EST : ENG : RUS
Õpetajale > Võrgustikutöö uudiskiri nr 7

» Saksa keele õpetajad Eestis ja Soomest teevad koostööd

Maie Põdramägi, Rakvere Gümnaasiumi saksa keele õpetaja-metoodik

Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi liikmed viibisid 7.-10. aprillini Helsingis rahvusvahelisel seminaril, mille korraldas Deutsche Auslandsgesellschaft / Saksa Välismaaühing koostöös Soome Saksa Keele Õpetajate Seltsiga. Seminar toimus rootsikeelses koolis, Lärkani gümnaasiumis. Programmis oli ka erinevate tundide külastamine ja kuuldu-nähtu analüüs.
Seminari eesmärk oli luua kontakte eestlaste, soomlaste ja venelaste vahel, anda ülevaade uuest sõnavarast infotehnoloogia valdkonnas, rõhutada mitmekeelsuse vajalikkust. Eestist olid kutsutud seminarile õpetajad Sirle Jõgi, Marika Kangro, Maie Põdramägi, Piret Steinberg ja Eve Zekker.

Ettekannetega esinesid Martin Herold Saksamaalt ja Cati Jipp Soomest. Ettekanded vaheldusid rühmatööga nii, et igas rühmas töötasid erinevatest riikidest õpetajad. Seminari lõpus esitlesid rühmad oma nägemusi ja koostööplaane. Esimesed projektid saksa keele õppijate vahel on interneti vahendusel juba teoks saanud. Teemad on põhiliselt oma maa kultuuriloo tutvustamine.

helsingiseminar.JPG

Juuni alguses kohtusid Soome ja Eesti saksa keele õpetajate seltside juhatuse liikmed Tallinnas ning arutasid edasisi koostööplaane. 18.-19. novembrini 2011 toimuvad koostöös Austria Haridus-, Kunsti- ja Kultuuriministeeriumiga Tallinnas Rahvusraamatukogus Austria päevad, kus osaleb 30 õpetajat Eestist ja 30 õpetajat Soomest.


viimati muudetud: 17.06.2011