EST : ENG : RUS
Eksaminandile > Eesti keele tasemeeksamid > Kuidas registreeruda. Registreerumise blankett

» Kuidas registreeruda. Registreerumise blankett

NB! Veebileht on kolinud.

Info eksamite kohta on leitav SA Innove kodulehel.Eesti keele tasemeeksamitele saab registreeruda riigiportaalis Eesti.ee

Sisenemiseks võib kasutada ID-kaarti või internetipanka. Korraga saab registreeruda ühele eksamile.

Alates 1. juulist 2011 saab isik, kes puudub eksamilt mõjuva põhjuseta või kelle eksami tulemus jääb alla 35 protsendipunkti võimalikust punktisummast, eksami uuesti sooritada mitte varem kui kuue kuu möödumisel eksami toimumisest.

Piirangut ei kohaldata, kui isik tühistab eksamile registreerimise vähemalt 7 päeva enne eksami toimumist. Registreeringut saab tühistada, andes oma soovist teada telefonil 735 0500, e-posti aadressil või esitades vastavasisulise kirjaliku avalduse.

Isikul, kes puudus eksamilt mõjuval põhjusel ning kes soovib eksamit sooritada enne 6 kuu möödumist, tuleb 30 päeva jooksul esitada vabas vormis selgitus puudumise põhjuse kohta koos tõendiga Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele. Dokumentidele võib lisada avalduse eksamile registreerimise kohta.

Muudatust rakendatakse alates 2011. aasta III kvartali eksamitest.

Eksamile soovija saab esitada vormikohase avalduse  ka Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele.   Avalduse leiab siit  siit  või eksamipunktidest:

 • Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
  Lõõtsa 4
  vastuvõtt 9.00-17.00
  tel 7350 500
 • Narva: Narva Kolledž
  Kerese 14
  Vastuvõtt T, N 9.00-17.00
  Eesti Kodu Narvas
  esimene korrus, ruum 118
  tel 3561 985
 • Jõhvi: Kersti Võlu Koolituskeskus
  Kooli 7
  Vastuvõtt T, N 8.00-17.00
  tel 3352 137 
 • Tartu: Tartu Ülikooli keelekeskus
  Jakobi 2, ruum 257/258
  vastuvõtt E-R 9.00 – 16.00
  tel 

  Avalduse koos koopiaga passist või ID-kaardist võib saata Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusesse posti teel aadressil Lõõtsa 4, Tallinn, 11415 või tuua samasse infolauda.

Eesti keele tasemeeksamile registreerumine lõpeb eksamile eelneva kuu 1. kuupäeval.

Eksamiteade, kus on kirjas eksami ja konsultatsiooni toimumise aeg ja koht, saadetakse postiaadressil või meiliaadressil, mis on märgitud eksamiavaldusele. Eesti keele tasemeeksami teade saadetakse üldjuhul üks kuu enne eksami toimumist.

 

Riigiportaalist Eesti.ee päringutekeskkonnast andmete vaatamisel pole oluline, kas avaldus esitati läbi portaali või toodi/saadeti paberkandjal eksamikeskusesse.  Eesti keele tasemeeksami tulemusi on võimalik näha hiljemalt 30 päeva möödumisel eksami sooritamisest.


Täiendav info:
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
Lõõtsa 4, Tallinn
7350 500
viimati muudetud: 18.02.2014
»E-tunnistus
»Eksamite ajad 2012
»Konsultatsioonide ajad
»Kuidas registreeruda. Registreerumise blankett
»Info erivajadustega inimestele
»Teabeleht eksaminandile
»Eesti keele õppe kulude hüvitamine riigieelarvelistest vahenditest
»Eesti keele õppe kulude hüvitamine ESF programmi "Keeleõppe arendamine 2011-2013" raames
»Eksamitööga tutvumine
»Duplikaadi taotlemine
»Statistika ja analüüsid
»Infomaterjalid
»Keeletestimise keskkond TESTEST