EST : ENG : RUS
Õpetajale > Uudiskiri nr 4

» Õpetajad otsisid uut uuest õppekavast

Külli Tropp, Rakvere Linna Algkooli klassiõpetaja

Lääne-Virumaa algklasside ainesektsioon korraldas oktoobris uue õppekava õppepäeva I ja II kooliastmes eesti keelt õpetavatele õpetajatele. Huvi koolituse vastu oli väga suur. Nii ei mahtunudki kõik soovijad ühel päeval osalema. Lisakoolitus tehti novembris.

Kes eesti keelt õpetavad õpetajad kokku tõi? Loomulikult kõigile väga tuttav ja särav koolitaja Ene Hiiepuu, kellelt algklasside õpetajad on alati põnevaid ideid ja nippe saanud. Vähemtähtis ei olnud ka fakt, et uuest õppeaastast hakkab kehtima uus õppekava ja eks iga õpetaja tahaks ju teada, mida ja kuidas kõige paremini teha. Osalesin ka ise koolitusel ootusega saada teada võimalikult palju uuest õppekavast. Ene Hiiepuu on ise õppekava koostamise üks osalistest. See oli tõeliselt tore, et eesti keele õppekava sattus koostama just inimene, kes on kooli elu-oluga nii hästi kursis.

Koolitus oli väga mitmekülgne. Loengu kõrval kasutati ka rühmatööd ja õpetajad said ise oma tähelepanekuid ja erinevusi uue ning vana õppekava vahel avastada ning analüüsida. See tundus esialgu veidi ehmatav, sest siiani on kõik uute õppekavade tutvustajad vaid ise muutustest rääkinud ja õpetajatel on olnud kuulaja roll. Ene Hiiepuu oli aga kogu koolituse vältel ise väga toetav ja abivalmis. Mulle isiklikult meeldis, et ta rühmatööde kokkuvõttes laiendas veel ka kõiki teemasid.

Väga sümpaatne oli ka see, et rääkides õppematerjalidest ei keskendunud Ene Hiiepuu vaid enda kirjutatud õpikutele, vaid tal jätkus kiidusõnu ka teiste autorite koostatud õpikutele.
Selgemaks sai ka kujundava hindamise põhimõte ja lektor jagas meelsasti teavet, kust saada abi, kui jäädakse kujundava hindamisega hätta. Mulle isiklikult meeldib kujundava hindamise idee, sest usun, et see aitab tõsta õpilase õpimotivatsiooni.

Lõppkokkuvõtteks võibki öelda, et koolitus oli väga informatiivne, praktiline ja vajalik. Jätkugu korraldajatel vaid jõudu ja tahtmist edaspidigi nii toredaid koolitusi organiseerida.

Koolitus toimus ESFi programmi "Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014" toel.

viimati muudetud: 11.12.2010