 72.53 ± 6.74 (N = 50)
4 62.57 ± 5.88 (N = 70) 80 ± 7.37 (N = 39) 68.81 ± 4.81 (N = 109)
kokku 67.52 ± 3.04 (N = 241) 79.42 ± 3.17 (N = 173) 72.5 ± 2.27 (N = 425)
  eesti vene kokku
1 79.43 ± 2.65 (N = 175) 59.8 ± 11.16 (N = 33) 76.31 ± 2.96 (N = 208)
2 66.67 ± 7.57 (N = 40) 74.29 ± 31.52 (N = 7) 64.11 ± 7.08 (N = 47)
3 76.97 ± 5.18 (N = 44) 40 ± 41.51 (N = 6) 72.53 ± 6.74 (N = 50)
4 73.11 ± 4.78 (N = 91) 54.27 ± 14.93 (N = 18) 68.81 ± 4.81 (N = 109)
kokku 76.02 ± 2.13 (N = 350) 53.23 ± 7.54 (N = 64) 72.5 ± 2.27 (N = 425)

Ülesannete lahendatus (keskmine tulemus protsentides)

  miinimum miinimum.protsent keskmine keskmine.protsent maksimum maksimum.protsent st..hälve
Arutlus 0.00 0.00 10.71 71.40 15.00 100.00 3.72
EV1 0.00 0.00 4.48 89.60 5.00 100.00 0.86
EV2 0.00 0.00 2.93 73.25 4.00 100.00 0.84
EV3 0.00 0.00 3.16 79.00 4.00 100.00 0.95
ETI1 0.00 0.00 4.20 84.00 5.00 100.00 1.10
ETI2 0.00 0.00 2.69 53.80 5.00 100.00 1.70
ETI3 0.00 0.00 5.03 71.86 7.00 100.00 1.91
DD1 0.00 0.00 2.48 82.67 3.00 100.00 0.86
DD2 0.00 0.00 2.79 93.00 3.00 100.00 0.58
DD3 1.00 33.33 2.76 92.00 3.00 100.00 0.51
DD4 0.00 0.00 3.81 76.20 5.00 100.00 1.22
DD5 0.00 0.00 1.55 77.50 2.00 100.00 0.62
XXSAJ_1_4 0.00 0.00 3.90 78.00 5.00 100.00 1.15
NSVL1 0.00 0.00 1.57 78.50 2.00 100.00 0.69
NSVL2 0.00 0.00 0.82 82.00 1.00 100.00 0.38
NSVL3 0.00 0.00 5.18 86.33 6.00 100.00 1.26

Ülesannete lahendatus (keskmine tulemus protsentides). Sugu='Poiss'

  miinimum miinimum.protsent keskmine keskmine.protsent maksimum maksimum.protsent st..hälve
Arutlus 0.00 0.00 9.94 66.27 15.00 100.00 3.81
EV1 1.00 20.00 4.46 89.20 5.00 100.00 0.81
EV2 0.00 0.00 2.93 73.25 4.00 100.00 0.84
EV3 0.00 0.00 3.03 75.75 4.00 100.00 1.00
ETI1 0.00 0.00 4.11 82.20 5.00 100.00 1.14
ETI2 0.00 0.00 2.47 49.40 5.00 100.00 1.69
ETI3 0.00 0.00 4.96 70.86 7.00 100.00 1.84
DD1 0.00 0.00 2.40 80.00 3.00 100.00 0.88
DD2 0.00 0.00 2.78 92.67 3.00 100.00 0.60
DD3 1.00 33.33 2.80 93.33 3.00 100.00 0.47
DD4 0.00 0.00 3.71 74.20 5.00 100.00 1.24
DD5 0.00 0.00 1.48 74.00 2.00 100.00 0.65
XXSAJ_1_4 0.00 0.00 3.80 76.00 5.00 100.00 1.17
NSVL1 0.00 0.00 1.61 80.50 2.00 100.00 0.65
NSVL2 0.00 0.00 0.86 86.00 1.00 100.00 0.34
NSVL3 0.00 0.00 5.17 86.17 6.00 100.00 1.26

