EST : ENG : RUS
Õpetajale > Võrgustikutöö uudiskiri nr 8

» Eestimaa klassiõpetajate koolituspäevad Võrumaal

Terje Mägi, Vastseliina Gümnaasiumi klassiõpetaja
Terje Orula, Valga Gümnaasium klassiõpetaja


Hoolimata jätkuvast suvepuhkusest oli augusti alul üle Eesti Võrumaale kohale sõitnud rohkearvuline klassiõpetajaskond. Meeldiv oli taaskohtuda juba varasematelt koolitustelt tuttavate inimestega. Jällenägemisrõõm oli eriti suur, kui paljude aastate tagant kohtuti endiste kursusekaaslastega.

Veelkord vastsest liidust
Seminaril tutvustati vastloodud Eesti Klassiõpetajate Liitu. Ettekande tegi sel teemal liidu juhatuse esimees Küllike Kütimets, kes tutvustas, miks, millal ja kellele liit loodi. Klassiõpetajad on suhelnud ning koostööd teinud peamiselt läbi interneti. Juba aastaid on olemas virtuaalne praktikakogukond, mis ühendab sama eriala või hobiga tegelevaid inimesi, moodustades sotsiaalse võrgustiku. Kogukonna ülesanne on toetada oma liikmete professionaalset arengut. Klassiõpetajate kogukonna ajaveeb asub aadressil www.klassiopetaja.blogspot.com Lisaks on paljudel maakondadel oma ajaveebid.

Liidu loomise üheks alaeesmärgiks on pedagoogide kutse- ja erialase ühistegevuse toetamine. EKÕL ootab tegusaid klassiõpetajaid, kes on huvitatud koostööst vabariigis teiste õpetajatega /aineliitudega, toetaksid klassiõpetajate tööd, arengut; oleksid hääleks vabariigi tasandil.

Klassiõpetajate liiduga koostöövõimalustest on huvitatud nii Tartu kui ka Tallinna Ülikoolid. Koostöö teemal võtsid sõna Airi Kukk ja Mare Müürsepp Tallinna Ülikoolist ning Aili Saluveer ja Evi Saluveer Tartu Ülikoolist. Toimusid arutelud ning rühmatööd, kus toodi välja koostöö võimalused ülikoolidega; samuti rida asjalikke ettepanekuid, mida õpetajad ülikoolidega koostööst ootavad.

299755_10150290083483348_753338347_7771439_32124504_n.jpg
Tallinna Ülikooli esindajad klassiõpetajate seminaril

Ettevõtlikkusest
Seminaril esines väga huvitava ettekandega Eesti Kaubandus-Tööstuskoja haridusnõunik Tiia Randma teemal „Miks ettevõtlikkus?“.

311525_10150290083598348_753338347_7771440_2007017048_n.jpg
Ettevõtlikkusest kõneleb Tiia Randma.

„Ettevõtlik kool - hariduse kvaliteedi tõstmine läbi ettevõtliku hariduse“ oli programmijuhi Kristi Ruusamäe ettekande teema. Programmiga "Ettevõtlik kool" on liitunud rida õppeasutusi Ida- Virumaal ning Tartumaal. Tegevused toimuvad õpilase ettevõtlikkuse julgustamise ning arendamise eesmärgil. Avinurme gümnaasium klassiõpetaja Kristina Pikas tutvustas oma kogemust ettevõtliku õppimise vallast. Emotsionaalselt ning köitvalt rääkis ta, kuidas õpilased ise valmistasid ette näitemängu, millest saadud tulu eet osteti mänguasju lastekodule. Kogu tegevuse planeerimine, ettevalmistused, läbirääkimised erinevate osapooltega olid õpilaste eestvõtmisel ning muidugi eelnevate klassisiseste arutelude tulemusena. Projekt õnnestus suurepäraselt - õpilased said julgust, kogemust, koostöörõõmu, ettevõtlikkusega seotud emotsioone ise kogeda ning läbi elada. Üheskoos osteti arendavaid lauamänge lastekodu lastele ning viidi need üheskoos ka kohale. Lisaks said ka lastekodu lapsed nautida Avinurme gümnaasiumi õpilaste näitemängu, mis võeti külakostina kaasa.

 
Suhtle tööl sujuvalt
Teisel seminari päeval toimus koolitus „Suhtle tööl sujuvalt“, koolitajateks Veikko Täär ning Ülli Kukumägi. Eesmärk oli parendada osalejate suhtlemisoskust, teha seda professionaalsemaks kolleegide, lapsevanemate, õpilastega, vähendades ning ennetades koolitusel omandavate oskuste ja teadmistega konfliktsete situatsioonide teket töökohal.

Suhtlemiskoolitus oli üles ehitatud nii, et teoorias õpitu seoti praktiliste ülesannetega. Saime teadmisi nii emotsionaalsest kui sotsiaalsest intelligentsusest, konfliktide olemusest ning nende tekke põhjustest, oskusi konflikte vältida ning vajadusel efektiivselt lahendada. Veiko Täär ja Ülli Kukumägi peatusid enesekehtestamise ning enesemotivatsiooniga seonduvatel teemadel. Saime nippe, kuidas aidata ennast ja teisi tavastressi tekitavates situatsioonides ning missugust rolli mängivad erinevad hirmud inimkäitumises.

Tallinnast välja
Informatiivsed, arendavad ning õpetlikud koolituspäevad kaunis Võrumaa looduses möödusid märkamatult! Kohvipausidel kostus mitmestki jutunurgast häid sõnu korraldajatele, et seminari kohaks oli valitud looduskaunis Võrumaa. Enamasti toimuvad koolitused Tallinnas, Tartus. Siinkohal julgustaks koolituste korraldajaid julgelt valima ka teisi kauneid paiku Eestimaal, kus annab väga edukalt õppepäevi organiseerida. Kindlasti kogusid osalejad nendest päevadest palju kasulikku, millega rõõmsalt ja ootusärevalt vastu minna uuele õppeaastale!

310370_10150290083083348_753338347_7771433_79450336_n.jpg
Klassiõpetajate seminari toimus programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames.viimati muudetud: 17.09.2011