EST : ENG : RUS
Õpetajale > Võrgustikutöö uudiskiri nr 7

» Enne suvepäevi tuleb lahendada kodune ülesanne

Leena Punga, Eesti Inglise Keele Õpetajate Seltsi juhatuse liige

logo.gif


Eesti Inglise Keele Õpetajate Seltsi juhatus tegeleb traditsioonilise suvekooli ettevalmistusega. Seekord siis toimuvad suvepäevad taas Pärnus, TÜ Pärnu Kolledźi ruumides 23. ja 24. augustil 2011.

Kursusele kogunemine 23. augustil alates kell 9.30 Pärnus, Ringi tänav 35. Arvesse võttes varasemate suvepäevade kogemusi ja osalenute soove on Pärnus üsna mitu kordamisele tulevat ettekannet/seminari. Sageli kurtsid osalejad, et huvitavat on palju, aga igale poole ei saa minna, sest loengud/ettekanded toimuvad üheaegselt. Loodame selle puudujäägi seekord kõrvaldada.

Kuna tegemist on seltsi peatselt saabuva 20. sünnipäevaga, ootab osalejaid mitu üllatust. Nendest saavad osa kõik Pärnu suvepäevadele tulijad.

Erinevalt varasematest aastatest on seltsi kodulehel üleval ka kodune ülesanne täitmiseks enne suvepäevadele saabumist.
Koduse ülesande idee said juhatuse liikmed  Tartu Ülikooli juures korraldatud täienduskursustelt.

Seekordne kodune ülesanne on lühike. Osalejatel on palutud mõelda järgmiste teemade üle:

1. Meie seltsi tulevik - kas koos Võõrkeelte Õpetajate Liiduga või omaette?
2. Kandidaadid uude, sügisel valitavasse juhatusse.
3. Kohalike lektorite, õpetajate-metoodikute kaasamine seltsi ürituste mitmekesisemaks muutmiseks.

Pärnus kuulame ja korjame arvamused kokku ja aastakonverentsi ajaks teeme ka kokkuvõtted.

Aktuaalne teema´on uued õppekavad, nende rakendumisega seotud küsimused. Seltsi liikmete listis on soovitused Õpetajate Lehes ilmunud vastavateemaliste artiklitega tutvumiseks. Kõikide arvamused on oodatud. Nende põhjal koostame seltsi nägemuse uute õppekavade rakendumisega seotud ülesannetest ja võimalikest kitsaskohtadest.

juhatus.jpg
Seltsi tegus juhatus

viimati muudetud: 17.06.2011