Ülesannete lahendatus (keskmine tulemus protsentides). Sugu='Tüdruk'

  miinimum miinimum.protsent keskmine keskmine.protsent maksimum maksimum.protsent st..hälve
Arutlus 0.00 0.00 11.84 78.93 15.00 100.00 3.28
EV1 0.00 0.00 4.52 90.40 5.00 100.00 0.92
EV2 0.00 0.00 2.94 73.50 4.00 100.00 0.84
EV3 0.00 0.00 3.34 83.50 4.00 100.00 0.85
ETI1 0.00 0.00 4.32 86.40 5.00 100.00 1.03
ETI2 0.00 0.00 3.01 60.20 5.00 100.00 1.67
ETI3 0.00 0.00 5.13 73.29 7.00 100.00 2.02
DD1 0.00 0.00 2.60 86.67 3.00 100.00 0.81
DD2 0.00 0.00 2.82 94.00 3.00 100.00 0.54
DD3 1.00 33.33 2.71 90.33 3.00 100.00 0.56
DD4 0.00 0.00 3.95 79.00 5.00 100.00 1.19
DD5 0.00 0.00 1.66 83.00 2.00 100.00 0.56
XXSAJ_1_4 1.00 20.00 4.04 80.80 5.00 100.00 1.10
NSVL1 0.00 0.00 1.51 75.50 2.00 100.00 0.74
NSVL2 0.00 0.00 0.76 76.00 1.00 100.00 0.43
NSVL3 0.00 0.00 5.19 86.50 6.00 100.00 1.27

Ülesannete lahendatus (keskmine tulemus protsentides). Õppekeel='eesti'

  miinimum miinimum.protsent keskmine keskmine.protsent maksimum maksimum.protsent st..hälve
Arutlus 0.00 0.00 11.32 75.47 15.00 100.00 3.15
EV1 0.00 0.00 4.53 90.60 5.00 100.00 0.83
EV2 0.00 0.00 2.92 73.00 4.00 100.00 0.83
EV3 0.00 0.00 3.30 82.50 4.00 100.00 0.87
ETI1 0.00 0.00 4.34 86.80 5.00 100.00 1.00
ETI2 0.00 0.00 2.69 53.80 5.00 100.00 1.65
ETI3 0.00 0.00 5.24 74.86 7.00 100.00 1.76
DD1 0.00 0.00 2.54 84.67 3.00 100.00 0.84
DD2 0.00 0.00 2.80 93.33 3.00 100.00 0.56
DD3 1.00 33.33 2.76 92.00 3.00 100.00 0.50
DD4 0.00 0.00 3.93 78.60 5.00 100.00 1.14
DD5 0.00 0.00 1.64 82.00 2.00 100.00 0.56
XXSAJ_1_4 1.00 20.00 3.94 78.80 5.00 100.00 1.12
NSVL1 0.00 0.00 1.53 76.50 2.00 100.00 0.71
NSVL2 0.00 0.00 0.81 81.00 1.00 100.00 0.39
NSVL3 0.00 0.00 5.35 89.17 6.00 100.00 1.06

Ülesannete lahendatus (keskmine tulemus protsentides). Õppekeel='vene'

  miinimum miinimum.protsent keskmine keskmine.protsent maksimum maksimum.protsent st..hälve
Arutlus 0.00 0.00 7.51 50.07 15.00 100.00 4.78
EV1 1.00 20.00 4.22 84.40 5.00 100.00 0.93
EV2 0.00 0.00 3.00 75.00 4.00 100.00 0.91
EV3 1.00 25.00 2.41 60.25 4.00 100.00 1.05
ETI1 0.00 0.00 3.46 69.20 5.00 100.00 1.29
ETI2 0.00 0.00 2.71 54.20 5.00 100.00 1.96
ETI3 0.00 0.00 3.93 56.14 7.00 100.00 2.29
DD1 0.00 0.00 2.19 73.00 3.00 100.00 0.90
DD2 0.00 0.00 2.79 93.00 3.00 100.00 0.64
DD3 1.00 33.33 2.76 92.00 3.00 100.00 0.55
DD4 0.00 0.00 3.16 63.20 5.00 100.00 1.44
DD5 0.00 0.00 1.12 56.00 2.00 100.00 0.76
XXSAJ_1_4 0.00 0.00 3.66 73.20 5.00 100.00 1.28
NSVL1 0.00 0.00 1.79 89.50 2.00 100.00 0.48
NSVL2 0.00 0.00 0.88 88.00 1.00 100.00 0.32
NSVL3 0.00 0.00 4.28 71.33 6.00 100.00 1.79

Eksamitöö tulemuste võrdlus aastahindega (ignoreeritud on kirjeid, kus aastahinded puudusid)


