EST : ENG : RUS
Õpetajale > Võrgustikutöö uudiskiri nr 8

» Hariduspeegel 2011: Hindamine õppimise toetamiseks

Einar Rull, eksamikeskuse eksamiarenduse nõunik

Septembri lõpupäevadel toimuv eksamikeskuse traditsiooniline konverents Hariduspeegel on ka sellel aastal pühendatud elektroonilisele testimisele ning kujundavale hindamisele.

Eelmisel aastal tutvustas Juliet Sizmur Briti pedagoogiliste uurimustega tegelevast sihtasutusest NFER (National Foundation for Educational Research) i-NFER projekti, mis pakub elektroonilise testimise võimalusi algklassides kujundava hindamise toetamiseks. Ettekanne leidis laialdast vastukaja ajakirjanduses ning õpetajate hulgas. Kuna kujundav hindamine on nüüd sisse kirjutatud õppekavasse, otsustati selle põhjalikum käsitlus ette võtta Hariduspeeglil. Proovime Briti analüütikute silme läbi vastata küsimusele, mis on ja mis ei ole kujundav hindamine.

Kujundava hindamise väljapakkumise au kuulub Londoni King’s College haridusosakonna uurimisgrupile, mis töötas Dylan Williami juhtimisel. Nad on seda meetodit tänase päevani arendanud ning tegelenud selle rakendamisega õpetajate ainealaste võrgustike kaudu.

Professor Jeremy Hodgen samast uurimisgrupist esitab konverentsil ülevaate  haridusalastest uurimustest, millele kujundav hindamine põhineb. Ta tutvustab klassiruumis kasutatava kujundava hindamise teooriat ning selle rakendamise kogemusi õpetajavõrgustike kaudu.

Professor Dietmar Kuchemann vaatleb küll kujundava hindamise rakendamist matemaatikaõpetajate kogukonna vaatepunktist, kuid see peaks olema huvitav ka teiste ainete õpetajatele. Sama osakonna doktorandi David Pepper’i ettekannne vaatleb õpipädevuste hindamise rahvusvahelisi kogemusi.

Elektroonilise testimise teemat kannab selle aasta Hariduspeeglil Briti visionäär Martin Ripley (e-Assessment Association), kes äratas tähelepanu juba 2008. aastal PISA elektroonilise testimisega seotud konverentsil Islandil. Ta on olnud Briti valitsuse hariduse elektrooniliste projektide koordinaator ning 2015. aasta elektroonilise PISA testi ideoloogia üks väljatöötajaid. Ta osaleb rahvusvahelises grupis, mis tegeleb 21. sajandi oskuste määratlemisega. Ripley on tegelenud ka andekate õpilaste õpetamisega Hongkongis ja Inglismaal, sealhulgas projektiga World Class Arena, mis pakub andekatele lastele sobivaid ülesandeid.

Hariduspeegel toimub ESFi programmi "Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014" ja ESFi ÕKVA  programmi toel.

viimati muudetud: 17.09.2011