EST : ENG : RUS
Õpetajale > Uudiskiri nr 4

» Toimus koolitus "Tehnoloogia ainekava rakendamine"

Mart Soobik

Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit korraldas oktoobris Tallinna 21. Koolis täiendkoolituskursuse "Tehnoloogia ainekava rakendamine. Praktilise õppe lõiming õppekava läbivate teemadega. Joonise loomine arvjuhtimisega freespingile (CNC tööpink) ja harjutustööd programmiga NcCad (graveerimine ja lõiketöötlus ning toodete valmistamine)".

Koolitus oli suunatud põhikooli õpetajatele (tehnoloogia, kunstiainete, loodusainete õpetajad ja klassiõpetajad).  Kahepäevase õppuse ajal omandati teadmised lõimingu rakendamisest õppekava läbivate teemadega ja teadmised CNC freespingi olemusest ning mõningad praktilised oskused pingiga töötamiseks. Samuti omandati oskused, et masinaga kaasas oleva programmiga esemeid luua.

NcCad programmi kasutades koostati kaks praktilist tööd: pildi järgi eseme graveerimine ja puidust auto valmistamine.

Lektorid olid tegevõpetajad Pärt Kukk, Aron Lips ja Mart Soobik.

IMG_0164.jpg

IMG_0172.jpg

Koolituse toimumist toetas ESFi programm "Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008 - 2014".

viimati muudetud: 14.12.2010