EST : ENG : RUS
Kiirelt leitav > Statistika 2008-2011 > Põhikooli lõpueksamite statistika 2011

» Põhikooli eksamite koondstatistika aastal 2011


Põhikooli eksamite koondstatistika aastal 2011

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. Min - vähim saadud tulemus. Max - suurim saadud tulemus. Keskm % - keskmine sooritusprotsent ehk saadud tulemuse % maksimaalsest võimalikust. St. hälve - standardhälve. Edukuse % - eksaminandide osakaal, kes lahendasid õigesti vähemalt 45% eksamitööst.Kvaliteedi % - eksaminandide osakaal, kes lahendasid õigesti vähemalt 70% eksamitööst.

  Eksaminande (valim) võimalik max max keskmine min keskm. % mediaan st. hälve edukuse% kvaliteedi%
ajalugu 436 75 74 55.90 4 74.54 58 12.38 95.4 70.2
bioloogia 944 75 74 48.15 17 64.20 48 11.16 92.6 39.4
eesti keel ja kirjandus 1390 100 100 71.91 14 71.91 74 15.67 95.6 61.9
füüsika 277 100 100 75.09 12 75.09 77 16.76 95.7 68.2
geograafia 690 75 74 49.11 12 65.49 50 12.63 91.9 45.7
inglise keel 1011 75 75 64.15 31 85.54 66 8.16 99.9 90.9
keemia 969 100 100 83.90 24 83.90 90 15.18 97.4 85.4
matemaatika 1842 50 50 31.28 0 62.57 32 12.77 76.3 46.1
prantsuse keel 14 75 72 59.64 38 79.52 60 9.74 100.0 85.7
saksa keel 128 75 74 60.00 30 80.00 64 10.42 99.2 78.9
vene keel (võõrkeelena) 352 75 75 61.81 21 82.42 65 10.69 98.3 84.7
vene keel ja kirjandus 934 100 100 66.63 6 66.63 68 16.59 94.3 47.5
ühiskonnaõpetus 1107 75 74 56.29 7 75.05 57 9.63 98.5 70.0
viimati muudetud: 22.09.2011
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Riigieksamite statistika 2008
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Eesti keel ja kirjandus
»Vene keel ja kirjandus
»Eesti keel teise keelena
»Ajalugu
»Ühiskonnaõpetus
»Matemaatika
»Keemia
»Bioloogia
»Geograafia
»Füüsika
»Inglise keel
»Prantsuse keel
»Vene keel võõrkeelena
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine