EST : ENG : RUS
Õpetajale > Võrgustikutöö uudiskiri nr 11

» Kellele ja miks on vaja korraldada näitust laste loometöödest?

Kristi Teder, Paide ühisgümnaasiumi käsitööõpetaja

Õpetajalt-organiseerijalt nõuab laste loometööde näituse korraldamine suurt lisatööd ja aega. Aga õpilasi innustab, kui nende tööd on osutunud valituteks. Lapsevanemad tunnevad heameelt, nähes oma lapse tööd tublimate hulgas. Kooli juhtkonna jaoks on see aruandluseks käsitöö-, kunsti- ja tehnoloogiaõpetajate atesteerimisel. Siit võib järeldada, et näitused olid, on ja jäävad.

Õnneks on möödas ajad, kus tehti töid ainult näituse pärast. See tähendas, et näitusetööd pidid olema käsitöömeistri tasemel. Sageli jäi lapse oma käekiri ja lapsemeelne mõte varju õpetaja karmi juhendamise taha. Neid nimetatigi kevadisteks aruandenäitusteks, mis kulmineerusid pealinnas. Ekspositsiooni kujundamine oli paras peavalu, kuna puudus siduv teema.

Hoopis atraktiivsemad ja nauditavad nii publikule kui kujundajatele on nn teemanäitused. Järvamaa käsitöö-, tehnoloogia- ning kunstisektsioonidel on jagada kolleegidele positiivne töökogemus. Koolidele teatame sügisel aasta teema ning kevadel on traditsiooniliselt maakonna keskuses õpilasloomingu näitus. Seni teemadest puudust pole tulnud. Lapsed on põnevalt meisterdanud või maalinud muna, kotti, õuepuud, lille, ehet, kingitust sõbrale. Selle aasta teema oli „Mets“. Juhtus, et näituse pidulik lõpetamine sattus metsanädalale. Tublimad tegijad said tänukirjad ja kommikotid.

Teemanäitused annavad hea võimaluse ka aineüleseks koostööks koolis. Arenemisruumi on veel küllaga.

Pidid metsanäituselt

KTIMG_5286.JPG

KTIMG_5285.JPG

KTIMG_5291.JPG

KTIMG_5294.JPG

KTIMG_5298.JPG

KTIMG_5299.JPG

viimati muudetud: 04.05.2012