EST : ENG : RUS
Kasulikku > Uudised

» Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus lõpetas 1. augustist 2012 tegevuse, kõik senised tegevusvaldkonnad viidi üle Sihtasutusse Innove


Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo käskkirja alusel lõpetati 1. augustist 2012 Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse tegevus.

Kõik senised Eksamikeskuse tegevused anti halduslepingu alusel üle riigi sihtasutusele Innove. Sihtasutusele Innove läksid üle ka kõik autoriõigused. Eksamikeskuse direktori Robert Lippini sõnul ei muutu tavakodaniku jaoks suurt midagi. „Kõik kodanikega seotud tegevused – riigieksamid, eesti keele tasemeeksamid ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksamid – toimuvad ka Sihtasutuses Innove senise korra alusel. Samuti toimivad kõik endised eksamikeskuse teenused kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu Sihtasutus Innove nime all“.

Kõikidele Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse töötajatele tehti ettepanek jätkata tööd Sihtasutuses Innove.

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus asutati 1. jaanuaril 1997. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatava riigiasutusena, mille põhiülesanne oli alus-, põhi- ja keskhariduse ning täiskasvanu- ja kutsehariduse valdkonnas riikliku hariduspoliitika ja keelepoliitika elluviimine.

Sihtasutus Innove kodulehekülg on leitav aadressilt: www.innove.ee
viimati muudetud: 05.02.2013