EST : ENG : RUS
Kasulikku > Uudised

» Teade Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse koostööpartneritele ja lepingupartneritele


Lugupeetud koostööpartner!
Seoses Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse (REKK) tegevuse lõpetamisega 31.07.2012. a ja tegevuste üleminekuga riigi Sihtasutusele Innove, palume täita kohustused ning esitada oma nõuded REKKi vastu hiljemalt 23. juuliks 2012. a aadressil
Täpsem info 735 0545.


Lugupeetud lepingupartner!
Haridus- ja teadusminister otsustas oma 05.12.2011. a käskkirjaga nr 936 "Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse tegevuse lõpetamine" lõpetada Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse (edaspidi REKK) tegevuse alates 1. augustist 2012. a.
Senised REKK ülesanded antakse halduslepinguga üle Sihtasutusele Innove. REKK ning Sihtasutus Innove on sõlminud koostöölepingu, mille kohaselt REKK annab kooskõlas võlaõigusseaduse § 179 üle REKK poolt sõlmitud lepingutest tulenevad õigused ja kohustused üle Sihtasutusele Innove alates 1. augustist 2012. a.
Käesoleva teatise avaldamist loeme lepingu üleviimise ettepaneku tegemiseks ning teatisele mittevastamist loeme võlaõigusseaduse § 179 lg 1 kohaseks nõusoleku andmiseks lepingu üleviimiseks alates 1. augustist. 2012. a.
Palume lepingupartneril, kes ei soovi lepingu üleviimist, oma mittenõusolekust teatada hiljemalt 23. juuliks 2012. a. e-postiga või kirjalikult Lõõtsa 4, 11415 Tallinn.
viimati muudetud: 28.08.2012