EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Üldharidus/Välishindamine > Riigieksamite materjalid 2012 > Eesti keel

» Eesti keele riigieksam 2012


Eesti keele riigieksami eristuskiri

Eesti keele riigieksam 2012
 
Eesti keele riigieksami võti 2012 - I variant

Eesti keele riigieksami võti 2012 - II variant 

Eesti keele riigieksami võti 2012 - III variant

Eesti keele riigieksami võti 2012 - IV variant 

Eesti keele riigieksami lugemisosa hindamisjuhend 2012

Eesti keele riigieksami kirjandiosa hindamisjuhend 2012

Eesti keele riigieksami lühianalüüs 2012

Eesti keele riigieksami lugemisülesannete vastuste ja lühikirjandite analüüs 2012

2011. a eesti keele riigieksami lühianalüüs

Õpilasele ja õpetajale ülesandeid harjutamiseks (täiendatud)


2012. aasta eesti keele riigieksami ettevalmistamisest loe siit.

viimati muudetud: 24.05.2013
»Riigieksamite materjalid 2012
»Eesti keel
»Vene keel
»Ajalugu
»Ühiskonnaõpetus
»Matemaatika
»Bioloogia
»Geograafia
»Füüsika
»Keemia
»Inglise keel
»Saksa keel
»Prantsuse keel
»Eesti keel teise keelena
»Vene keel võõrkeelena
»Riigieksamite materjalid 2011
»Riigieksamite materjalid 2010
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite materjalid 2008
»Varasemate riigieksamite materjalid
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2012
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2010
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2009
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008
»Varasemate põhikooli lõpueksamite materjalid
»Eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Euroopa keeleoskusuuring
»PISA
»TIMSS
»Eesti keele katseeksamite 2010-2011 materjalid
»Vene keele katseeksamite 2010-2011 materjalid