EST : ENG : RUS
Kasulikku > Uudised

» BNS: Riigikogu ühendas Eksamikeskuse Sihtasutusega Innove


Riigikogus sai kolmandal lugemisel heakskiidu Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse (REKK) ühendamine Sihtasutusega Innove.

Ühendamise poolt oli 84 saadikut, vastu ega erapooletuid ei olnud.

Seadusega nähti ette REKK-i ülesannete üleviimine ministeeriumi hallatavasse sihtasutusse Innove ning sellega seonduvalt REKK-i tegevuse lõpetamine.

Eelnõu kohaselt muutub SA Innove pärast halduslepingu sõlmimist keskseks üld- ja kutsehariduse programme ja arendusi koordineerivaks asutuseks. Uuendatav SA Innove jaguneb kolmeks struktuuriüksuseks: üldhariduse ja seire agentuur, kutsehariduse agentuur ja struktuuritoetuse agentuur.

Ümberkorralduste eesmärk on koondada nende agentuuride alla kogu haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisala vastavate valdkondade, sh programmide ja projektide rakendamine.

See annab ministeeriumile võimaluse vähendada juhtimise killustatust ja muuta tänast olukorda, kus ühes valdkonnas tegutseb mitu Haridus- ja Teadusministeeriumi allasutust.

BNS
13. juuni 2012
viimati muudetud: 28.08.2012