EST : ENG : RUS
E-teenused > Eksamitele registreerumine

» Eksamitele registreerumine

Riigiportaali  https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/haridus_ja_teadus  kaudu saavad eksamitele registreeruda gümnaasiumi varemlõpetanud, samuti need, kes soovivad registreeruda Eesti Vabariigi Põhiseaduse ja kodakondsusseaduse tundmise eksamile ning eesti keele eksamile. Ka saab Riigiportaali kaudu vaadata oma eksamitulemusi.
viimati muudetud: 13.11.2007