EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Üldharidus/Välishindamine > Eksamitööde ja tasemetööde analüüsid > 2011

» 2011. a eksamitööde ja tasemetööde lühianalüüsid


Tasemetööd

3. klassi matemaatika tasemetöö lühianalüüs

6. klassi matemaatika tasemetöö lühianalüüs

6. klassi kunstiõpetuse tasemetöö lühianalüüs

6. klassi vene keele tasemetöö ülevaade


Põhikooli lõpueksamid

Eesti keele ja kirjanduse lõpueksami lühianalüüs

Vene keele ja kirjanduse lõpueksami lühianalüüs

Ühiskonnaõpetuse lõpueksami lühianalüüs

Bioloogia lõpueksami lühianalüüs

Geograafia lõpueksami lühianalüüs

Keemia lõpueksami lühianalüüs

Inglise keele lõpueksami lühianalüüs

Saksa keele lõpueksami lühianalüüs

Prantsuse keele lõpueksami lühianalüüs

Eesti keele teise keelena lõpueksami lühianalüüs

Vene keele lõpueksami lühianalüüs


Riigieksamid

Eesti keele riigieksami lühianalüüs

Vene keele riigieksami lühianalüüs

Ajaloo riigieksami lühianalüüs

Ühiskonnaõpetuse riigieksami lühianalüüs

Matemaatika riigieksami lühianalüüs

Bioloogia riigieksami lühianalüüs

Geograafia riigieksami lühianalüüs

Keemia riigieksami lühianalüüs

Inglise keele riigieksami lühianalüüs

Saksa keele riigieksami lühianalüüs

Prantsuse keele riigieksami lühianalüüs

Eesti keel teise keelena riigieksami lühianalüüs

Vene keel võõrkeelena riigieksami lühianalüüs

viimati muudetud: 21.02.2012
»Riigieksamite materjalid 2012
»Riigieksamite materjalid 2011
»Riigieksamite materjalid 2010
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite materjalid 2008
»Varasemate riigieksamite materjalid
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2012
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2010
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2009
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008
»Varasemate põhikooli lõpueksamite materjalid
»Eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2011
»2009
»2008
»2007
»2005-2006
»Euroopa keeleoskusuuring
»PISA
»TIMSS
»Eesti keele katseeksamite 2010-2011 materjalid
»Vene keele katseeksamite 2010-2011 materjalid