Arhiiv
Kutseharidus
Riigieksamid
< oktoober 16 >
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
30 31 1 2 3 4 5
Arhiiv
Nõustamist võib vaja minna igaühel (0) 8. veebruar 10

Riina Otti, eksamikeskuse programmijuht

Hea haridustöötaja, vanem, lapsega tegeleja – kui märkad, et laps vajab lasteaias või koolis paremaks toimetulekuks abi, kuid aitamiseks teadmisi napib, siis pöördu julgelt oma maakonna õppenõustamiskeskuse poole!

Õppenõustamiskeskus tegutseb igas maakonnas (0) 8. märts 10

Madli Leikop, eksamikeskuse infojuht

Igas Eesti maakonnas tegutseb nüüdsest õppenõustamiskeskus, kus õpilastele, lastevanematele ja õpetajatele pakutakse psühholoogilist, logopeedilist, eripedagoogilist ning sotsiaalpedagoogilist nõustamist. Koostöös Vikerraadioga on märtsikuus „Huvitaja“ saates eetris õppenõustamisteenust tutvustavad saatelõigud, kus sõna saavad õppenõustamiskeskuste spetsialistid, lapsevanemad, õpetajad. Kuula 5. märtsi saadet!

12. märsti Õpetajate lehest leiab artikli uue eesti keele riigieksami katseeksamist (0) 15. märts 10

Artikli autor on eksamikeskuse eesti keele peaspetsialist Märt Hennoste. Artikli leiab siit.

Meeldetuletuseks matemaatikaõpetajatele ja eksaminandidele! (1) 24. märts 10

Eksamikeskuse matemaatika peaspetsialisti Deivi Taali nõuanded ja soovitused matemaatika tasemetöö, põhikooli lõpueksami ja riigieksami eel.

Riigieksamite nädal Vikerraadios (0) 19. aprill 10

Enne eksamiperioodi algust gümnaasiumides lülitub Vikerraadio saade "Huvitaja" taas riigieksamite lainele. "Huvitaja" eksamisaated on eetris 19.-23. aprillini kell 10.05. Saatejuhid on Krista Taim, Mart Ummelas, Sven Paulus ja Meelis Süld. SAATED ON JÄRELKUULATAVAD "HUVITAJA" KODULEHELT


Võrgustiku edasiviiv energia (0) 29. aprill 10

Piret Jamnes, Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kutsehariduse peaspetsialist

Kutsehariduse võrgustikud ühendavad vastava eriala või valdkonna kutseõpetajaid, koolijuhte, tööandjaid, töövõtjaid, erialaliitude esindajaid ja teisi sotsiaalseid partnereid. Võrgustikud tekivad inimestest, kes on huvitatud koostööst, kellel on ühiseid arutlusteemasid. Võrgustik võib tekkida mistahes valdkonnas – on näiteks kaubanduserialadega seotud inimeste võrgustik, toiduainetetööstuse erialade võrgustik, turismierialade võrgustik, VÕTA võrgustik, vanglas toimuvat õpet korraldavate õpetajate võrgustik jpt. Võrgustikutöös tekib sünergia töömaailma ja koolitaja vahel.


ÕKVA programm koolitab taas (0) 13. mai 10

Valik artikleid Õpetajate Lehest, mis tutvustavad ÕKVA programmi sisehindamise koolituse võimalusi. ÕKVA - ESFi programm "Õppe kvaliteedi parendamine õppeasutuste sise- ja välishindamissüsteemi arendmise kaudu". Programmi viib ellu eksamikeskus.

Uus õppematerjal käsitleb kaubandust terviklikult (0) 17. mai 10

Lii Topaasia, eksamikeskuse programmijuht

ESF-i programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008 - 2013“ raames on valminud esimene elektrooniline õppematerjal: TÜ emeriitdotsendi Aino Siimoni „Kaubandus: põhimõisted ja seosed“.
Raamatu sihtgrupp on eelkõige kaubanduse õpetajad kutseõppeasutustes. See aitab kaubanduserialade õpilastel saada tervikpilti kaubandusest, samuti on abiks uurimis- ja lõputööde kirjutamisel.

