EST : ENG : RUS
Eksaminandile > Põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam > Duplikaadi taotlemine

» Duplikaadi taotlemine

Kui tunnistus on kaotatud, varastatud või rikutud, ei pea sellepärast eksamit uuesti tegema: võimalik on taotleda duplikaati. 

Duplikaati saab taotleda, kui  

  1. algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks;
  2. tuvastatakse algdokumendi vormistamise ebatäpsus või algdokumendile kantud andmete ebaõigsus;
  3. algdokument on hävinud, kadunud või ära varastatud.

Esita vastav avaldus Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse direktorile (Lõõtsa 4, 11415 Tallinn). Avaldus on vabas vormis ja eestikeelne, seal peavad olema  järgmised andmed:

  • taotleja ees- ning perekonnanimi
  • isikukood
  • aadress, kontakttelefon
  • mis eksami duplikaati soovitakse (Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam)
  • avalduse esitamise kuupäev ning allkiri

 Kui algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks, algdokumendil tuvastatakse vormistamise ebatäpsused või sellele on kantud ebaõiged andmed, tuleb taotlusele lisada ka algdokument.

Eksamikeskus väljastab duplikaadi 30 päeva jooksul peale taotluse esitamist. Eksamikeskus võtab taotlejaga ühendust, kui duplikaat on valmis.

Alates 1.oktoobrist 2010 väljastab eksamikeskus duplikaadi e-tunnistusena! Elektroonilise tunnistuse saab alla laadida riigiportaalis www.eesti.ee

viimati muudetud: 01.10.2010
»E-tunnistus
»Mida eksamil nõutakse
»Kuidas registreeruda. Registreerumise blankett
»Eksamite ajad 2012
»Konsultatsioonid
»Eksamitööga tutvumine
»Duplikaadi taotlemine
»Info erivajadustega inimestele
»Statistika
»Õppematerjal ja kasulikud lingid
»Tagasisideküsimustik