EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Kutseharidus > Õppekavarühmade nõukogud

» Õppekavarühma nõukogude koosolekud I 2012

Õppekavarühma nõukogude koosolekud  I poolaastal 2012

Kuu

Päev

 Õppekavarühma nõukogu

Jaan.

16
25

Majutamine ja toitlustamine
Koduteenindus

Veebr.

2
15

Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine
Sotsiaaltöö ja nõustamine, lapsehooldus ja noorsootöö

 

16

Reisimise, turismi ja vaba aja veetmine

 

28

Mootorliikurid

 

29

Disain
Audiovisuaalne ja muu meedia
Toidutööstus

Märts

1
7
12

Tarbekunst ja oskuskäsitöö
Muusika- ja esituskunstid
Juuksuritöö ja iluteenindus

Aprill

03
25

Aiandus
Tarbekunst ja oskuskäsitöö

Mai

8
9
10
17
18
23

Taastusravi- ja teraapia
Elektroonika ja automaatika
Majutamine ja toitlustamine
Ehitus ja tsiviilrajatised
Kalandus
Materjalitöötlus

Juuni

08
10
15
16
28
30

Põllundus ja loomakasvatus
Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine
Metsandus ja keskkonnakaitse
Elektrotehnika ja energeetika
Juuksuritöö ja iluteenindus
Mehaanika ja metallitöö

 

11

Arvutiteadused

Juuli

 

 

viimati muudetud: 30.05.2012
»Riiklikud õppekavad
»Riiklike õppekavade arendus
»Õppekavarühmade nõukogud
»Disain
»Keskkonnakaitse
»Audiovisuaalne ja muu meedia
»Majutamine ja toitlustamine
»Reisimine, turism, vaba aja veetmine
»Muusika ja esituskunstid
»Taastusravi ja teraapia
»Juhtimine ja haldus
»Sotsialtöö ja nõustamine
»Ehitus ja tsiviilrajatised
»Elektrotehnika ja energeetika
»Materjalitöötlus (puu, paber, plast)
»Sekretäri- ja ametnikutöö
»Majandusarvestus ja maksundus
»Juuksuritöö ja iluteenindus
»Tarbekunst ja oskuskäsitöö
»Metsandus
»Koduteenindus
»Aiandus
»Põllumajandus ja loomakasvatus
»Kalandus
»Arvutiteadused
»Mehaanika ja metallitöö
»Keemia ja protsessitehnoloogia
»Mootorliikurid, laevandus ja lennundus
»Jae- ja hulgikaubandus
»Transporditeenused
»Toiduainetetöötlus ja -tootmine
»Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine
»Elektroonika ja automaatika
»HEV kutseõppe nõukogu
»Kooli õppekavad
Ȇldharidusained
»Õppematerjalid
»Õpetajale ja õppekava arendajale
»Riiklik tunnustamine
»Praktika
»ECVET
»VÕTA
»HEV
»Kutsestandardid
»Hindamine
»Uurimused
»Projektid ja programmid
»Õigusloome
»E-kalender