EST : ENG : RUS
Kasulikku > Uudised

» Kutsume koole osalema uue matemaatika riigieksami katsetööl


Austatud õppealajuhataja ja matemaatikaõpetajad

Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel valmistab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus (edaspidi eksamikeskus) ette uusi matemaatika riigieksameid.

Esimene katsetöö toimub 16. mail 2012. a.
Sihtrühm on 10. klassi õpilased, kes õpivad uue, st 2010. aasta õppekava järgi kas kitsast või laia matemaatikakursust. Katsetöö ülesanded on jaotatud kahte ossa (a´ 50 punkti). Esimeses osas on ülesanded põhiteadmiste kontrollimiseks ja teises osas rakendusülesanded. Ülesanded hõlmavad kogu 10. klassi kitsa matemaatikakursuse materjali. Katsetöö pikkus on 180 minutit.

Katsetööl osalemise eeldused:
– katsetööl osalev õpilane õpib uue õppekava järgi ja on 10. klassi õpilane;
– osalemine koolile ja õpilastele on vabatahtlik;
– kool varustab õpilased eksamiülesannetega, mis saadetakse kooli katsetöö toimumise päeval elektrooniliselt;
– kool annab õpilastele ruudulise paberi (1 leht A3) lahenduste vormistamiseks;
– katsetöö toimub eraldi klassiruumis, õpilased istuvad ühekaupa;
– katsetööl viibib pidevalt vähemalt üks õpetaja, kes tagab korra;
– pärast katsetööd täidavad aineõpetaja(d) ja õpilased tagasiside ankeedi. Õpilased leiavad ankeedi ülesannetelehe lõpust ja õpetajad eksamikeskuse kodulehelt www.ekk.edu.ee;
– kool (registreerunud õpetaja) tagab katsetööde eksamikeskusele tagastamise (nt koos riigieksamitöödega) hiljemalt 21. maiks.

Oma osavõtusoovist andke palun teada hiljemalt 15. märtsiks aadressil


Registreerumisel palun märkida:
1. Kooli nimetus.
2. Vastutava õpetaja nimi ja kontaktandmed (meiliaadress ja/või telefon).
3. Osalevate õpilaste arv (NB! Kindlasti lisada, mitu neist õpib kitsast ja mitu laia matemaatikakursust).
4. Milline on kooli õppekeel, st millises keeles õpilased katsetöö teevad.
5. Kas õpetaja soovib ise töid parandada?

viimati muudetud: 28.08.2012