EST : ENG : RUS
Kasulikku > Uudised

» 2012. aasta riigieksamite esialgne statistika


Statistiliste andmete põhjal järelduste tegemisel tuleb silmas pidada, et

  • ainult eesti keel on kohustuslik riigieksam (eesti keel teise keelena vene õppekeelega koolides), ülejäänud on valikeksamid;
  • teatud aines eksamit sooritava kontingendi suurus ning tase on aastate lõikes muutuv, sest eksaminandide eelistused muutuvad;
  • eksaminandide arv erineb ainete lõikes.

Aine

Osalejaid

Keskmine

Alla 20p

Alla 20p %

Üle 90p

Üle 90p %

100p

100p %

Min

Max

Ajalugu                

1137

62,99

34

3,0%

37

3,3%

1

0,1%

4

100

Bioloogia              

2304

61,47

15

0,7%

42

1,8%

0

0,0%

0

99

Eesti keel      

8661

62,82

56

0,6%

371

4,3%

13

0,2%

0

100

Eesti keel teise keelena

2828

59,06

174

6,2%

307

10,9%

7

0,2%

2

100

Füüsika                

611

63,37

5

0,8%

55

9,0%

6

1,0%

0

100

Geograafia             

5095

56,13

70

1,4%

31

0,6%

0

0,0%

4

98

Inglise keel           

7106

68,62

7

0,1%

503

7,1%

1

0,0%

6

100

Keemia                 

1735

65,13

34

2,0%

192

11,1%

7

0,4%

7

100

Matemaatika            

3692

58,54

202

5,5%

288

7,8%

21

0,6%

0

100

Prantsuse keel         

31

78,39

0

0,0%

7

22,6%

0

0,0%

48

96

Saksa keel             

159

74,24

0

0,0%

39

24,5%

2

1,3%

30

100

Vene keel       

1249

70,2

3

0,2%

121

9,7%

11

0,9%

2

100

Vene keel võõrkeelena  

333

80,4

0

0,0%

98

29,4%

1

0,3%

26

100

Ühiskonnaõpetus        

6108

65,78

3

0,0%

93

1,5%

0

0,0%

7

99

viimati muudetud: 28.08.2012