EST : ENG : RUS
Õpetajale > Võrgustikutöö uudiskiri nr 8

» Märka võimalusi ja tee need teoks

Krista Saadoja, Inimeseõpetuse Ühingu liige, Oru Põhikooli klassi- ja inimeseõpetuse õpetaja

Augusti algul toimus klassiõpetjatele uue õppeaasta sissejuhatus Võrus. Klassiõpetajate Liit tutvustas ESF-i programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014” toel loodud ühingut kolleegidele.

Õpetajaid oli kokku tulnud erinevatest Eesti nurkadest. Oskuslikult koostatud programm ja suurepärane keskkond võimaldas klassiõpetajatel omavahel tutvuda, infot vahetada, suheda ja mis seal salata, ka Võrumaa kaunist loodust nautida.

Põnevad esinejad ja ootamatud teemad andsid sellele kahele päevale nii vürtsi kui ka head häälestust algavaks kooliaastaks. Rõõm oli tõdeda, et nii Tallinna Ülikool kui ka Tartu Ülikool on koostööks valmis.

Väga huvitavalt kõneles Eesti Kaubandus-Tööstuskoja haridusnõunik Tiia Randma, kes tutvustas ettevõtlusõppe edendamise kava „Olen ettevõtlik” ning julgustas märkama ettevõtlikku noort ja panustama noorte ettevõtmiste toetamisse. Kohe oli ka varnast võtta ettevõtlusõppe näited erinevatest Eesti koolidest.

Teise koolituspäeva sisustasid Ülli Kukumägi ja Veikko Täär, kes andsid kasulikke ja mõningal juhul pisut ootamatult värvikaid juhtnööre edukaks suhtlemiseks ning stressi maandamiseks.

Kahe päeva kokkuvõtteks võiks öelda julgustavalt kõikidele õpetajatele – märka võimalusi ja tee nad teoks! Palju edu klassiõpetajate kogukonnale ja arvukaid koostööpartnereid teiste ühenduste seast!


viimati muudetud: 08.09.2011