EST : ENG : RUS
Õpetajale > Uudiskiri nr 4

» Inglise keele õpetajate suvepäevi rõõmustas ootamatult suur osavõtt

Leena Punga, Eesti Inglise Keele Õpetajate Seltsi esimees

Traditsiooniliselt toimusid inglise keele õpetajate suvepäevad augustis. Seekord toimusid need Tartus koostöös TÜ Avatud Ülikooliga. Hea kogemus oli see nii seltsi juhatusele kui avatud ülikoolile. Ootamatu oli erakordselt suur osalejate arv – ligi 250 inglise keele koolitajat erineva tasandi õppeaasutustest.

Esinesid nii kohalikud kui välismaised lektorid. Rõõm oli juba tuttavate ja hinnatud loengupidajate kõrval kuulata ka kohalikke noori lektoreid.

Tagasiside üritusele oli kiitev. Eriliselt hinnati Piret Kärtneri, Evi Saluveeri ja Ülle Türgi õpetlikke ja silmaringi arendavaid esinemisi. Suured tänud öeldi Helve Raigile avatud ülikoolist. Tema korraldas kogu suvepäevade tehnilise küljega seotu - ruumid loengute tarvis, tehnilised vahendid, osalejate toitlustamine, tunnistuste väljastamise.

Traditsiooniliselt ilmus suvepäevadeks ka seltsi uudiskiri OPEN, kus avaldati möödunud õppeaastal toimunud õpilaste uurimistööde konkursi parimate tööd. Martin Kilp Tartu Miina Härma Gümnaasiumist uuris majanduskriisi mõju Ameerika Ühendriikide filmimajandusele, Katheriin Liibert valis oma uurimistöö teemaks 2004. aasta tsunami mõju Sri Lanka ja Indoneesia sisekonfliktidele. Mõlemad noored olid teinud suure töö ja väärivad lugupidamist nii oma kaaslaste kui kõikide õpetajate poolt.

Ühe olulise osa suvepäevadel moodustab kirjanduse müük. Oma pakkumistega olid kohal kirjastus Studium, keeleõpikute müügiga tegelevad kauplused Allecto ja Dialoog. Kahepäevase kokkusaamise lõpetas loterii, kuhu panustasid kõik osalenud raamatumüüjad ning seltsi juhatus.

image002.jpg
Juhatuse liikmed suvepäevade osalejatele mappe täitmas ja uusi vihmavarje näitamas.viimati muudetud: 17.01.2013