EST : ENG : RUS
Kasulikku > Uudised

» Täna sooritas ligi 6000 õpilast 2014. aasta matemaatika riigieksami katsetööd.


2014. aastal muutub senine eksamikorraldus: abiturientidel tuleb gümnaasiumi lõpetamiseks sooritada kolm kohustuslikku riigieksamit. Kui praegu saavad eksaminandid valida gümnaasiumi lõpetamiseks vajalikud kolm riigieksamit 14 erineva õppeaine hulgast, siis aastal 2014. sooritatakse riigieksamid eesti keeles, matemaatikas ja võõrkeeles. Uuendusena toimub 2014. aasta matemaatika eksam vastavalt õppekavale kahes variandis – kitsas või laias kursuses.

Täna toimuva matemaatika riigieksami katsetöö sihtrühmaks olid kümnendate klasside õpilased, sest nemad on ainsad, kes praegu uue õppekava järgi kitsast või laia matemaatikakursust õpivad. Katseeksamitöö koostati sel korral silmas pidades kitsast matemaatikat õppivat 10. klassi õpilast.

Katseeksamit ettevalmistavasse komisjoni kuuluvad eksamikeskuse ainespetsialistile lisaks kõrgkoolide õppejõud, tegevõpetajad nii eesti kui vene õppekeelega koolidest, samuti on kaasatud õpetajaid nii humanitaar- kui reaalkallakuga koolidest.

Katseeksami analüüsid koostatakse sügiseks ning nende alusel saadetakse koolidele tagasiside.


viimati muudetud: 28.08.2012