EST : ENG : RUS
Kiirelt leitav > Statistika 2008-2011 > Põhikooli lõpueksamite statistika 2008

» Põhikooli eksamite koondstatistika aastal 2008

 


  eksaminande (valimipõhine) võimalik max max keskm min keskm(%) st hälve keskm hinne edukus% (hinded: "3", "4" või "5") kvaliteet% (hinded: "4" või "5")
ajalugu 436 75 75 55.45 7 73.93 13.64 3.87 94.72 67.20
bioloogia 998 75 74 50.03 9 66.70 11.35 3.46 95.49 42.89
eesti keel ja kirjandus 2141 100 100 68.40 20 68.40 15.42 3.56 94.72 50.96
eesti keel teise keelena 1143 100 100 66.09 15 66.09 20.27 3.51 86.96 44.27
füüsika 379 75 75 55.49 9 73.98 13.35 3.84 97.36 62.80
geograafia 1014 75 74 45.58 8 60.78 11.91 3.25 88.95 30.37
inglise keel 4715 75 75 61.57 16 82.09 8.39 4.17 99.83 85.51
keemia 1055 100 100 78.84 12 78.84 17.52 4.09 95.73 75.26
matemaatika 1365 50 50 31.04 0 62.08 12.88 3.34 78.61 44.76
prantsuse keel 15 75 73 63.20 50 84.27 6.89 4.27 100.00 93.33
saksa keel 195 75 75 58.76 22 78.35 12.47 3.99 95.38 72.31
vene keel ja kirjandus 989 100 98 65.13 18 65.13 16.07 3.45 93.33 41.76
vene keel võõrkeelena 373 75 74 59.04 16 78.72 10.20 4.00 98.93 77.48
ühiskonnaõpetus 985 75 75 53.07 16 70.75 10.54 3.64 97.46 55.84

  Graafikud

viimati muudetud: 10.02.2009
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Riigieksamite statistika 2008
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine