EST : ENG : RUS
Kasulikku > Uudised

» Pressiteade: Algavad 2012. aasta riigieksamid


Täna algavad 2012. aasta riigieksamid

2012. aasta riigieksamite periood algab esmaspäeval, 23. aprillil eesti keele kui teise keele riigieksami kirjaliku osaga. Eksami suuline osa toimub 24.-26. aprillil. Eesti keel teise keelena on kohustuslik riigieksam vene või muu õppekeelega koolis. Tänavu registreerus sellele eksamile 2980 eksaminandi, sh gümnaasiumilõpetajaid 1791, kutseõppeasutuste õpilasi 1126 ja varemlõpetanuid 63.

Uues vormis emakeeleeksamit sooritavad abituriendid nädala pärast esmaspäeval, 30. aprillil. Eesti õppekeelega koolides on eesti keel kohustuslik riigieksam, vene õppekeelega koolides on emakeeleeksam vabatahtlike eksamivalikute hulgas. Kokku asub 30. aprillil emakeeleeksamit sooritama 10 263 koolilõpetajat.

Riigieksamite periood lõpeb 15. juunil, kui toimub füüsika riigieksami lisaeksam.

Eksamieelistuste osas 2012. aastal võrreldes varasemate aastatega suuri erinevusi ei ole: rohkem on valitud inglise keele, ühiskonnaõpetuse, geograafia ja matemaatika riigieksamit.

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada viis lõpueksamit, millest vähemalt kolm on riigieksamid. Kõik valitud riigieksamid tuleb ka sooritada, eksamist loobuda ei saa. Kui õpilane puudub riigieksamilt ning ta ei soorita ka lisaeksamit, jääb tal kool samal aastal lõpetamata.

Eksamitulemused saab teada riigiportaali www.eesti.ee päringukeskkonna vahendusel. Tulemused sisestatakse andmebaasi ning muudetakse kättesaadavaks järk-järgult vastavalt sellele, kuidas tööd hinnatud saavad. Riigieksami e-tunnistused on riigiportaali vahendusel kättesaadavad alates 20. juunist. Üksikasjalikumad nõuanded e-tunnistuse allalaadimiseks, samuti selle kasutamisvõimalused leiab eksamikeskuse kodulehelt.

Eksamitulemustega mittenõustumise korral on eksaminandil õigus 5 tööpäeva jooksul pärast riigieksamitunnistuse väljastamist esitada apellatsioon Haridus- ja Teadusministeeriumi apellatsioonikomisjonile. Soovi korral saab enne apelleerimist eksamikeskuses kohapeal oma eksamitööga tutvuda. Tutvumise täpsem kord, registreerimisvõimalused jm sellekohane info on eksamikeskuse kodulehel üleval juuni algusest.

2012. aasta riigieksamitele on registreerunud kokku 18 233 eksaminandi, eksamivalikuid on üle 43 tuhande.

Koostöös Vikerraadioga kõlavad 23.-27. aprillini „Huvitaja“ saates nõuanded riigieksamiks valmistujatele. Vikerraadio kodulehel http://vikerraadio.err.ee/saade/huvitaja on võimalik panna end abituriendi rolli ning proovida ülesandeid lahendada.

Riigieksamitega seotud küsimusi saavad eksaminandid esitada Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse spetsialistidele Facebook’i lehel: http://www.facebook.com/riigieksamid2012.

2012. aasta riigieksamite ajad
2012. aastal riigieksamitele registreerunud
viimati muudetud: 28.08.2012