EST : ENG : RUS
Kiirelt leitav > Põhikooli lõpueksamite ajad 2011/2012

» Põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2011/2012 õppeaastal

Eksam Korralise eksami
toimumisaeg
Eesti keel teise keelena (kirjalik) 31. mai 2012
Eesti keel teise keelena (suuline) 31. mai - 1. juuni,
4. juuni 2012
Eesti keel ja kirjandus (kirjalik) 4. juuni 2012
Matemaatika (kirjalik) 8. juuni 2012
Vene keel ja kirjandus (kirjalik) 13. juuni 2012
Bioloogia (kirjalik) 13. juuni 2012
Keemia (kirjalik) 13. juuni 2012
Füüsika (kirjalik) 13. juuni 2012
Geograafia (kirjalik) 13. juuni 2012
Ajalugu (kirjalik) 13. juuni 2012
Ühiskonnaõpetus (kirjalik) 13. juuni 2012
Inglise keel võõrkeelena (kirjalik) 13. juuni 2012
Inglise keel võõrkeelena (suuline) 13.-14. juuni 2012
Prantsuse keel võõrkeelena (kirjalik) 13. juuni 2012
Prantsuse keel võõrkeelena (suuline) 13.-14. juuni 2012
Saksa keel võõrkeelena (kirjalik) 13. juuni 2012
Saksa keel võõrkeelena (suuline) 13.-14. juuni 2012
Vene keel võõrkeelena (kirjalik) 13. juuni 2012
Vene keel võõrkeelena (suuline) 13.-14. juuni 2012

viimati muudetud: 23.08.2011