EST : ENG : RUS
Õpetajale > Uudiskiri nr 12

» 01101001 – nagu informaatika

Birgy Lorenz ja Hanna Toom, EIÕPS-i liikmed 


Tehnikakasutus on igapäevase elu osa, olgu selleks siis arvutid, nutikad seadmed või digitaalsed mõõteriistad. Lisanduvad mitmesugused õpikeskkonnad ja infokanalid, mida võib kokku võtta märksõnadega infotehnoloogia ja informaatika. Arvutiõpetust on Eestis õpetatud alates Ural-1st ning esimeste “Jukude” ehk personaalarvutite jõudmisest kooli; läbiva teemana käsitles ainet ka eelmine õppekava. 12. juunil 2012 asutati Eesti Informaatikaõpetajate Selts (EIÕPS), mille eesmärgiks on koondada informaatikat õpetavad õpetajad nii kutse- kui üldhariduskoolidest, kuid miks mitte ka ülikoolidest.

Vidinateadlik distsipliin

Kui mitmete õppeainete õpetajate jaoks esitavad väljakutse tasemetööd ja eksamid, siis meie aine eripära on olla ajas kiiresti muutuv ning vidinateadlik distsipliin haridusvaldkonnas. Oluline on teadvustada, et kuigi hetkel näivad lapsed sündivat “mobiil ja arvuti peos”, siis tegelikult vajavad nad tuge nii oma tegevuse eesmärgistamisel kui optimeerimisel. Vastavaid oskusi ainult iseseisvalt “klõpsides” ei omanda. Uus riiklik õppekava on ühtlustanud ja täpsustanud valikaine “Informaatika” sisu ja põhimõtted. Seetõttu peavad seltsi liikmed oluliseks, et iga kool peaks leidma võimaluse tuua oma õppekavva süstemaatiline ja terviklik õppe-, ringitunni või lõimumisprogramm, mis toetaks lapsi tehnoloogia kasutamisel kui ka selle õppetöös rakendamisel. Näiteks CV kirjutamine veebikeskkonnas, info otsimine ja oskuslik kasutamine, e-suhtlus riigiga, enda positiivse digimina kujundamine suhtlusvõrgustikus ja palju muud on muutunud maailmas ülioluliseks.

Uued nõuded on vastuolulised

Digitaalne kirjaoskus ja 21. sajandi õppimine käivad käsikäes. Uued nõudmised õppijale ja õpetajale on seejuures vastuolulised – ühelt poolt soovitakse sügavamat spetsialiseerumist, teisalt jälle interdistsiplinaarsust. Õpetajale on väljakutseks kujundada noort inimest nii, et viimasel oleks ka 5-15 aasta pärast oskus toime tulla ametis, mida täna veel ei eksisteeri ning kasutades tehnoloogiaid, mida me vaevalt suudame ette kujutada. Arusaadavalt on seejuures tegemist võimatu missiooniga. Võimatu ei ole aga õpilases arendada koostööoskust, tahet ja soovi ennast arendada. Peame ennast üheks teejuhiks, kelle ülesanne on õpetada noortele (kui vanadele) digitaalseid kompetentse: privaatsust ja turvalisust, eetilisust, kriitilisust olemasoleva sisu kui ka selle loome suhtes. Isegi Eetikaveebist leiame mõtte, kus “arvutiprofessionaalid peaksid olema esimesed, kes eetilised probleemid ära tunnevad ja neile adekvaatseid lahendusi pakuvad”.

Liituge EIÕPS-iga!

Arvutiõpetajate rõõm on saada osa uusimatest trendidest ning tark- ja riistvarast. Topeltrõõm kujuneb nende teadmiste jagamisel oma kolleegide ja teiste ainete õpetajatega. Kutsume vastloodud EIÕPS-iga liituma kõiki informaatikat õpetavaid õpetajaid kui ka informaatika õppimise vastu huvi tundvaid inimesi. Oleme avatud koostööks erinevate õpetajate ühendustega ning informaatika sõprade ja toetajatega.

Rohkem informatsiooni ühingu kohta ja sellega liitumiseks külasta Facebooki kogukonda või veebipesa http://www.eiops.ee/

pilt.jpgviimati muudetud: 27.06.2012