EST : ENG : RUS
Õpetajale > Uudiskiri nr 6

» Eksperimenta! koolinoorte kaasaegse kunsti triennaal ootab kooliekskursioone

Kerli Kehman, Eksperimenta! kommunikatsioonijuht

Koolinoorte kaasaegse kunsti triennaal Eksperimenta! esitab haridusele üleskutse murda välja kooliseinte vahelt ja suhestuda loovalt meid ümbritseva eluga. 2011. aasta Eksperimenta! peateema “Ruum” on Tallinna Lauluväljakule kokku toonud 13 riigi noorte autorite ja kuraatorite tõlgendused linnaruumist pildiruumini ja geopoliitikast psühhogeograafiani. Teoste autoriteks ei ole aga profikunstnikud, vaid 14-19-aastased koolinoored. Näituseala on jaotatud rahvuslikeks ekspositsioonideks ja näitusetööde hulgas on väga erinevaid kunstimeediumeid: efektsed ruumi- ja maastikuinstallatsioonid, video-, audio- ja arvutikunst, performance'id, maal ja skulptuur, fotokollaa¾id jm.

IMG_0252.JPG

Eksperimenta! kutsub mais ja juunis õpetajaid ja õpilasi üle Eesti osa saama inspireerivast näitusest ja teistsest Euroopa kultuuripealinna Tallinn 2011 põnevatest üritustest. Eksperimenta! pakub koolinoortele erakordse võimaluse kogeda eakaaslaste kunstilisi eneseväljendusi ning õpetajatele võimaluse võrrelda erinevate riikide kunstiõpetuse Kasulikke vihjeid ekskursioonide planeerimiseks ja täpset infot näitusesaalide kohta leiab Eksperimenta! veebist kooliekskursioonide infolehelt http://www.eksperimenta.net/eksperimenta/school-excursions/?lang=et

Lisaks intrigeerivatele kunstitöödele pakub Eksperimenta! näitus kooliõpilastele kolme põnevat osalusprogrammi näituse tõlgendamiseks ja interaktsiooniks.

IMG_0245.JPG

"Ekspositsiooni tõlkimine"
Vaata, mõtle ja tunne – millised teosed, miks ja kuidas just sind kõnetavad. Ja püüa nende sõnum sõnadesse panna. Siin ei ole valesid ja õigeid tõlkeid, objektiivset reaalsust. On palju ja erinevaid subjektiivseid reaalsusi, mis üheskoos moodustavad sissevaate teose tähendusvälja. Leia ekspositsioonist või võta infolauast rohelise ruudustikuga tõlkelehed ja pane oma väärt mõtted kirja. Ekspositsioonis on iga teose juures kinnituskohad, kuhu saad riputada enda tõlgenduse ja lugeda teiste omasid.

"Vaata ja kommenteeri Eksperimenta! tegemisi läbi joonistuste!"
Lauluväljaku 1. ja 2. korruse vahelises trepihallis on dokumentatsioonisein, kus võib leida joon-kommentaare* E! triennaalile. Oled oodatud kommenteerima nii olemasolevaid joon-kommentaare kui ka triennaali ekspositsioone, oma mõtteid ja tundeid, mis ajendatud siin kogetust. Vaata, mõtle, joonista, kleebi seinale!

* joon-kommentaar – tegemist on isikliku kommentaariga kuuldule või nähtule, mis kantakse paberile lihtsa joonistusena. Joon-kommenteerijad võivad ka ühel lehel üksteise joonistusi oma joonistustega täiendada, kui nad selleks üksteisel nõusoleku on andnud.

"Kunstiväitlus POOLT ja VASTU"
Eksperimenta! näitusel on gümnaasiumi ja põhikooli vanema astme õpilastel võimalik osaleda väitlusprogrammis “Poolt ja vastu”. Programmi eesmärk on erinevatest vaatepunktidest õppida analüüsima kunstiteoseid ja toetada kunsti mõistmist. Nii nagu väitluses ikka, on kaks osapoolt. Seekord tuleb rühmatööna analüüsida näitusel eksponeeritavat, kasutades vastavalt kas kaitsja või oponendi „relvastust“.

Rohkem infot http://www.eksperimenta.net/eksperimenta/educational-programme/?lang=et  

Eksperimenta! triennaal on külastajaile avatud 3. maist kuni 14. juunini. Lahtiolekuajad ja piletihinnad:

Lauluväljak
T – P 11 – 19
Tasuta

Maarjamäe loss*
K – P 10 -17
€1 üksikpilet õpilasgrupis (min 10 inimest)
€1.5 üksikpilet

*E! pilet võimaldab Maarjamäe lossis külastada ka Eesti Ajaloomuuseumi näitust “ISEOLEMISE TAHE. 90 aastat Eesti Vabariiki”.

Küsimuste ja lisainfo soovi korral võta meiega ühendust:


tel 641 8518
Sally Stuudio
P.K. 3233
Tallinn 10505


viimati muudetud: 06.05.2011