EST : ENG : RUS
Programmid > Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine > Üritused > Pedagoogide Ühenduste Ülene Koostööpäev 22.03.2012

» Koostööpäeva materjalid


Ettekanded

Hindamine kui emotsioon - Siivi Hansen

Kujundav hindamine kui terviklik õppeprotsess - Mari-Mall Feldschmidt

Töötoad

TÖÖTUBA 1 - VÕÕRKEEL

Kujundav hindamine kui suhtekorraldus - Meedi Neeme

Kujundav hindamine eTwinning projektides - Irina Sevtsenko

TÖÖTUBA 2 - SOTSIAALAINED

Hindamismudelid kui kujundava hindamise rakendamise võimalus, hindamismudelite veebikeskkonnad, hindamismudelite loomine - Tiia Niggulis

Õppemeetodid inimeseõpetuses. Õpimäng kui teadmiste kontroll. Praktiline tegevus - Heli Maaslieb

Loovtöö inimeseõpetuses - Kersti Lepik

Uurimistöö ja praktilise töö hindamine gümnaasiumis, Õpilasfirma kui praktilise töö hindamine - Ene Saar

TÖÖTUBA 3 - KUNSTIAINED

Kujundava hindamise roll õpilase arengus. Muusika kui loovaine hindamine Kivimäe Põhikooli näitel - Anne Ermast

Kujundav hindamine kehalises kasvatuses Kuusalu KK näidetel - Ingrit Keerma

TÖÖTUBA 4 - TEHNOLOOGIA

Lõiming ja hindamine - Malle Saks, Pirgit Palm

Erivajadusega õpilase hindamine töö- ja tehnoloogiaõpetuse tunnis - Jürgo Nooni

Hindamiskirteeriumid töö- ja tehnoloogiatunnis - Tõnu Tammar
viimati muudetud: 07.06.2012
»Kontaktid
»Programmi tegevused
»Teavitus
Ȇritused
»Pedagoogide Ühenduste Ülene Koostööpäev 22.03.2012
»Koolieksami eksamiülesannete koostamise ja hindamise seminarid märts 2012
»Õppereis konverentsile "Language World 2012: Languages for all" 29.-31.03.2012
»Koolimeeskondade ja ekspertide I seminar 18.-19. november 2011. a Tallinn
»Haridusasutuste juhi kompetentsusmudeli rakendussüsteemi väljatöötamine
»Pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmise põhimõtete arendamise ja rakendamise väljatöötamine
»Pedakoogide kutse- ja erialaste koostöövõrgustike kontseptsiooni väljatöötamine
»Võrgustike arendamise konkurss
»Õppeasutuste meeskondade koolitus "Kujundav hindamine õppeprotsessis"
»Konverentsid
»Õpetaja kutse andmine
»Dokumendid
»Võrgustikutöö uudiskiri