Aastahinde (veegude pealkirjad) ning eksamitöö hinnete (ridade pealkirjad) sagedused.
  1 2 3 4 5 Kokku
2 0 2 6 1 0 9
3 0 1 46 51 11 109
4 1 0 15 79 90 185
5 0 0 0 7 115 122
Kokku 1 3 67 138 216 425

Eksamitöö punktivahemike (ridade pealkirjad) ning aastahinnete (veergude pealkirjad) sagedused.
  1 2 3 4 5 Kokku
[0,15] 0 0 0 0 0 0
(15,30] 0 1 5 1 0 7
(30,45] 0 2 31 26 5 64
(45,60] 1 0 26 73 43 143
(60,75] 0 0 5 38 168 211
Kokku 1 3 67 138 216 425

Hinnete võrdlus sooti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
Poiss 255 4.14 3.87
Tüdruk 174 4.61 4.17
Kokku 429 4.33 3.99

Hinnete võrdlus õppekeeleti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
eesti 361 4.43 4.09
vene 68 3.79 3.47
Kokku 429 4.33 3.99

Korrelatsioon aastahinnete keskmise ja eksamitöö hinde vahel: 0.66

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

  Arutlus EV1 EV2 EV3 ETI1 ETI2 ETI3 DD1 DD2 DD3 DD4 DD5 XXSAJ_1_4 NSVL1 NSVL2 NSVL3 tulemus
Arutlus 1.00 0.31 0.22 0.48 0.43 0.33 0.40 0.39 0.16 0.20 0.44 0.48 0.33 0.24 0.21 0.44 0.79
EV1 0.31 1.00 0.20 0.18 0.36 0.33 0.31 0.29 0.16 0.26 0.39 0.21 0.25 0.24 0.22 0.20 0.51
EV2 0.22 0.20 1.00 0.17 0.25 0.27 0.31 0.21 0.11 0.19 0.19 0.24 0.23 0.20 0.18 0.16 0.42
EV3 0.48 0.18 0.17 1.00 0.28 0.24 0.41 0.23 0.19 0.15 0.28 0.40 0.22 0.13 0.17 0.35 0.56
ETI1 0.43 0.36 0.25 0.28 1.00 0.38 0.50 0.35 0.24 0.27 0.36 0.38 0.37 0.24 0.24 0.43 0.67
ETI2 0.33 0.33 0.27 0.24 0.38 1.00 0.43 0.37 0.24 0.27 0.37 0.18 0.31 0.29 0.23 0.23 0.62
ETI3 0.40 0.31 0.31 0.41 0.50 0.43 1.00 0.34 0.20 0.29 0.41 0.43 0.37 0.30 0.32 0.45 0.73
DD1 0.39 0.29 0.21 0.23 0.35 0.37 0.34 1.00 0.31 0.27 0.37 0.28 0.28 0.18 0.21 0.32 0.57
DD2 0.16 0.16 0.11 0.19 0.24 0.24 0.20 0.31 1.00 0.16 0.21 0.20 0.15 0.14 0.12 0.10 0.33
DD3 0.20 0.26 0.19 0.15 0.27 0.27 0.29 0.27 0.16 1.00 0.22 0.16 0.31 0.30 0.29 0.22 0.42
DD4 0.44 0.39 0.19 0.28 0.36 0.37 0.41 0.37 0.21 0.22 1.00 0.27 0.33 0.17 0.25 0.25 0.62
DD5 0.48 0.21 0.24 0.40 0.38 0.18 0.43 0.28 0.20 0.16 0.27 1.00 0.30 0.23 0.21 0.37 0.58
XXSAJ_1_4 0.33 0.25 0.23 0.22 0.37 0.31 0.37 0.28 0.15 0.31 0.33 0.30 1.00 0.22 0.25 0.35 0.56
NSVL1 0.24 0.24 0.20 0.13 0.24 0.29 0.30 0.18 0.14 0.30 0.17 0.23 0.22 1.00 0.60 0.24 0.44
NSVL2 0.21 0.22 0.18 0.17 0.24 0.23 0.32 0.21 0.12 0.29 0.25 0.21 0.25 0.60 1.00 0.26 0.42
NSVL3 0.44 0.20 0.16 0.35 0.43 0.23 0.45 0.32 0.10 0.22 0.25 0.37 0.35 0.24 0.26 1.00 0.61
tulemus 0.79 0.51 0.42 0.56 0.67 0.62 0.73 0.57 0.33 0.42 0.62 0.58 0.56 0.44 0.42 0.61 1.00

Graafikud

viimati muudetud: 24.08.2009
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Riigieksamite statistika 2008
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine