EST : ENG : RUS
Õpetajale > Uudiskiri nr 12

» Õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlus Vabariigi Presidendi auhindadele: vana lõppes, uus algas

Viivi Rohtla, Lähte ühisgümnaasiumi õpetaja; Tiiu Ojala, Võru kesklinna gümnaasiumi õpetaja; võistluse koordinaatorid


13. õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlus Vabariigi Presidendi auhindadele oli teistsugune võrreldes varasematega, uurimistööde teemad olid põhikoolile ja gümnaasiumile erinevad. 75 uurimust laekus võistlusele põhikoolist teemal ,,Minu pere“ ja 75 uurimust gümnaasiumist ning kutseõppeasutusest teemal ,,Minu kodukoht ja rahvas“.

12. mail tehti Tartus haridus- ja teadusministeeriumi saalis võistlustest kokkuvõte. Kohale tulid uurijad, nende juhendajad, külalised. Konverentsist osavõtjaid tervitasid haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Kalle Küttis, Tina Gotthardt Körberi Sihtasutusest Saksamaalt, 20. Augusti Klubi president Ants Veetõusme, ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate seltsi esimees Aare Ristikivi. Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves saatis konverentsile tervituse ja kuulutas ühtlasi välja ka järgmise ajalooalaste uurimistööde võistluse.

Presidendi tervitussõnad

Toomas Hendrik Ilvese tervituses kõlasid mõtted ajaloo uurimise tähtsusest ja mõjust õpilaste arengule: “Olete selleks korraks oma uurimistööga lõpule jõudnud, saanud ise palju targemaks ning avardanud meie kõigi ajalooalaseid teadmisi. Olete heitnud oma värske uurijapilgu sinna, kuhu te ehk muidu ei oleks osanud vaadata ja uurinud seda, mida ametilt ajaloolased alati ei jõua uurida.

Olen kindel, et osaks korralikust haridusest on hea kirjalik eneseväljendusoskus ning selle arendamisele tuleb koolides enam rõhku panna. Uurimustöö tegemine on siin kahtlemata hea võimalus ja ajaloo uurimise kõrval on just see meie võistluse oluline tahk. Oskus oma teadmisi ja mõtteid kirja panna on teile vajalik nii tulevaste ajaloolastena, kuid samamoodi on see teile tähtis ka teistel elualadel. Nii nagu teadmised ajaloost on tarvilikud igas ametis ning olulised igale haritud inimesele, sest need annavad selgema arusaama maailma loost.”

Uurimise ja kirjutamise kasutegurid

”Iga inimene on kuskilt pärit. Igal inimesel on perekond ja suguvõsa. Sageli tuleb ootamatult välja, et me ei tea oma kõige lähedasematest inimestest paljusid asju ning järele uurida võib-olla on juba liiga hilja,” tsiteeris üht võistlustööd hindmaiskomisjoni liige Anu Raudsepp. Ta sõnas, et selle võistlustöö autor kirjutas liigutava loo talle kalli inimese mälestuseks. ”Mul väga hea meel taas tõdeda, et meie koolinoorte soov ajalugu uurida ja koolmeistrite jõud juhendada ei kao hoolimata kriisist riigis ja meis endis,” lausus Anu Raudsepp.

Tööde kirjutamise kasutegurid võib õpilaste endi arvamuste põhjal kolmeks jagada. Esiteks omandati uurimistöö koostamisega seotud oskusi ja kogemusi, millest loodeti tulu tulevikuski. Teiseks saadi uusi, vahel üllatavaid teadmisi ajaloost ja perekonnaloost. Kolmandaks aitas tööde koostamine oluliselt kaasa väärtuskasvatusele. Tunnetati oma pere tähtsust: ”Kuigi meie elusaatused on olnud erinevad, tunnen ma oma eelkäijatega palju ühist.” Hinnati vanemaid: ”Isa on mulle suureks eeskujuks ja ma olen uhke, et ta on minu isa.” Uurimistöö ka lähendas peresid. Anu Raudsepp soovis kõigile noortele ajaloouurijatele väledat sulge ja kõrget lendu.

Uurimuste eest ,,Minu kodukoht ja rahvas” anti välja kaks II koha preemiat 

II koha sai Triinu Avans, ”Magus Võrumaa”, Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi 11. klass, juhendaja Helle Ruusmaa.
II koha sai Rauno Jallai, ”Vastseliina külade ühendus”, Vastseliina gümnaasiumi 11. klass, juhendajad Külli Lendsaar, Reet Jallai.
III koha sai Tuuli Talah, ”Pioneeritööst nõukogude ajal Tamsalu kooli näitel”, Tamsalu gümnaasiumi 11. klass, juhendaja Maie Nõmmik.

Preemiad urimuste eest ,,Minu pere”

I koha sai Siret Müller, “Eesti laste kasvukeskkond ja kohustused perioodil 1941-2012 Mülleri perekonna näitel”, Nõo Põhikooli 9. klass, juhendaja Reet- Ingrid Haamer.
II koha sai Karmen Vesso, “Koolikiusamisest ning distsipliiniprobleemidest Eesti koolides 20. sajandi 1. poolest kuni 21. sajandi alguseni”, Kuuste põhikooli 8. klass, juhendaja Kersti Kivirüüt.
III koha sai Markus Vares, ”Kahe põlvkonna kaheksas klass”, Pärnu Kuninga tänava kool, 8. klass, juhendaja Elve Tamvere.

Eripreemiad pälvinud uurimustööde autorid ja juhendajad leiab siit!

Kõik uurimistööde võistlusest osavõtjad ja nende juhendajad said president Toomas Hendrik Ilvese tänukirja. Konverentsile olid kutsutud ka võitjate vanemad ja neidki tänati.

Lõppenud võistlusesele esitati Võrumaalt 70 uurimust, seega pooled töödest. Kahjuks ei osalenud ühegi uurimusega Läänemaa, Hiiumaa, Viljandimaa. Aga alati on võimalus osa võtta järgmistest ajalooalaste uurimistööde võistlustest!

Uus võistlus

12. mail kuulutas president Toomas Hendrik Ilves välja uue ajalooalaste uurimistööde võistluse: „Mul on hea meel kuulutada välja uus ajalooalaste uurimistööde võistlus, mille teemaks on ,,Eesti tee demokraatiale“. Meile tänapäeval nii igapäevased asjad, nagu sõnavabadus või inimõigused ei ole olnud Eestis mitte alati tavalised. Ajaloost leiab erinevaid näiteid, alates lihtsaid lahendusi pakkuvast populismist ja okupatsiooniaastate räigetest inimõiguste rikkumisest kuni laialdase demokraatia ja toimiva kodanikuühiskonnani. Kõige selle analüüsimine ning sellele mõtlemine on tarvilik meie kestmisele ning seda sobivalt Eesti Vabariigi 95. aastapäeva eel. Soovin teile selget mõtet ja vahedat sulge.“

Uue võistluse teema lahtikirjutuse leiab Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi kodulehelt. Samuti on kavas korraldada iga-aastane juhendajate koolitus sügisel.
14. võistluse ,,Eesti tee demokraatiale“ infovoldikud jagati kõigile konverentsist osavõtjaile. Need saadetakse koolidesse EAÜS- i piirkonnajuhtide poolt septembri alguseks.

Nii 13. kui ka 14. ajalooalaste uurimistööde võistluse rahastajaks on haridus- ja teadusministeerium, rahalised preemiad annab SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu, eri- ja raamatupreemiad haridusministeerium.

Täname suurepäerase koostöö eest 20. Augusti Klubi presidenti Ants Veetõusmet, MISA Meie Inimesed, Eesti Kirjandusmuuseumi, paljude konverentside tõlki Nele Aiaotsa, võistluse korraldustoimkonda ja hindamiskomisjoni.

Aitäh noortele ajaloouurijatele ja juhendajatele!


viimati muudetud: 27.06.2012