EST : ENG : RUS
Kasulikku > Rahvusvahelised organisatsioonid

» Eksamikeskus ja rahvusvahelised organisatsioonid

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus on 2004. aastast Euroopa Keeletestijate Ühingu (The Association of Language Testers in Europe, lühendatult ALTE) liige.

2007. aastast on eksamikeskus  Keeleoskuse Testijate ja Hindajate Euroopa Ühingu (Europan Association for Language Testing and Assessment, lühendatult EALTA)  liige.

Eksamikeskus on ka Euroopa Hariduse Hindamise Assotsiatsiooni (Association for Educational Assesment, lühendatult AEA Europe ) liige.

 

viimati muudetud: 05.01.2009
»Gümnaasiumi lõpetamisest Euroopa riikides
»Ülevaade välishindamissüsteemidest maailma riikides