EST : ENG : RUS
Kasulikku > Uudised

» BNS: Riigikogus läbis teise lugemise REKK-i ja SA Innove liitmine


Riigikogus läbis teise lugemise ja saadeti kolmandale lugemisele valitsuse algatatud haridusseaduse muutmise eelnõu, millega lõpetatakse riikliku eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse (REKK) tegevus ja selle ülesanded viiakse üle sihtasutusse Innove.

Eelnõu kohaselt muutub SA Innove pärast halduslepingu sõlmimist keskseks üld- ja kutsehariduse programme ja arendusi koordineerivaks asutuseks.

Uuendatav SA Innove jaguneb kolmeks struktuuriüksuseks: üldhariduse ja seire agentuur, kutsehariduse agentuur ja struktuuritoetuse agentuur. Ümberkorralduste eesmärk on koondada nende agentuuride alla kogu haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisala vastavate valdkondade, sealhulgas programmide ja projektide rakendamine.

See annab ministeeriumile võimaluse vähendada juhtimise killustatust ja muuta tänast olukorda, kus ühes valdkonnas tegutseb mitu haridus- ja teadusministeeriumi allasutust.

Kultuurikomisjon otsustas esitada eelnõu kolmandale lugemisele 13. juunil ettepanekuga eelnõu seadusena vastu võtta.

Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo ütles eelnõu esimesel lugemisel 16. mail, et ministeeriumi valitsemisalas on kaks valitsusasutust, keeleinspektsioon ja rahvusarhiiv, kolm hallatavat riigiasutust – riiklik eksami- ja kvalifikatsioonikeskus, noorsootöö keskus ja hariduse ja teaduse andmesidevõrk EeNet – ning kaheksa riigi sihtasutust, Innove, sihtasutused Kutsekoda, Archimedes, Eesti Teadusfond, Spordikoolituse ja -teabe sihtasutus, Tiigrihüppe sihtasutus ja Eesti Infotehnoloogia sihtasutus ning sihtasutus Teaduskeskus AHHAA.

"Sihtasutus Innove on eraõiguslik juriidiline isik, asutajaks on valitsus. See on juhitud viieliikmelise nõukogu poolt, kuhu kuuluvad kolm haridus- ja teadusministeeriumi, üks sotsiaalministeeriumi ja üks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja. Selles sihtasutuses on 76 töötajat, REKK-is on 85 töötajat, nii et kokku tuleb üks 150 töötajaga asutus, enam-vähem võrreldav haridus- ja teadusministeeriumiga," sõnas minister eelnõu tutvustades. "Niisuguseid liitmisi on plaanis teisigi, et hoida veidi vahendeid kokku ja vähendada dubleerimist."

BNS
7. juuni 2012
viimati muudetud: 28.08.2012