EST : ENG : RUS
Õpetajale > Uudiskiri nr 4

» Eesti haiglaõpetajad Saksamaal

SA TÜK lastekliiniku haiglaõpetaja Hilda Looper  (Tartu Veeriku Kool)

7th HOPE Congress Munich 2010
Novembri alul oli ka meie haiglaõpetajatel suurepärane võimalus osaleda Münchenis Euroopa Haiglaõpetajate Liidu (Hospital Organisation of Pedagogues in Europe – HOPE) kongressil, mis toimub regulaarselt iga kahe aasta tagant erinevates Euroopa linnades. Seekordne kongress oli arvult seitsmes, esimene toimus 1988 Sloveenias, Ljubljanas.

Eestist osales küllaltki suurearvuline seltskond: seitse haiglaõpetajat, haridus- ja teadusministeeriumi ning eksamikeskuse esindajad, kokku üksteist inimest.

image004.jpg

Perfektne korraldus
Kongress oli väga informatiivne, üritus tervikuna hästi organiseeritud ning sujus ladusalt. Sakslaste täpsus on ju teada-tuntud. Nii hommikupoolsed loengud kui pärastlõunased töötoad toimusid kahes tuntud Müncheni haiglas: Heckscher ja Schwabing. Töökeeled olid peamiselt saksa ja inglise keel. Valikud olenevalt teemast või ka keelest tuli igaühel endal teha. Meeldejäävaid ja südamesseminevaid esitusi oli nii riigitegelastelt, haridusjuhtidelt, arstidelt kui õpetajatelt.

Haiglakooli külastus
Oli ka võimalus külastada spetsiaalset haiglakooli. Meie käisime psüühiliste erivajadustega lastele mõeldud haiglakoolis (kuulub Heckscheri kliinikumi juurde) Rottmannshöhes. Kool asus looduskaunis vaikses kohas, mäe nõlval. Koolimaja oli mitmekorruseline, valge ja avar, selles olid lastele 2–3 kohalised toad, samuti kõik võimalused oma hobide ja huvidega tegelemiseks. Lapsed said seal nii ravi kui haiglaõpet, et pärast tervenedes kodukooli naasta.

Haiglaõpetaja roll
Nii pikaaegse töökogemusega haiglaõpetajad, kliinikumide juhatajad kui arstid rõhutasid oma ettekannetes tiheda koostöö vajalikkust, hoolivust igal tasandil, üksteise toetamist. Märkimisväärne ja südantliigutav oli tõdeda, kuivõrd tähtsaks ning vajalikuks Euroopa riikides haiglaõpetust ja õpetajaid peetakse. On ju haiglaõpetaja n.ö. sillaks haigla ja kodukooli vahel. Lisaks otsesele õpetamisele on haiglasituatsioonis oluline emotsionaalne toetus, samuti lapse õpimotivatsiooni hoidmine ja toetamine. Õppimine on teatavasti lapse normaalse elu osa. Haiglaõpetaja ülesandeks haiglas on olla lapsele niigi raskes ja stressirohkes olukorras ka tugiisikuks, kes ta pärast ravi sujuvamalt tavaellu tagasi aitab.
Haiglaõpetaja roll lapse üldises kohanemis- ja paranemisprotsessis on oluline.

Sarnased mured kõikjal maailmas
Mis teeb muret mujal maailmas? Nendeks on sagenev koolistress ning sellest tulenevad haigused, psühholoogilised probleemid (hirm, ärevus), aga ka näiteks koolifoobia, enesehävituslik käitumine, vägivaldsus jne. Psühhiaatriahaiglates on kuudepikkused järjekorrad. Olenevalt haiglast peavad osad haiglaõpetajad kokku puutuma ka selliste tõsiste teemadega nagu väärkoheldud laps ja isegi surm.

Tasub mõelda...
Ei tahaks siinkohal küll nuriseda, kuid siiski... Mõni asi jäi ikka hinge kriipima ka. Miks meil siiski ei väärtustata piisavalt inimest? Miks on ikka nii, et võideldakse rohkem tagajärgedega, kui ennetustöö annaks palju paremaid tulemusi? Miks on hoolivust ja inimlikkust vähevõitu? Neile küsimustele tasuks mõelda, küllap oleks siis kogu maailmas, s.h ka Eestis, haigeid lapsi vähem.

Õhtune meelelahutus
Õhtud olid samuti põnevalt sisustatud. Eriti meeldejääv oli esimene õhtu, mil toimus pidulik vastuvõtt Müncheni linna suursuguses ja ajaloolises hoones (Kaisersaal der Residenz München) koos ürituse organisaatorite tervitussõnade, kauni ansamblimuusika ning maitsvate suupistetega. Õhkkond tervikuna oli väga meeliülendav ning osavõtjate seas ka palju väärikaid härrasmehi!

image006.jpg

Teisel õhtul oli võimalus istuda pika laua taga tuntud õllesaalis Hofbräuhaus ning nautida Baieri toitu ning loomulikult kuulata mõnusaid saksa šlaagreid. Laudade vahel manööverdasid osavalt õblukesed ettekandjad raskete õllekannudega. Toimus ju oktoobris Müncheni iga-aastane maailma kuulsaim õllepidu Oktoberfest.

Igati positiivsed muljed
Kokkuvõtteks võib öelda, et kongressil osalemine oli Eesti haiglaõpetajatele vägagi kasulik ja rikastav kogemus. Me ei saanud teada mitte niivõrd palju uut, kuivõrd just kinnitust oma sisemisele veendumusele, et liigume õiges suunas ja tegutseda tuleb vastavalt meie oludele ja võimalustele. On ju haiglaõpe ühe õppetöö vormina Eestis siiski küllaltki uudne. Vähem tähtis pole ka see, et saime nii omavahel kui ka paljude teiste riikide (Norra, Soome, Suurbritannia, Mehhiko jt) haiglaõpetajatega palju suhelda ning mõtteid ja kogemusi vahetada. Sellised vahetud vestlused on mõnikord veel kõige ilmekamad ja informatiivsemad. Küllap pole taoliste välismaiste koolituste puhul vähem tähtis ka üldise silmaringi avardumine, kokkuvõttes see miski, mida saab kogeda ainult võõrsil olles.

Organisatsiooni järgmine kongress toimub 2012. aastal kaunis Amsterdamis.

Haiglaõpetajate osalemist kongressil toetas ESFi programm "Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008 –2014".

image007.jpg

viimati muudetud: 17.01.2013