EST : ENG : RUS
Kasulikku > Uudised

» BNS: Eksamikeskuse liitmine SA Innovega läbis esimese lugemise


Riigikogus läbis kolmapäeval esimese lugemise valitsuse algatatud eelnõu, millega viiakse riikliku eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse (REKK) ülesanded üle ministeeriumi hallatavasse sihtasutusse Innove ning lõpetatakse REKK-i tegevus.

Eelnõu kohaselt muutub SA Innove pärast halduslepingu sõlmimist keskseks üld- ja kutsehariduse programme ja arendusi koordineerivaks asutuseks.

Uuendatav SA Innove jaguneb kolmeks struktuuriüksuseks: üldhariduse ja seire agentuur, kutsehariduse agentuur ja struktuuritoetuse agentuur. Ümberkorralduste eesmärk on koondada nende agentuuride alla kogu haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisala vastavate valdkondade, sealhulgas programmide ja projektide rakendamine.

See annab ministeeriumile võimaluse vähendada juhtimise killustatust ja muuta tänast olukorda, kus ühes valdkonnas tegutseb mitu haridus- ja teadusministeeriumi allasutust.

Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo sõnul on ministeeriumi valitsemisalas on kaks valitsusasutust, keeleinspektsioon ja rahvusarhiiv, kolm hallatavat riigiasutust – riiklik eksami- ja kvalifikatsioonikeskus, noorsootöö keskus ja hariduse ja teaduse andmesidevõrk EeNet – ning kaheksa riigi sihtasutust, Innove, sihtasutused Kutsekoda, Archimedes, Eesti Teadusfond, Spordikoolituse ja -teabe sihtasutus, Tiigrihüppe sihtasutus ja Eesti Infotehnoloogia sihtasutus ning sihtasutus Teaduskeskus AHHAA.

"Sihtasutus Innove on eraõiguslik juriidiline isik, asutajaks on valitsus. See on juhitud viieliikmelise nõukogu poolt, kuhu kuuluvad kolm haridus- ja teadusministeeriumi, üks sotsiaalministeeriumi ja üks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja. Selles sihtasutuses on 76 töötajat, REKK-is on 85 töötajat, nii et kokku tuleb üks 150 töötajaga asutus, enam-vähem võrreldav haridus- ja teadusministeeriumiga," sõnas minister eelnõu tutvustades. "Niisuguseid liitmisi on plaanis teisigi, et hoida veidi vahendeid kokku ja vähendada dubleerimist."

Eelnõule teiseks lugemiseks muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määras riigikogu 25. mai.

BNS
16. mai 2012
viimati muudetud: 28.08.2012