EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Üldharidus/Välishindamine > Riigieksamite materjalid 2012 > Inglise keel

» Inglise keele riigieksam 2012


2012. a inglise keele riigieksami eristuskiri

2012. a inglise keele riigieksami läbiviimisjuhend

Inglise keele eksamitöö I vihik 2012
 
Inglise keele eksamitöö II vihik 2012

inglise_keel_kuulamisosa_salvestis_2012.rar

Inglise keele suulise osa sissejuhatus 2012 

Inglise keele suulise osa õpilase I ülesanne 2012 

Inglise keele suulise osa õpilase II ülesanne 2012 

Inglise keele suulise osa õpetaja leht 2012 

Inglise keele hindamisjuhend 2012 

Inglise keele riigieksami lühianalüüs 2012

2011. a inglise keele riigieksami lühianalüüs

Ülevaate inglise keele riigieksami ülesehitusest ning võimalikest ülesandetüüpidest ja raskusastmest saate, kui tutvute demonstratsioonvariandi ja varasemate aastate eksamimaterjalidega.

Demovariant asub 2011. a inglise keele riigieksamite lehel.

viimati muudetud: 24.05.2013
»Riigieksamite materjalid 2012
»Eesti keel
»Vene keel
»Ajalugu
»Ühiskonnaõpetus
»Matemaatika
»Bioloogia
»Geograafia
»Füüsika
»Keemia
»Inglise keel
»Saksa keel
»Prantsuse keel
»Eesti keel teise keelena
»Vene keel võõrkeelena
»Riigieksamite materjalid 2011
»Riigieksamite materjalid 2010
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite materjalid 2008
»Varasemate riigieksamite materjalid
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2012
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2010
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2009
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008
»Varasemate põhikooli lõpueksamite materjalid
»Eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Euroopa keeleoskusuuring
»PISA
»TIMSS
»Eesti keele katseeksamite 2010-2011 materjalid
»Vene keele katseeksamite 2010-2011 materjalid