EST : ENG : RUS
Õpetajale > Võrgustikutöö uudiskiri nr 10

» Õpetajate Ühenduste Koostöökoda väärtustab teadmiste jagamist

Krista Saadoja, Oru Põhikooli õpetaja, MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse liige, Inimeseõpetuse Ühingu juhatuse liige


Kaks aastat väldanud pedagoogide võrgustike juhtimise baas- ja jätkukoolitus on oma tegevusega jõudnud võidukalt teelahkmeni, kus igal teelolijal on võimalus jätkata astumist sissetallatud rada mööda või valida uus suund ja siht.

Koolitusjuht Natali Happonen Tartu KHK info- ja karjäärinõustamiskeskusest, koolitajad Ekke Sööt ning Dmitri Volov Implement Inscape OÜ-st vedasid tarmukalt kogu koolitusprogrammi.

Võrgustike juhtimise baas- ja jätkukoolitused toetasid koostöö parendamist

Koolitus pakkus laia valikut võrgustike arendamise, meeskonnatöö ja juhtimisalaseid teemasid, põhjalikult ettevalmistatud programmi õpetajate ametialase õppimise ja arengu käsitlustega uue riikliku õppekava rakendamise toetamiseks jpm. Õppekorraldus andis igale õppijale õpikogemuse, mida on võimalik rakendada oma edasises töös. Teooria vaheldus praktiliste ülesannetega, grupitööd individuaalse tööga. Iseseisev töö keskendus eelkõige enese- ja võrgustikuanalüüsile. E-õppekeskkonnas said kõik osalejad oma kodutöid esitleda, arutleda, kogemusi vahetada.

Värvikad esinejad Euroopast ja Eestist, siinkohal nimetan vaid mõned: Harry Wallenholm, Implement MP (Rootsi) juhtimiskonsultant ja muudatuste juhtimise spetsialist, matemaatik Sue Pope ja keeleõpetaja Linda Parker Inglismaalt, Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskusest jpt.

Kõikide lektorite teemakäsitlused ning kogu õppekorraldus toetas aine- ja kutseühenduste ülese koostöö parendamist.

Eesmärke aitab saavutada MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoda

Ühenduste ülese koostöö tõhusamaks korraldamiseks ning ühiste eesmärkide kindlamaks saavutamiseks otsustasid MTÜ Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit (Mart Soobik, Vane Valksaar, Ivan Võssokov), Inimeseõpetuse Ühing (Krista Saadoja ja Eve Tammaru), Eesti Haiglaõpetajate Selts (Hele Täär ja Elina Savinen), MTÜ Eesti Klassiõpetajate Liit (Mare Kütt ja Küllike Kütimets) koos teiste ühenduste toetusega asutada õpetajate ühenduste ülese organisatsiooni, mille nimeks sai MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoda.

Koostöökoja eesmärkideks on:
• õpetajate ühenduste vahelise koostöö arendamine;
• ühenduste tutvustamine, kogemuste vahetamine, arengu toetamine;
• Eesti hariduspoliitikas aktiivne osalemine ja selle mõjutamine, sh õpetaja kutse andmises ja ametijärkude omistamises;
• koolituste korraldamine, koostööpartnerite kaasamine, õppetegevuse toetamine, sh stipendiumide väljaandmine.

Koostöökojaga on tänaseks liitunud Eesti Käsitööõpetajate Selts "Aita" ning Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing. Koostöökoda ootab oma koosseisu kõiki aktiivseid õpetajate ühendusi, kes hoolivad oma partneritest ning tahavad panustada võrgustikuülesele koostöö arendamisele.

Kuna vastloodud MTÜ on veel verivärske, siis saab peamise info kätte otse koostöökoja e-posti kirjutades .

Suhtekorraldusspetsialisti Aune Pasti ettekandest pärit mõttetera - ühendus hakkab rääkima lugu Eesti hariduselust - on heaks sissejuhatuseks vastloodud koostöökoja tegevusse.

Teadmised ei ole midagi väärt, kui neid ei jagata. Jagagem siis tarkust ja teadmisi oma kolleegidega.

viimati muudetud: 27.02.2012