EST : ENG : RUS
Kiirelt leitav > Statistika 2008-2011 > Põhikooli lõpueksamite statistika 2008 > Eesti keel teise keelena

» Põhikooli lõpueksam - eesti keel teise keelena aastal 2008

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Üldandmed

Maakonniti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 360 31.50 65.95 67.86 69.76 67.86 26 68 100 18.39
Ida-Virumaa 490 42.87 58.71 60.46 62.21 60.46 15 58 100 19.71
Jõgevamaa 21 1.84 66.21 74.95 83.69 74.95 47 82 100 19.20
Järvamaa 3 0.26 31.27 79.33 127.40 79.33 57 90 91 19.35
Lääne-Virumaa 18 1.57 43.09 51.28 59.47 51.28 22 52 81 16.47
Läänemaa 3 0.26 23.97 51.33 78.70 51.33 44 46 64 11.02
Põlvamaa 10 0.87 78.23 85.30 92.37 85.30 68 89 98 9.88
Pärnumaa 58 5.07 62.67 67.90 73.12 67.90 32 71 98 19.86
Tartumaa 163 14.26 75.09 78.17 81.24 78.17 26 84 100 19.90
Valgamaa 15 1.31 52.84 63.20 73.56 63.20 29 64 99 18.71
Viljandimaa 2 0.17 -231.24 61.00 353.24 61.00 38 61 84 32.53
Kokku 1143 100.00 64.92 66.09 67.27 66.09 15 65 100 20.27

Asukoha järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 23 2.01 55.24 63.57 71.89 63.57 29 64 99 19.26
Suurlinn 817 71.48 65.78 67.16 68.54 67.16 15 67 100 20.10
Teeninduspiirkonnata koolid 12 1.05 56.10 65.50 74.90 65.50 46 64 96 14.79
Valla- ja väikelinnakoolid 241 21.08 61.02 63.78 66.54 63.78 21 59 100 21.75
Õhtukoolid 50 4.37 56.76 61.20 65.64 61.20 35 59 95 15.63
Kokku 1143 100.00 64.92 66.09 67.27 66.09 15 65 100 20.27

Kooli tüübi järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 26 2.30 58.55 64.27 69.99 64.27 47 62 95 14.17
põhikool 63 5.58 53.15 57.44 61.74 57.44 26 55 96 17.04
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 1041 92.12 65.38 66.63 67.88 66.63 15 66 100 20.52
Kokku 1143 100.00 64.92 66.09 67.27 66.09 15 65 100 20.27

Soo järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 656 57.39 60.88 62.37 63.85 62.37 15 61 100 19.36
Tüdruk 487 42.61 69.30 71.11 72.93 71.11 21 72 100 20.40
Kokku 1143 100.00 64.92 66.09 67.27 66.09 15 65 100 20.27

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

  Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 0 0 0 0 0
(10,20] 3 0 0 0 3
(20,30] 16 15 0 0 31
(30,40] 69 19 0 0 88
(40,50] 123 59 0 0 182
(50,60] 115 75 0 0 190
(60,70] 103 65 0 0 168
(70,80] 91 64 0 0 155
(80,90] 67 66 0 0 133
(90,100] 69 124 0 0 193
Kokku 656 487 0 0 1143

Protsentides

  Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 0.00 0.00     0.00
(10,20] 0.46 0.00     0.26
(20,30] 2.44 3.08     2.71
(30,40] 10.52 3.90     7.70
(40,50] 18.75 12.11     15.92
(50,60] 17.53 15.40     16.62
(60,70] 15.70 13.35     14.70
(70,80] 13.87 13.14     13.56
(80,90] 10.21 13.55     11.64
(90,100] 10.52 25.46     16.89
Kokku 100.00 100.00     100.00

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 656 549 239 83.7 36.4
Tüdruk 487 445 267 91.4 54.8
Kokku 1143 994 506 87.0 44.3

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakonniti järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 360 331 171 91.9 47.5
Ida-Virumaa 490 399 160 81.4 32.7
Jõgevamaa 21 21 12 100.0 57.1
Järvamaa 3 3 2 100.0 66.7
Lääne-Virumaa 18 14 3 77.8 16.7
Läänemaa 3 2 0 66.7 0.0
Põlvamaa 10 10 9 100.0 90.0
Pärnumaa 58 50 31 86.2 53.4
Tartumaa 163 150 113 92.0 69.3
Valgamaa 15 13 4 86.7 26.7
Viljandimaa 2 1 1 50.0 50.0
Kokku 1143 994 506 87.0 44.3

