EST : ENG : RUS
Õpetajale > Võrgustikutöö uudiskiri nr 9

» Meid ühendab tegus ja soe koostöö, mitte konkurents

Tiiu Maide, Pärnu Vanalinna Põhikooli klassiõpetaja, EKÕL-i Pärnumaa esinduskogu liige

SeminarPB196544.jpg


19. novembril toimus Pärnus Eesti Klassiõpetajate Liidu (EKÕL) esimene maakondade esinduskogu koostööseminar.

Maakondade esinduskoguks kutsutakse kõikide maakondade klassiõpetajate esindust, mis on EKÕL-i juhatust toetav ja nõu andev organisatsioon. Koostööseminari eesmärk oligi saada ülevaade maakondades toimuvast: aineliitude tööst, klassiõpetajate koostööst, saavutustest, tulevikuplaanidest. Kohal olid 15 maakonna esindajad, kokku 29 klassiõpetajat.

Esinejad andsid ülevaate oma maakonna organisatsiooni ülesehitusest ja juhtimisest, klassiõpetajate koostööst, ettevõtmistest ja kitsaskohtadest. Iga maakond esitas oma ootused EKÕL-i tööle ning pakkus välja maakonna tegevõpetajaid, kes on valmis koolitustel esinema.

Klassiõpetaja töökoormus on suur
Pärnu Kuninga tänava põhikooli direktor Urve Krause toonitas tervitussõnu lausudes klassiõpetaja tähtsat rolli õpilase arengus: „Lapse õnn on see, kui ta juhtub õigel ajal kokku õige õpetajaga.” Ta tundis muret, et klassiõpetajate töökoormus on liiga suur, lisatasustamisvõimalusi napib, klassiõpetajate tööd peetakse enesestmõistetavaks ja ei väärtustata piisavalt. Ta soovitas EKÕL-il nii liidu tegevust kui seeläbi klassiõpetajate vajadusi veelgi rohkem nähtavaks teha, ühiskonnas teadvustada.

EKÕL-i juhatuse esimees Küllike Kütimets andis ülevaate juhatuse tegemistest ja ootustest maakondade esindustele.

Toimunud on esimesed koostööüritused, näiteks konverents koostöös kirjastusega Maurus „Laps ja õpetaja – kes keda?”; koolituspäevad „Õpetajalt õpetajale”. Juhatus õpib ka ise, praegu osaletakse koolitusel „Pedagoogide võrgustike juhtimine”. Sealt ammutatakse teadmisi, kuidas tagada tööalane heaolu klassiõpetajatele. Samuti osalesid juhatuse liikmed õpetaja ajakasutuse uuringus ja loodavad, et see aitab tähelepanu juhtida õpetaja suurele töökoormusele. Juhatus räägib kaasa klassiõpetajaid puudutavates olulistes küsimustes, näiteks uue õppekava raames väljatöötatava õppekirjanduse osas.

Eesmärgistatud koostöö aitab ideid ellu viia
Maakondade esitlused sisaldasid rõõmsat äratundmist, et kõigil on ikka üks ja sama siht: teha eesmärgistatud koostööd. Samas ilmnes ka tõsiasi, et erinevates maakondades on üsna sarnased kitsaskohad ja probleemid.

Kõige pikaajalisemate koostöökogemustega on Läänemaa, Lääne-Virumaa ja Saaremaa klassiõpetajate ühendused. Näiteks Läänemaal töötab väga hästi süsteem vahetada ainenõukogu juhti iga kahe aasta tagant, see väldib rutiini tekkimist ja toob pidevalt uusi mõtteid ja väljakutseid. Lääne-Virumaal on hea praktika kõigi ürituste viimine „Aasta mõtte” ehk tervet aastat ühendava teema alla. Samuti inspireeris idee ühendada kõiki maakonna koole nii, et väikesed maakoolid kutsuvad teisi endale külla.

Saarlastel on oma tuntud headuses koduleht, kus on palju nende loodud õppematerjale ka teistele jagamiseks. Vahva oli maakondliku e-viktoriini korraldamise kogemus.

Järvamaa õpetajad olid valmistanud EKÕL-i tutvustava voldiku, mis leidis sooja vastuvõtu.

Maakondade esitlustest jäi ühiselt kõlama, et põnevaid ettevõtmisi on palju ning mõtteid uute jaoks veel rohkem, kuid ajalimiit ei võimalda kõiki ideid ellu viia. Toimuvad konverentsid „Klassiõpetajalt klassiõpetajale”, looduspäevad, teemapäevad, metoodikapäevad, ideelaadad, tarkuseturud, pidevalt väga suur valik erinevaid koolitusi jne. Samuti on iga maakonna tegemised koondatud oma maakonna kodulehele või vahendatakse neid listi kaudu, seega peaks info ja materjalid kõigile soovijatele väga operatiivselt kättesaadavad olema.

Seega kes nüüd väidab, et maakondades pole midagi klassiõpetajatele ning õpilastele pakutud, on küll ise enda ümber infosulu tekitanud või lihtsalt ei viitsi väljaspool tunniandmist millegi muuga tegeleda. Seda võib pärast ettekannete kuulamist täie kindlusega kinnitada iga koostööseminaril viibinud klassiõpetaja.

Kui linn ja maakond on eraldi…
Koostöö kitsaskohana tuli välja maakonna suurus ja koolide rohkus. Seda nimetati Harjumaal, Jõgevamaal, Pärnu- ja Tartumaal. Nendes piirkondades on probleem ka selles, et linnas ja maakonnas juhitakse haridust eraldi, seega ei teki koostööd loomulikul viisil. Samas on sealgi klassiõpetajatel sarnased töörõõmud ja –mured, nii et alust koostööks on. Pärnu linna ja maakonna õpetajad on näiteks loonud Pärnu linna ja maakonna klassiõpetajatele ühise kohtumiskoha kodulehe näol, mis toetab ja annab vajalikku infot. Pärnu eeskujul lubas sinna poole liikuma hakata ka Tartu linn ja maakond.

Väga uue ja põneva ideedena tuli seminaril välja mõte õpilaste ja õpetajate vahetusest Eestimaa piires… Miks mitte mõte tulevikus teostada, sidemed klassiõpetajate vahel on tänu EKÕL-ile nüüdseks tugevamad ja laiaulatuslikumad kui kunagi varem.

Liituge, ja te ei kahetse!
Kui tahate rohkem kogeda, kuulda ja kaasa lüüa, siis astuge EKÕL-i liikmeks ja hakake aktiivselt kaasa lööma oma maakonna ühenduse töös. Kõik on teretulnud! Kontaktid leiate kodulehtedelt http://klassiopetaja.blogspot.com/

Kõige soojemalt puudutas koostööseminaril mind Järvamaa klassiõpetajate poolt esile tõstetud mõte: „Meid ühendab tegus ja soe koostöö, mitte libe konkurents.”
See mõte sobiks minu arvates just täpselt EKÕL-i olemust avama. Seepärast saigi sellest mõttest ka loole pealkiri.

viimati muudetud: 10.12.2011