EST : ENG : RUS
Kiirelt leitav > Statistika 2008-2011 > Põhikooli lõpueksamite statistika 2009

» Põhikooli eksamite koondstatistika aastal 2009

  eksaminande (valimipõhine) võimalik max max keskm min keskm(%) st hälve keskm hinne edukus% (hinded: "3", "4" või "5") kvaliteet% (hinded: "4" või "5")
ajalugu 429 75 75 58.08  20 77.44  11.34 3.99 97.9 72.3
bioloogia 989 75 75 51.91 8 69.21  11.09 3.57 96.8 50.4
eesti keel ja kirjandus 1184  100 100 68.75 68.75 15.18 3.59 94.7 53.1
eesti keel teise keelena 1045 100 99  63.94 63.94 18.35 3.39 88.1 41.1
füüsika 377 100 97  67.45 17 67.45 17.05 3.59 92.3 56.5
geograafia 946  75 74 50.25 6 67.01 12.47 3.50 92.5 48.6
inglise keel 1082 75 75 62.58 20 83.43 9.10 4.28 99.6 87.0
keemia 910 100 100 80.82  80.82  16.81 4.19 96.2 80.9
matemaatika 1148 50 50 29.28 0 58.56 11.78 3.17 75.1 37.8 
saksa keel 146  75 75 59.01 30 78.68 10.53 4.00 98.6 78.1
vene keel ja kirjandus 979 100 100  68.32 4 68.32 14.94 3.58 97.0 49.8
vene keel võõrkeelena 268 75 74 60.85 28 81.14 10.16 4.14 99.3 82.5
ühiskonnaõpetus 1058  75 74 55.81  20  74.41 9.47 3.78 98.5 68.1

viimati muudetud: 24.08.2009
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Riigieksamite statistika 2008
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine