EST : ENG : RUS
Eksaminandile > Eesti keele tasemeeksamid > Eksamitööga tutvumine

» Eesti keele tasemeeksmitööga tutvumine

NB! Veebileht on kolinud.

Info eksamite kohta on leitav SA Innove kodulehel.Eesti keele tasemeeksamitööga saavad tutvuda selle kirjutanud eksaminand ning teised isikud põhjendatud taotluse alusel viie aasta jooksul pärast eksami toimumist.

Eesti keele tasemeeksamitööga tutvumiseks saab registreeruda riigiportaalis www.eesti.ee või eksamikeskuse direktorile adresseeritud kirjaliku avalduse alusel (kolmandad isikud).
Eksaminandi avaldus oma eksamitööga tutvumiseks
Kolmanda isiku avaldus eksamitööga tutvumiseks

Kirjalikku avaldust saab esitada eksamikeskuse infolauas (esmaspäevast reedeni kell 9.00-17.00), saata aadressile Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Lõõtsa tn 4, 11415 Tallinn või edastada faksile 7350 600.

- Laekunud avaldused vaatab läbi eksamikeskuse töötaja ja teavitab avalduse esitanud isikut esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 tööpäeva jooksul, millal võib tulla eksamitööga tutvuma.

- Kui avalduse esitanud isikul ei ole õigust eesti keele tasemeeksamitööga tutvumiseks, teavitab eksamikeskus sellest 30 tööpäeva jooksul.

- Eesti keele tasemeeksamitööga saab tutvuda vaid eksamikeskuses. Töid välja ei anta.

Kaasa tuleb võtta:
• töö kirjutanud eksaminandil – isikuttõendav dokument. Volitatud isikul tuleb esitada lihtkirjalik volikiri ja koopia volitanud isiku isikuttõendavast dokumendist; samuti isikuttõendav dokument;
• kolmandal isikul taotluse positiivse vastuse korral – isikuttõendav dokument.

- Korraga võib Eesti keele tasemeeksamitööga tutvuda üks avalduse esitanud isik.

- Eksamitööga saab tutvuda eksamikeskuses eraldi ruumis eksamikeskuse töötaja juuresolekul.

- Eesti keele tasemeeksamitööga tutvuja ei tohi teha eksamitööle märkusi, parandusi, täiendusi ega allakriipsutusi. Eksamitööga ei tohi ruumist lahkuda.

- Soovi korral saab tutvuda ka eksamitöö hindamise juhendiga. Kui eksamitööga tutvuja soovib saada täiendavaid selgitusi eksamitöö hindamise kohta, tuleb tal need esitada kirjalikult Eksamikeskuse vastava ala spetsialistile. Selgitusi annab vastava valdkonna peaspetsialist kirjalikult 30 päeva jooksul vastava taotluse saamisest.
viimati muudetud: 18.02.2014
»E-tunnistus
»Eksamite ajad 2012
»Konsultatsioonide ajad
»Kuidas registreeruda. Registreerumise blankett
»Info erivajadustega inimestele
»Teabeleht eksaminandile
»Eesti keele õppe kulude hüvitamine riigieelarvelistest vahenditest
»Eesti keele õppe kulude hüvitamine ESF programmi "Keeleõppe arendamine 2011-2013" raames
»Eksamitööga tutvumine
»Duplikaadi taotlemine
»Statistika ja analüüsid
»Infomaterjalid
»Keeletestimise keskkond TESTEST