Õpetajad, tulge kutset taotlema! (0) 28. mai 10

Keiu Tamm, eksamikeskuse programmijuht

Hariduse Kutsenõukogu 18. mai 2006. aasta otsusega nr 7 anti Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele õigus anda õpetaja V-t kutset. Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2013“ raames on uuendatud õpetaja kutsekvalifikatsiooni tõendamise ja andmise korda. Käesoleval aastal toimubki õpetaja kutse andmine ESF-i programmi toel.

Eksamikeskus kui kutse andja on välja kuulutanud 2010. aasta õpetaja V kutse andmise ning alustanud taotluste vastuvõttu. Dokumentide esitamise tähtaeg on 30. juuni 2010. a.

Õpetajate Lehes artikkel kujundavast hindamisest (2) 11. juuni 10

Viimsi Keskkooli direktor Leelo Tiisvelt kutsub õpetajaid katsetama kujundavat hindamist klassitunnis ning soovitab vastaval koolitusel osaleda. Koolitust korraldab eksamikeskuse poolt juhitav ESF-i programm "Üldhariduspedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine". Ariklit saab lugeda siit!

Eksamite infosüsteemi arenduse esimene etapp on lõpusirgele jõudnud (1) 28. juuni 10

Madli Leikop, eksamikeskuse infojuht

Eksamikeskuses ellu viidava ÕKVA programmi („Õppe kvaliteedi parendamine õppeasutuste sise- ja õpitulemuste välishindamissüsteemi arendamise kaudu“) üks eesmärk on keskkonna loomine eksamite elektrooniliseks läbiviimiseks ning ülesannete elektroonilise panga kujundamine. Programmi toel tekib harjutuskeskkond kvaliteetsetest ülesannetest, mis aitavad õppetööd mitmekülgsemaks muuta. Eksamitega seotud protsessid muutuvad kiiremaks ning info on eksaminandidele kättesaadavam.

Täitmist ootavad eksamikeskuse e-eksamite ülesandepangad 26. august 10

Einar Rull, eksamikeksuse eksamiarenduse nõunik

Artikkel valmivast elektrooniliste testide keskkonnast ja e-ülesannetest. Liigume e-eksamite suunas.

"Eestimaa õpib ja tänab" ootab väärikaid kandidaate (0) 23. september 10

Üleriigiline tunnustussüsteem „Eestimaa õpib ja tänab“ märkab ja tõstab esile õppija arengu toetamist. Ühe õpetaja, koolijuhi, hoolekogu liikme, kohaliku ettevõtja, lapsevanema või ka õpilase hea kogemus ja väärt tegu võib olla eeskujuks ning innustuseks teistele. Koostöös remonditud kooli spordiväljak või vastvalminud uuenduslik õppematerjal, kultuurireis naabervalda või kolme kooli ühisnäidendi sünd – igapäevasest koolielust leiab palju tegusid, mis toetavad hea arengukeskkonna loomist. „Eestimaa õpib ja tänab“ kutsubki kõiki Eestimaa inimesi märkama neid, kes on tegudega toetanud õppija arengut.

Euroopa keeleoskusuuringu riiklikud koordinaatorid Eestis (0) 27. september 10

28.-30. septembrini 2010 on Tallinnas koos Euroopa Komisjoni algatatud põhikoolilõpetajate keeleoskusuuringu (The European Survey on Language Competences) riiklikud koordinaatorid.

Kaubanduskojas allkirjastati ettevõtlusõppe edendamise kava „Olen ettevõtlik!“ (1) 7. oktoober 10

Ettevõtlusõppe eesmärkide sidustamisel kooli õppeprotsessi, õpetajakoolitusse ja õppematerjalidesse esimesel ja teisel haridustasemel on edaspidi eestvedajaks Haridus- ja Teadusministeerium koos Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusega.

