EST : ENG : RUS
Eksaminandile

» Eksaminandile


Siit leiab vajalikud seadusaktid ja õppematerjalid eesti keele tasemeeksamiks ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamiks valmistuja.

 

Eesti Vabariigi põhiseaduse ja Kodakondsuse seaduse tundmise eksamite tagasisideankeedid:

Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami rahuloluküsitlus

Опрос удовлетворённости экзаменуемых (экзамен на знание Конституции Эстонской Республики и Закона о гражданстве)

 

Eesti keele tasemeeksamite tagasisideankeedid:

Eesti keele tasemeeksamite rahuloluküsitlus

Опрос удовлетворённости экзаменуемых (уровневыми экзаменами по эстонскому языку)


Lisainfo: 7350 500

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
Lõõtsa tn 4, 11415 Tallinn

viimati muudetud: 30.11.2011