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohatüüpade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Maakonnakeskus 23 19 7 82.6 30.4
Suurlinn 817 716 381 87.6 46.6
Teeninduspiirkonnata koolid 12 12 5 100.0 41.7
Valla- ja väikelinnakoolid 241 200 98 83.0 40.7
Õhtukoolid 50 47 15 94.0 30.0
Kokku 1143 994 506 87.0 44.3

Statistika osade lõikes

Osa1 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 656 57.39 10.89 11.25 11.61 56.24 0 12 20 4.71
Tüdruk 487 42.61 13.25 13.67 14.09 68.34 0 14 20 4.70
Kokku 1143 100.00 12.00 12.28 12.56 61.40 0 13 20 4.85

Osa2 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 656 57.39 14.08 14.37 14.65 71.84 4 15 20 3.75
Tüdruk 487 42.61 14.97 15.33 15.68 76.63 4 16 20 3.98
Kokku 1143 100.00 14.55 14.78 15.00 73.88 4 15 20 3.88

Osa3 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 656 57.39 11.97 12.37 12.76 61.83 0 13 20 5.19
Tüdruk 487 42.61 13.35 13.80 14.25 69.00 1 14 20 5.09
Kokku 1143 100.00 12.68 12.98 13.28 64.89 0 13 20 5.19

Osa4 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 656 57.39 12.01 12.37 12.74 61.86 1 12 20 4.74
Tüdruk 487 42.61 13.36 13.79 14.23 68.97 2 14 20 4.86
Kokku 1143 100.00 12.70 12.98 13.26 64.89 1 13 20 4.84

Osa5 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 656 57.39 11.63 12.02 12.40 60.08 0 12 20 5.08
Tüdruk 487 42.61 14.10 14.52 14.95 72.62 0 15 20 4.77
Kokku 1143 100.00 12.79 13.08 13.38 65.42 0 14 20 5.10

Osa1 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 26 2.30 12.09 13.00 13.91 65.00 8 14 17 2.26
põhikool 63 5.58 10.20 11.30 12.41 56.51 3 12 20 4.39
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 1041 92.12 12.01 12.31 12.61 61.53 0 13 20 4.94
Kokku 1143 100.00 12.00 12.28 12.56 61.40 0 13 20 4.85

Osa2 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 26 2.30 13.18 14.50 15.82 72.50 9 14 20 3.26
põhikool 63 5.58 11.61 12.60 13.59 63.02 5 12 20 3.94
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 1041 92.12 14.67 14.91 15.14 74.54 4 15 20 3.85
Kokku 1143 100.00 14.55 14.78 15.00 73.88 4 15 20 3.88

Osa3 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 26 2.30 10.24 11.88 13.53 59.42 5 12 20 4.06
põhikool 63 5.58 10.13 11.29 12.44 56.43 2 11 20 4.59
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 1041 92.12 12.76 13.07 13.39 65.37 0 13 20 5.24
Kokku 1143 100.00 12.68 12.98 13.28 64.89 0 13 20 5.19

Osa4 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 26 2.30 10.51 12.15 13.80 60.77 4 12 20 4.07
põhikool 63 5.58 11.39 12.46 13.53 62.30 5 12 20 4.24
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 1041 92.12 12.70 13.00 13.29 64.99 1 13 20 4.87
Kokku 1143 100.00 12.70 12.98 13.26 64.89 1 13 20 4.84

Osa5 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 26 2.30 11.17 12.73 14.30 63.65 6 14 20 3.87
põhikool 63 5.58 8.78 9.79 10.81 48.97 0 10 20 4.02
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 1041 92.12 13.03 13.34 13.65 66.71 0 14 20 5.09
Kokku 1143 100.00 12.79 13.08 13.38 65.42 0 14 20 5.10

Osa1 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 23 2.01 9.62 11.35 13.08 56.74 3 11 20 4.00
Suurlinn 817 71.48 12.00 12.33 12.67 61.67 0 13 20 4.86
Teeninduspiirkonnata koolid 12 1.05 8.34 10.92 13.49 54.58 4 11 18 4.06
Valla- ja väikelinnakoolid 241 21.08 11.90 12.54 13.17 62.68 0 13 20 5.03
Õhtukoolid 50 4.37 9.74 10.90 12.06 54.50 3 11 18 4.10
Kokku 1143 100.00 12.00 12.28 12.56 61.40 0 13 20 4.85

Osa2 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 23 2.01 13.55 15.30 17.06 76.52 5 17 20 4.06
Suurlinn 817 71.48 14.81 15.07 15.33 75.34 4 16 20 3.78
Teeninduspiirkonnata koolid 12 1.05 13.15 14.92 16.68 74.58 9 16 19 2.78
Valla- ja väikelinnakoolid 241 21.08 13.19 13.72 14.24 68.59 4 14 20 4.14
Õhtukoolid 50 4.37 13.85 14.82 15.79 74.10 5 15 20 3.43
Kokku 1143 100.00 14.55 14.78 15.00 73.88 4 15 20 3.88

