EST : ENG : RUS
Üldinfo > Avalik teave > Tööplaanid ja tegevusaruanded

» Tööplaanid ja tegevusaruanded


Eksamikeskuse raamatupidamise aastaaruande numbrid on kättesaadavad siit

Juhend:

1) Klõpsake lingil „Avalik teave“.

2) Valige „Aruanded“.

3) Sisestage tehingupartneri koodiks „007007“ ja valige soovitav aruandeaasta.

4) Aasta bilansi vaatamiseks valige „12 kuud“ ja klõpsake asutuse nimel.


 


viimati muudetud: 10.04.2012
»Vastuvõtuajad
»Plankide vormid
»Dokumendiregister. Teabenõude esitamine
»Õigusloome
»Tööplaanid ja tegevusaruanded
»Palgaandmed
»Teenusstandardid
»Hanked
»Programmide hanked
»Taustauuringud programmides
»Töövõtu- ja käsunduslepingu üldtingimused