EST : ENG : RUS
Kiirelt leitav > Riigieksamite ajad 2011/2012

» Riigieksamite toimumise ajad 2011/2012 õppeaastal

Eksam

Korralise eksami
toimumisaeg

Lisaeksami *
toimumisaeg

Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik)

6. detsember 2011

 

Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline)

10.-17. jaanuar 2012

 

Saksa üldise kõrgkooliküpsuse eksamid, saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik)

9. aprill 2012

 

Saksa üldise kõrgkooliküpsuse eksamid, saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (suuline)

6. - 9. juuni 2012

 

Saksa üldise kõrgkooliküpsuse eksamid, matemaatika (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik)

13 aprill 2012

 

Eesti keel teise keelena (kirjalik)              23. aprill 2012 22. mai 2012
Eesti keel teise keelena (suuline)   23.-26. aprill 2012 22.-23. mai 2012

Eesti keel (kirjalik)

30. aprill 2012

24. mai 2012

Vene keel (kirjalik)

30. aprill 2012

24. mai 2012

Ühiskonnaõpetus (kirjalik) 4. mai 2012 28. mai 2012

Inglise keel võõrkeelena (kirjalik)

8. mai 2012

30. mai 2012

Inglise keel võõrkeelena (suuline)

9.-11. mai, 14.-15. mai 2012

30.-31. mai 2012

Matemaatika (kirjalik) 21. mai 2012    1. juuni 2012

Saksa keel võõrkeelena (kirjalik)

16. mai 2012

30. mai 2012

Saksa keel võõrkeelena (suuline)

17.-18. mai 2012

30.-31. mai 2012

Vene keel võõrkeelena (kirjalik)

16. mai 2012

30. mai 2012

Vene keel võõrkeelena (suuline)

17.-18. mai 2012

30.-31. mai 2012

Prantsuse keel võõrkeelena (kirjalik)

16. mai 2012

30. mai 2012

Prantsuse keel võõrkeelena (suuline)

17.-18. mai 2012

30.-31. mai 2012

Bioloogia (kirjalik)

25. mai 2012

6. juuni 2012

Ajalugu (kirjalik)

29. mai 2012

7. juuni 2012

Geograafia (kirjalik)

4. juuni 2012

11. juuni 2012

Keemia (kirjalik)

8. juuni 2012

14. juuni 2012

Füüsika (kirjalik)

12. juuni 2012

15. juuni 2012

Gümnaasiumi riigieksamid algavad kell 10.00. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele riigieksamite suulised osad algavad igal eksamipäeval kell 9.00. 

*Lisaeksamid korraldatakse neile, kes registreerusid riigieksamitele õigeaegselt, kuid mõjuval põhjusel ei saanud eksamist osa võtta. Lisaeksamil osalemise taotlus koos tõendiga tuleb esitada kolme päeva jooksul pärast korralise eksami toimumist.

viimati muudetud: 23.08.2011