Osa3 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 23 2.01 10.56 12.74 14.91 63.70 5 13 20 5.03
Suurlinn 817 71.48 12.90 13.26 13.62 66.31 0 14 20 5.24
Teeninduspiirkonnata koolid 12 1.05 10.70 13.58 16.47 67.92 3 14 20 4.54
Valla- ja väikelinnakoolid 241 21.08 11.41 12.07 12.74 60.37 1 11 20 5.21
Õhtukoolid 50 4.37 11.45 12.64 13.83 63.20 4 13 20 4.19
Kokku 1143 100.00 12.68 12.98 13.28 64.89 0 13 20 5.19

Osa4 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 23 2.01 9.90 11.87 13.84 59.35 4 11 20 4.57
Suurlinn 817 71.48 12.80 13.13 13.47 65.67 2 13 20 4.88
Teeninduspiirkonnata koolid 12 1.05 13.02 15.42 17.82 77.08 8 16 20 3.78
Valla- ja väikelinnakoolid 241 21.08 11.82 12.43 13.04 62.16 1 11 20 4.80
Õhtukoolid 50 4.37 11.75 13.00 14.25 65.00 2 13 20 4.40
Kokku 1143 100.00 12.70 12.98 13.26 64.89 1 13 20 4.84

Osa5 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 23 2.01 10.51 12.30 14.10 61.52 5 11 20 4.16
Suurlinn 817 71.48 13.02 13.36 13.70 66.79 0 14 20 4.99
Teeninduspiirkonnata koolid 12 1.05 8.18 10.67 13.15 53.33 6 10 20 3.92
Valla- ja väikelinnakoolid 241 21.08 12.35 13.02 13.69 65.10 0 13 20 5.28
Õhtukoolid 50 4.37 8.31 9.84 11.37 49.20 0 10 20 5.40
Kokku 1143 100.00 12.79 13.08 13.38 65.42 0 14 20 5.10

Osade korrelatsioon omavahel ja tulemusega

  osa1 osa2 osa3 osa4 osa5 tulemus
osa1 1.00 0.61 0.58 0.59 0.75 0.83
osa2 0.61 1.00 0.79 0.75 0.56 0.86
osa3 0.58 0.79 1.00 0.81 0.54 0.88
osa4 0.59 0.75 0.81 1.00 0.55 0.87
osa5 0.75 0.56 0.54 0.55 1.00 0.81
tulemus 0.83 0.86 0.88 0.87 0.81 1.00

Statistika ülesannete lõikes


Ülesannete koondstatistika
  miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st.hälve
ül1.1 0.00 6.03 75.35 8.00 1.46
ül1.2 0.00 6.25 52.09 12.00 3.86
ül2.1 0.00 3.97 79.48 5.00 1.15
ül2.2 0.00 3.92 78.30 5.00 1.20
ül2.3 0.00 3.11 62.20 5.00 1.57
ül2.4 0.00 3.78 75.54 5.00 1.14
ül3.1 0.00 3.64 72.79 5.00 1.44
ül3.2 0.00 6.01 60.08 10.00 3.18
ül3.3 0.00 3.33 66.60 5.00 1.41
ül4.4 0.00 6.47 64.65 10.00 2.45
ül4.5 0.00 6.51 65.13 10.00 2.92
ül5.1 0.00 13.08 65.42 20.00 5.10

Ülesannete statistika sooti
  M min M keskm M keskm(%) M max M st.hälve N min N keskm N keskm(%) N max N st.hälve
ül1.1 0.00 5.85 73.09 8.00 1.49 0.00 6.27 78.39 8.00 1.38
ül1.2 0.00 5.40 45.01 12.00 3.77 0.00 7.40 61.64 12.00 3.69
ül2.1 0.00 3.91 78.23 5.00 1.15 0.00 4.06 81.15 5.00 1.14
ül2.2 0.00 3.87 77.38 5.00 1.22 0.00 3.98 79.55 5.00 1.17
ül2.3 0.00 2.87 57.32 5.00 1.57 0.00 3.44 68.79 5.00 1.50
ül2.4 0.00 3.72 74.42 5.00 1.14 0.00 3.85 77.04 5.00 1.14
ül3.1 0.00 3.52 70.49 5.00 1.44 0.00 3.79 75.89 5.00 1.42
ül3.2 0.00 5.64 56.37 10.00 3.20 0.00 6.51 65.07 10.00 3.09
ül3.3 0.00 3.20 64.09 5.00 1.43 0.00 3.50 69.98 5.00 1.38
ül4.4 0.00 6.20 61.98 10.00 2.40 0.00 6.83 68.25 10.00 2.48
ül4.5 0.00 6.17 61.74 10.00 2.91 0.00 6.97 69.69 10.00 2.87
ül5.1 0.00 12.02 60.08 20.00 5.08 0.00 14.52 72.62 20.00 4.77

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

  ül1.1 ül1.2 ül2.1 ül2.2 ül2.3 ül2.4 ül3.1 ül3.2 ül3.3 ül4.4 ül4.5 ül5.1 tulemus
ül1.1 1.00 0.58 0.24 0.31 0.55 0.29 0.34 0.45 0.33 0.42 0.43 0.52 0.63
ül1.2 0.58 1.00 0.32 0.41 0.63 0.36 0.46 0.51 0.43 0.48 0.52 0.75 0.81
ül2.1 0.24 0.32 1.00 0.52 0.39 0.43 0.48 0.51 0.46 0.47 0.47 0.30 0.57
ül2.2 0.31 0.41 0.52 1.00 0.48 0.48 0.55 0.58 0.51 0.53 0.52 0.41 0.66
ül2.3 0.55 0.63 0.39 0.48 1.00 0.39 0.51 0.59 0.46 0.56 0.59 0.60 0.77
ül2.4 0.29 0.36 0.43 0.48 0.39 1.00 0.46 0.51 0.50 0.47 0.51 0.34 0.59
ül3.1 0.34 0.46 0.48 0.55 0.51 0.46 1.00 0.57 0.54 0.54 0.57 0.46 0.70
ül3.2 0.45 0.51 0.51 0.58 0.59 0.51 0.57 1.00 0.60 0.70 0.68 0.48 0.81
ül3.3 0.33 0.43 0.46 0.51 0.46 0.50 0.54 0.60 1.00 0.54 0.58 0.43 0.69
ül4.4 0.42 0.48 0.47 0.53 0.56 0.47 0.54 0.70 0.54 1.00 0.62 0.47 0.76
ül4.5 0.43 0.52 0.47 0.52 0.59 0.51 0.57 0.68 0.58 0.62 1.00 0.52 0.80
ül5.1 0.52 0.75 0.30 0.41 0.60 0.34 0.46 0.48 0.43 0.47 0.52 1.00 0.81
tulemus 0.63 0.81 0.57 0.66 0.77 0.59 0.70 0.81 0.69 0.76 0.80 0.81 1.00

Eksamitöö tulemuste võrdlus aastahindega (ignoreeritud on kirjeid, kus aastahinded puudusid)


Aastahinde (veegude pealkirjad) ning eksamitöö hinnete (ridade pealkirjad) sagedused.
  1 2 3 4 5 Kokku
1 0 0 2 0 0 2
2 0 17 118 8 0 143
3 1 12 366 103 4 486
4 0 1 83 175 23 282
5 0 0 7 63 152 222
Kokku 1 30 576 349 179 1135

Eksamitöö punktivahemike (ridade pealkirjad) ning aastahinnete (veergude pealkirjad) sagedused.
  1 2 3 4 5 Kokku
[0,10] 0 0 0 0 0 0
(10,20] 0 0 3 0 0 3
(20,30] 0 3 28 0 0 31
(30,40] 0 12 67 6 0 85
(40,50] 0 8 155 16 1 180
(50,60] 1 5 136 46 2 190
(60,70] 0 1 108 56 2 167
(70,80] 0 1 53 93 8 155
(80,90] 0 0 21 83 28 132
(90,100] 0 0 5 49 138 192
Kokku 1 30 576 349 179 1135

Hinnete võrdlus sooti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
Poiss 656 3.36 3.32
Tüdruk 487 3.90 3.76
Kokku 1143 3.59 3.51

Korrelatsioon aastahinnete keskmise ja eksamitöö hinde vahel: 0.73

Graafikud

Selgitus karp-vurrud-diagrammide kohta: Karp-vurrud-diagrammil kujutatakse kvartiilid (seega ka mediaan) horisontaaljoontena, mille otspunktid ühendatakse vertikaaljoontega. Nii moodustub karp. Vurrude tippudeks valitakse valimi maksimaalne ja minimaalne väärtus ning ühendatakse need karbi serva keskpunktiga. Kui mõni väärtus asub mediaanist kaugemal kui poolteist kvartiilide vahet (ehk 1.5 karbi laiusest), siis märgib arvuti need diagrammile eraldi punktidena, et rõhutada nende erinevust teistest väärtustest.


R Development Core Team (2008). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.

viimati muudetud: 25.09.2008
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Riigieksamite statistika 2008
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine