EST : ENG : RUS
Õpetajale > Võrgustikutöö uudiskiri nr 10

» Võõrkeeleõpetajad süüvisid nüüdisaegsesse õppeprotsessi

Leili Sägi, EKTKÕLi juhatuse liige

17.-18. veebruarini toimus Pärnus hotelli Strand konverentsikeskuses võõrkeeleõpetajate seminar „Võõrkeeleõpetaja ja -õpetus uues õppekavas.“

Innove_koolitus-4.jpg

Projektijuhi ja EVÕLi juhatuse liikme Krista Savitschi sõnul on tegemist pikema koolitusprogrammiga, millel ühtekokku neli moodulit. Kui äsjatoimunud I moodulis käsitleti nüüdisaegse õppeprotsessi kujunemist, siis juunis leiab käsitlemist IKT-vahendite kasutamise teema, septembris – üld- ja valdkonnapädevuste saavutamine ning novembris vaetakse hindamise probleeme. Professionaalsete koolitajate kõrval jagavad oma kogemusi tegevõpetajad. Iga koolitusel osaleja koostab kuus õppematerjali, mis hiljem veebipõhiselt avaldatakse. Kohad koolitusele täitusid üllatavalt kiiresti, osalejaid – ühtekokku poolsada võõrkeelte õpetajat – on erinevatest Eestimaa paikadest.

Lõppenud seminaril käsitleti õpetaja jaoks väga olulisi teemasid nagu õpilaste sotsiaalsete ja enesejuhtimisoskuste arendamine ning õpilaste innustamine ja nende aktiivsuse tõstmine. Huvi pakkusid töötoad, kus pakuti integreeritud töövõtteid õpilaste oma arvamuse arendamiseks võõrkeeletunnis. Rõhutati ka füüsilise õppekeskkonna tähtsust ning vaeti võimalusi selle parendamiseks ning mitmekesistamiseks.

innove_koolitus-6.jpg

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit korraldab antud koolitustesarja ESF-i meetme “Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” alameetme “Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus” raames. Koolitus saab teoks tänu Euroopa Sotsiaalfondile ja Eesti riigile.

viimati muudetud: 27.02.2012