EST : ENG : RUS
Õpetajale > Võrgustikutöö uudiskiri nr 9

» Matemaatikaõpetajad on uudishimulikud. Õppereis Leedumaale

Anne Aasamets, Hele Kiisel, EMS Koolimatemaatika Ühendus
Fotod: Anne Aasamets

Kui alustada päris algusest, siis esimene matemaatikaõpetajate täiendkoolitusreis toimus 4.-5. juunil 2010. a. Riiga eesmärgiga tutvuda Läti kolleegide tegemistega.

Läti Haridus- ja Teadusministeeriumi juurde kuuluvas hariduskeskus tutvusime ESFi fondidest rahastatud LUMA projektiga, mille käigus on välja töötatud uued õppekomplektid reaal- ja loodusteadusele. See tegi lausa kadedaks – uued mitmevärvilised õpikud, töövihikud, kontrolltööde kogumikud, jaotusmaterjalid, tööjuhendid, näitvahendid, CD-d, mängud, jne. Kõik materjalid olid eelnevalt katsetatud. Saime kingituseks kaasa huvitava kaardimängu ühikute teisendamise kohta. Ka meil võiks olla selline keskus, kes korraldab uue õppevara loomist. Juttu oli ka nende seltsielust, eksamitest, tundide jaotusest jne. Nende õpilaste ühe nädala miinimumtundide arv matemaatikas ületab meie oma 9 tunni võrra. Reisil osalenud 37 õpetajat jäid nähtu-kuulduga väga rahule ja kohe pandi paika ka uus sihtpunkt – Leedu.

Leedumaa, juuni 2011

Kuumal juunikuu 5. päeval alustas 43 aktiivset matemaatikut bussireisi sõbralikku Leedu Vabariiki, et vahetada Leedu matemaatikaõpetajatega oma kogemusi. Soovisime arutada kitsaskohtade üle ning leida ühiseid positiivseid jooni. Lisaks puhata meeldivas seltskonnas.

Külastasime oma teele jäävat Rundale lossi Lätis. See ehitati vene arhitekti Bartolomeo Rastrelli projekti järgi Kuramaa hertsogi Ernst Johann Bironi suveresidentsiks. Oskuslikult restaureeritud hoones olid külastajatele avatud kunagised valitseja esindussaalid, hertsoginna buduaar ning osa hertsogi eluruumidest.

Leedus külastasime turismipärliks nimetatud Trakai linnust, mis paikneb Galve järvesaarel. Trakai oli ka koht, kus enamik reisijatest oma koolipõlves klassiekskursiooniga olid käinud.

uudishimulikud_matemaatikud_2.JPG 

Vilniuses Emilija Pliateryte nimelises põhikoolis toimus Leedu matemaatikaõpetajate esindusega kohtumine. Meid võeti väga pidulikult vastu - neidude rühm esines maja ees tantsukavaga vaatamata õues valitsenud tohutule palavusele.

Enne seminari tehti meile koolimajas ekskursioon, mida juhtisid põhikooli õpilased ise ladusas vene keeles. Kohtusime ka fanaatikust raamatukogutöötajaga, kes innustunult rääkis koolile nime andnud Emilija Pliaterytest.

uudishimulikud_matemaatikud_4.JPG

Järgnes seminar, kus räägiti külastatavast koolis, matemaatikaõpetuse põhiprobleemidest ning tulevikusuundadest Leedus. Seminari ja koolikülastust korraldas Leedu matemaatikaõpetajate liidu esimees Regina Rudaleviciene.

Saime teada, et:
• üha rohkem on õpilasi, kelle käitumine ei ole ette prognoositav;
• tundides kasutatakse abiõpetajaid;
• igas semestris toimub üks lastevanemate päev;
• iga päev toimub koduste tööde klubi, milles on juhendajaks õpetaja ning vanemate klasside õpilased;
• kirjutatakse palju projekte, et saada täiendavat toetust õpilastele;
• 4 tundi matemaatikat nädalas + integratsioonitund, mis on seotud informaatikaga;
• tasemetööd on 4., 8. ja 10. klassis;
• 10. klassis on kohustuslik matemaatika ja leedu keele eksam;
• 12. klassi matemaatika lõpueksam on vabatahtlik.

Viimasel päeval kohtusime Šiauliai Ülikoolis matemaatikaõpetajate esinduse ja õppejõududega. Rääkisime andekate õpetamisest, matemaatika olümpiaadist Leedus, uurimustöödest, õpikutest, lõpueksamist, kooli väliskontrollist. Seminari korraldasid Andrius Bukis ja dotsent Sigita Turskiene Šiauliai Ülikoolist.

Saime teada et:
• kõikidel matemaatika õpikutel on ka õpetaja raamat;
• koolides on kasutusel neli erinevat õpiku komplekti;
• lõpueksamid tehakse keskustes, mitte koolides;
• eksam kestab 3 tundi, ilma vaheajata;
• eksamis on 18-22 ülesannet, 3 erinevat taset ning valemid on eksamivihikus;
• leedulased kadestavad meid, kuna Soomes tööl käimine ei tähenda Eestist ära kolimist. Leedust välismaale tööle minemine tähendab ka Leedust ära kolimist. Populaarseim koht hetkel Inglismaa.

Meie reisi organiseerijad dotsent Lea Lepmann Tartu Ülikoolist ja Hele Kiisel Hugo Treffneri Gümnaasiumist. Tagasiteel külastasime Šiauliai lähedal paiknevat Ristimäge, kuhu sadade aastate jooksul on palverändurid toonud riste. Praegusel hetkel arvatakse neid olevat seal üle 50 000.

uudishimulikud_matemaatikud_8.JPG

Oli meeldejääv reis. Kuulsime ja nägime palju huvitavat. Suvistel koolituspäevadel esines meile väga huvitavalt Hellevi Putkonen Soomest ja nüüd on meil kiusatus minna asja kohapeale uurima. Seega järgmine uudistamisreis toimub Soome koolidesse.

viimati muudetud: 10.12.2011