EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Kutseharidus > Riiklikud õppekavad

» Kutseõppe riiklikud õppekavad

ISCED 97 õppekavarühmad

Riiklik õppekava, kaardistatud õppematerjal

Peaspetsialist

 

 

 

Muusika ja esitluskunstid

Klassikalise balleti eriala RÕK

 (735 0657)

 

Klaverite hooldusmeistri eriala RÕK

(735 0657)

 

Interpretatsioonierialade RÕK

(735 0657)

 

Muusikateooria ja kompositsiooni eriala RÕK

(735 0657)

 

Kooridirigeerimise eriala RÕK

(735 0657)

Sotsiaaltöö ja nõustamine

Hooldustöötaja RÕK

(735 0657)

Lastehooldus ja noorsootöö

Lapsehoidja RÕK

(735 0657)

Teraapia ja taastusravi

Massaa¾i eriala RÕK
Erakorralise meditsiini tehniku eriala RÕK

(735 0657)

Juhtimine ja haldus

Ärierialade RÕK

  (735 0661)

Hulgi- ja jaekaubandus

Kaubanduserialade RÕK

   (735 0661)

Sekretäri- ja ametnikutöö

Sekretäritöö RÕK

   (735 0661)

Majandusarvestus ja maksundus

Majandusarvestuse RÕK

   (735 0661)

Tarbekunst ja oskuskäsitöö

Tarbekunsti ja oskuskäsitöö erialade RÕK

 (735 0655)

Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine

Õmbluserialade RÕK

 (735 0655)

Juuksuritöö ja iluteenindus

Iluteeninduse erialade RÕK

 (735 0655)

Mootorliikurite, laevanduse ja lennundustehnika

Autoerialade RÕK

 (735 0653)

 

Liikurmasinate tehniku eriala RÕK

 (735 0653)

 

Raudtee erialade RÕK

 (735 0653)

Transporditeenused

Logistika erialade RÕK

Kersti Raudsepp (735 0690)

 

Mootorsõidukite juhtide kutseõppe ROK

Kersti Raudsepp (735 0690)

 

Väikesadama spetsialisti eriala RÕK

Kersti Raudsepp(735 0690)

 

Lennuliiklusteeninduse eriala RÕK

Kersti Raudsepp (735 0690)

 

Meresõiduspetsialistide RÕK

   (735 0650)

Turvamine

 

   (735 0650)

Vara- ja isikukaitse

Päästja eriala RÕK
Päästekorraldaja eriala RÕK
Päästespetsialisti eriala RÕK
Politseiteenistuse eriala RÕK
Vanglaametniku RÕK

   (735 0650)

Militaarõpe

Sõjaväelise juhtimise eriala vanemallohvitseridele RÕK

   (735 0650)

Keemia ja protsessitehnoloogia

Keemia ja protsessitehnoloogia RÕK

 (735 0653)

Majutamine ja toitlustamine

Majutamise ja toitlustamise erialade RÕK

   (735 0654)

Reisimine, turism ja vaba aja veetmine

Turismierialade RÕK

   (735 0654)

Toiduainetetöötlus ja -tootmine

Toiduainetööstuse erialade RÕK

   (735 0654)

Põllundus ja loomakasvatus

Põllumajanduserialade RÕK

Mesiniku eriala RÕK

Kalakasvataja RÕK

 (735 0652)

Aiandus

Aianduserialade RÕK

 (735 0652)

Metsandus

Metsanduserialade RÕK

 (735 0652)

Keskkonnakaitse Keskkonnakaitse eriala RÕK  (735 0652)

Koduteenindus

Koduteeninduse erialade RÕK

 (735 0652)

Veterinaaria Loomaarsti abilise RÕK
 (735 0652)

Ehitus ja tsiviilrajatised

Ehituserialade RÕK

 (735 0651)

Arhitektuur ja linnaplaneerimine

Maamõõtmise RÕK

 (735 0651)

Materjalitöötlus

Tisleritööde RÕK

 (735 0651)

 

Väikelaevade ehituse RÕK

 (735 0651)

Arvutiteadused

Arvutierialade RÕK

 (735 0659)

Disaini

Kujundamise erialade RÕK

 (735 0659)

Audiovisuaalne ja muu meedia

Trükitehnoloogia RÕK

 (735 0659)

 

Fotograafia RÕK

 (735 0659)

 

Helindaja RÕK

 (735 0659)

 

Multimeediumi RÕK

 (735 0659)

Elektrotehnika ja energeetika

Elektrotehnika ja energeetika erialade RÕK

 (735 0658)

Elektroonika ja automaatika

Elektroonika ja automaatika erialade RÕK

 (735 0658)

Mehaanika ja metallitöö

Mehaanika ja metallitöö erialade RÕK

(735 0658)

Kutse või erialade riiklikke õppekavasid puudutavate haridus- ja teadusministri määruste muutmine
Kutse- või erialade riiklikke õppekavasid puudutavate haridus- ja teadusministri määruste muutmine

ÕPPEMATERJALID, ÕPPEKIRJANDUS

 (735 0612)

viimati muudetud: 28.05.2012
»Riiklikud õppekavad
»Riiklike õppekavade arendus
»Õppekavarühmade nõukogud
»Kooli õppekavad
Ȇldharidusained
»Õppematerjalid
»Õpetajale ja õppekava arendajale
»Riiklik tunnustamine
»Praktika
»ECVET
»VÕTA
»HEV
»Kutsestandardid
»Hindamine
»Uurimused
»Projektid ja programmid
»Õigusloome
»E-kalender