Hariduspeegel 2010 keskendub elektrooniliste testide ning välishindamise arengule Eestis ja mujal maailmas (0) 12. oktoober 10

Madli Leikop, eksamikeskuse infojuht

Tsunftipere täienes 72 liikme võrra (2) 27. oktoober 10

Madli Leikop, eksamikeskuse infojuht

Ühel oktoobrikuu laupäeval kogunes Õpetajate Majja Tallinnas palju noori inimesi. Tuldi koos kaaslasega, tuttavatega, tuldi terve perega, fotoaparaat ja lilled pildistamis- ja üleandmisvalmilt käeulatusse sätitud. See ei olnud lihtsalt kena vaba aja veetmine, see oli tähtis sündmus asjaosaliste jaoks: kätte saadi õpetaja kutsetunnistused.

Meeskonnakoolituse hinne kujuneb kevadeks (0) 10. november 10

Madli Leikop, eksamikeskuse infojuht

Kujundav hindamine on kuum teema, see müüb, ütleks ärivaistuga inimene. Otsustades 5. novembril 2010 Viimsi Keskkooli kogunenute arvu järgi võib ütlejal isegi õigus olla – ligi 200 õpetajat ja koolijuhti Harjumaalt Võrumaani tegid algust meeskonnakoolitusega „Kujundav hindamine õppeprotsessis“.

Uus õppematerjal „GIS ja kartograafia alused“ maamõõtmise erialale (0) 26. november 10

Lii Topaasia, programmijuht      Ain Jõgi, Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli maamõõtmise eriala juhtõpetaja


Eksamikeskuse ESF-i programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013” raames valminud õppematerjal „GIS ja kartograafia alused“ on mõeldud „Maamõõtmise eriala riikliku õppekava“ moodulite „Geoinfosüsteemid“ ja „Kartograafia“ õpetamiseks.

Toimetulekukooli lapsed ja õpetajad ootavad õppevara (1) 17. jaanuar 11

Kristel Palgi, Tartu Kroonuaia Kooli toimetulekuklassi õpetaja, programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine“ ekspertkogu liige

Toimetulekuklassi õpetaja iga tööpäev on ettearvamatu ning kordumatu. Hommikul koolimaja uksest sisse astudes tulevad õpetajale vastu päikeselised särasilmsed lapsed, kes on avatud kõigele uuele ja põnevale, mida koolipäev ja õpetaja neile pakuvad. Tõsi küll – mõnikord algab õpetaja päev ka lapse põskedelt pisarate pühkimise, tusatuju leevendamise või kokkulepete sõlmimisega, kuidas päev suuremate pahandusteta mööda saada. Kuid eelkõige iseloomustavad toimetulekuklassis õppivat last siiski siirus ja südamlikkus.

Queenslandi modereeritud koolihindamise kogemus (2) 3. mai 11

Einar Rull, eksamikeskuse üldhariduse ja õppekavade osakonna nõunik

Queenslandi hariduskorraldus on unikaalne selles mõttes, et koolist saadud hinnetega minnakse kõrgkooli, sest hindamine on standardiseeritud. Hindamine, mis on hästi istutatud igapäevasesse õppetegevusse on seega kõrgetel panustel ja kujundav. Kogu maailm jälgib huviga Queenslandi haridussüsteemi arengut ning see mõjutab lähitulevikus paljude riikide hariduskorraldust, kaasa arvatud kujundava hindamise rakendamist.

Ülevaade kujundavast hindamisest Dylan Williami ettekannete põhjal 3. mai 11

Einar Rull, eksamikeskuse üldhariduse ja õppekavade osakonna nõunik

Ülevaade kujundava hindamise ideoloogi Dylan Wiliami (Assessment Reform Group) ettekannetest kodulehelt kodulehelt

Koolielus räägitakse EIS katseeksamist 19. detsember 11

Madli Leikop, Koolielu toimetaja

Novembri lõpus-detsembri alul viis Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus arendatavas eksamite infosüsteemis (EIS) enne vastuvõtmist läbi viimase katsetuse: e-testi, mis oma sisult ja korralduselt sarnanes põhikooli tasemetöö ning lõpueksamiga. Tegu ei olnud eksamisituatsiooniga, testiti süsteemi üldist töökindlust. Katseeksamil osales 9 kooli üle Eesti, kes kõik olid selleks ise soovi avaldanud.